Excel update bevat een bug

Eind juli 2016 heeft Microsoft een update uitgebracht voor Office die het gedrag van Excel heeft veranderd. WATCH maakt gebruik van Excel bestanden waarvan de inhoud bestaat uit HTML tabellen. Het openen van deze bestanden is nu niet meer mogelijk. Excel toont bij het direct openen van deze bestanden een grijs scherm.

grijs Excel scherm
Figuur 1 Bij het openen van een Excel export uit WATCH is het scherm leeg en grijs.

Voor de update

Voor het uitbrengen van deze update werd er bij het openen van een Excel-export in WATCH een waarschuwing getoond dat de inhoud en de bestandsextensie niet overeenkwamen.

excel waarschuwing Figuur 2 Vóór de update werd er door Excel een waarschuwing getoond

Door op de “ja” knop te klikken werd de spreadsheet gewoon geopend.

Na de update

Bij het openen van de Excel zoals hierboven beschreven, werd het bestand niet in de “beveiligde weergave” geopend, maar kon de spreadsheet direct worden bewerkt. Hier wilde Microsoft middels de update wat aan veranderen, maar dit resulteerde in de fout met het grijze lege Excel-scherm dat nu getoond wordt.

Oplossingen

Op hun eigen website worden een aantal oplossingen voor dit probleem gegeven. Oplossing 1 en 2 kunnen door WATCH-gebruikers worden ingezet.

https://support.office.com/nl-nl/article/-Tijdelijke-oplossingen-voor-recente-problemen-in-Excel-voor-Windows-49d932ce-0240-49cf-94df-1587d9d97093

Problemen met Excel-functies en -invoegtoepassingen

HTML-bestanden met .xls worden niet geopend buiten de beveiligde weergave in Excel 2010, 2013 en 2016 [TIJDELIJKE OPLOSSING] Het team van Excel heeft een wijziging aangebracht in het gedrag van bepaalde bestandstypen om de beveiliging te verbeteren. Deze wijziging is aangebracht in de beveiligingsupdates KB3115262, KB3170008 en KB3115322. Door de beveiligingsupdate is gewijzigd hoe Excel omgaat met documenten die worden geopend vanaf niet-vertrouwde locaties (bijvoorbeeld de internetzone) die in de beveiligde weergave niet worden ondersteund, zoals HTML-, XML- en XLA-bestanden. Deze openen zonder beveiligde weergave is een beveiligingsrisico. Daarom worden bestanden die vanaf dergelijke locaties worden geopend, nu geblokkeerd. We beseffen dat daarmee de compatibiliteit met sommige bestaande oplossingen wordt verstoord. We zullen ervoor zorgen dat deze bestandstypen binnenkort in de beveiligde weergave worden ondersteund. Totdat het zover is, moeten gebruikers zo’n bestand handmatig vertrouwen voordat ze dit in Excel openen, zoals in een van de suggesties voor een tijdelijke oplossing wordt getoond. Deze bestanden kunnen in Excel nog steeds zonder problemen worden geopend als ze worden vertrouwd. Onze excuses dat Excel een leeg scherm weergeeft in plaats van een nuttiger foutbericht met informatie over wat u kunt doen.

Ons ontwikkelaarsteam werkt aan opties waarbij de beveiliging behouden blijft en klanten met hun werkstroom worden geholpen.

We raden u ten zeerste aan om de beveiligingsupdate niet te verwijderen. Dat zou uw systemen kwetsbaar maken. Meer informatie vindt u hier: Microsoft Security Bulletin MS16-088 - Critical (Engelstalig). Met name de sectie over 'Microsoft Office Security Feature Bypass Vulnerability – CVE-2016-3279'.

We hebben een aantal opties voor tijdelijke oplossingen. Hier volgen ze, van de veiligste naar de meest riskante.

De beste optie is om geen HTML te gebruiken die is ingepakt als .xls. Als u de eigen indelingen van Excel gebruikt (zoals XLS, XLSX, XLSB) die wanneer ze niet worden vertrouwd in de Beveiligde weergave worden geopend, biedt dit een zekere mate van bescherming tegen de geopende documenten.

1) U kunt de toegangsblokkering opheffen voor afzonderlijke bestanden waarvan u weet dat ze veilig zijn. Ga hiervoor als volgt te werk:

a) Klik met de rechtermuisknop op het bestand en kies Eigenschappen.

b) Klik op het tabblad Algemeen op Blokkering opheffen.

c) Klik op OK.

2) U kunt gebruik maken van de bestaande mogelijkheden voor Vertrouwde locaties in Excel 2010, 2013 en 2016 via Bestand > Opties > Vertrouwenscentrum > Instellingen voor het Vertrouwenscentrum > Vertrouwde locaties.

1) U kunt het HTML-bestand van het web opslaan op een vertrouwde locatie op de lokale computer (Excel heeft standaard een aantal vertrouwde locaties). Als u de locatie van de lokale map die u vertrouwt voor deze bestanden niet ziet, klikt u op de knop 'Nieuwe locatie toevoegen...' en voegt u de locatie toe in het dialoogvenster 'Vertrouwde locatie'. Als het HTML-document zich op een vertrouwde locatie bevindt, wordt de KB-fix niet toegepast (dat wil zeggen dat het onveilige HTML-bestand niet wordt geblokkeerd).

2) Door deze benadering wordt de blokkering opgeheven, maar er is wel enig risico aan verbonden, omdat bestanden van alle bestandstypen die zich in Vertrouwde locaties bevinden volledig worden vertrouwd. Als aanvallers bestanden in de vertrouwde locatie kunnen plaatsen, kunnen ze gebruikers die dergelijke documenten openen, gemakkelijk aanvallen. Wees extra voorzichtig wanneer u een aangepaste map opgeeft als een vertrouwde locatie.

Aanvullende informatie over het implementeren van opties voor tijdelijke oplossingen, per productversie:

Office 2016 Hier vindt u informatie over vertrouwde locaties van Office https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc179039 (v=office.16).aspx en informatie over instellingen voor de beveiligde weergave https://technet.microsoft.com/en-us/library/ee857087 (v=office.16).aspx

Office 2013 Hier vindt u informatie over vertrouwde locaties van Office https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc179039 (v=office.15).aspx en informatie over instellingen voor de beveiligde weergave https://technet.microsoft.com/en-us/library/ee857087 (v=office.15).aspx

Office 2010 Hier vindt u informatie over vertrouwde locaties van Office https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc179039 (v=office.14).aspx en informatie over instellingen voor de beveiligde weergave https://technet.microsoft.com/en-us/library/ee857087 (v=office.14).aspx

Laatste nieuws

WATCH en de AVG

Per 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming, oftewel de AVG in werking. Is uw organisatie al AVG-proof? WATCH biedt een verscheidenheid aan functies die u kunt inzetten om uw organisatie aan de AVG te laten voldoen.

Lees meer

HTML voor inleidende en afsluitende tekst

Voor de inleidende tekst en de afsluitende zin van de factuur kunt u vanaf versie 5.3 gebruik maken van een online HTML-editor.

Lees meer

Nieuwe vormgeving in de planningsmodule

De planningsmodule heeft een aanzienlijke opfrisbeurt gekregen. Zowel de maandkalender als het planbord zijn aangepakt.

Lees meer

Validatie per maand

Naast het per week gereed stellen en valideren van geschreven uren kan dit vanaf versie 5.3 ook per maand.

Lees meer