Bestanden downloaden

In de Supportmodule kunt u in de back-end bestanden uploaden, die uw klanten in de front-end kunnen downloaden.

Back-end

In de support back-end kunt u bestanden via twee stappen uploaden. Het bestanden beheerscherm gebruikt u eerst voor het uploaden van bestanden. Vervolgens geeft u in het bestanden/klanten matrixscherm aan welke bestanden door welke klanten te downloaden zijn.

Bestanden beheer

In het bestanden beheerscherm uploadt u het bestand naar de server en geeft u het bestand een titel en een omschrijving. U geeft ook aan welk bestandstype het betreft. Vooralsnog ondersteunt WATCH zip-bestanden, pdf-bestanden en Word-bestanden.

Optioneel kunt u het bestand een volgorde geven. Deze volgorde bepaalt de volgorde waarin de bestanden aan de klant worden aangeboden in de support front-end.

Bestanden beheerscherm
Figuur 1 Bestanden beheerscherm in de WATCH support module back-end

Bestanden/klanten matrix

In het bestanden/klanten matrixscherm kunt u door middel van aanvinkvakjes aangeven welke klanten toegang hebben tot welke bestanden. De in de matrix getoonde klanten kunnen gefilterd worden op beginletter en op relatiesoort. Het is ook mogelijk om direct een enkele klant te kiezen.

Download bestanden / klanten matrixscherm
Figuur 2 bestanden / klanten matrix scherm

Front-end

Klanten waarvoor een wachtwoord is ingevoerd, kunnen inloggen in de support front-end. Lees hierover meer in het hoofdstuk over autorisatie.

Op de pagina “Support > Downloads > Download” kunnen de bestanden zoals deze in de bestanden/klanten matrix aan de klant zijn toegekend, gedownload worden.

Front end download scherm
Figuur 3 Download pagina in de support front-end

Laatste nieuws

Meer platte rapportagemogelijkheden

U kunt voortaan ook zogenaamde platte rapportages maken voor medewerkersrapportages en deze bovendien in WATCH zelf openen.

Lees meer

Nieuwe website en whitepaper bieden hulp bij het kiezen

Er zijn tegenwoordig heel veel systemen en tools voor urenregistratie op de markt. De geboden functionaliteit en de kwaliteit daarvan verschillen nogal.

Lees meer

Horeca-adviesbureau werd verrast met bijzondere wijnen

Enige tijd geleden won het horeca-adviesbureau Van Spronsen & Partners een wijnproeverij. Deze prijs ontvingen zij omdat zij mee hadden gedaan aan het klanttevredenheidsonderzoek onder WATCH-gebruikers.

Lees meer

Tips voor het mailen vanuit WATCH

Facturen versturen naar klanten, een nieuwsbrief e-mail de deur uit doen, planning-items en afspraken versturen. Het kan allemaal vanuit WATCH zelf. Wij hebben een paar tips voor u opgesteld om mailen vanuit WATCH zo goed mogelijk te laten verlopen.

Lees meer