Bestanden downloaden

In de Supportmodule kunt u in de back-end bestanden uploaden, die uw klanten in de front-end kunnen downloaden.

Back-end

In de support back-end kunt u bestanden via twee stappen uploaden. Het bestanden beheerscherm gebruikt u eerst voor het uploaden van bestanden. Vervolgens geeft u in het bestanden/klanten matrixscherm aan welke bestanden door welke klanten te downloaden zijn.

Bestanden beheer

In het bestanden beheerscherm uploadt u het bestand naar de server en geeft u het bestand een titel en een omschrijving. U geeft ook aan welk bestandstype het betreft. Vooralsnog ondersteunt WATCH zip-bestanden, pdf-bestanden en Word-bestanden.

Optioneel kunt u het bestand een volgorde geven. Deze volgorde bepaalt de volgorde waarin de bestanden aan de klant worden aangeboden in de support front-end.

Bestanden beheerscherm
Figuur 1 Bestanden beheerscherm in de WATCH support module back-end

Bestanden/klanten matrix

In het bestanden/klanten matrixscherm kunt u door middel van aanvinkvakjes aangeven welke klanten toegang hebben tot welke bestanden. De in de matrix getoonde klanten kunnen gefilterd worden op beginletter en op relatiesoort. Het is ook mogelijk om direct een enkele klant te kiezen.

Download bestanden / klanten matrixscherm
Figuur 2 bestanden / klanten matrix scherm

Front-end

Klanten waarvoor een wachtwoord is ingevoerd, kunnen inloggen in de support front-end. Lees hierover meer in het hoofdstuk over autorisatie.

Op de pagina “Support > Downloads > Download” kunnen de bestanden zoals deze in de bestanden/klanten matrix aan de klant zijn toegekend, gedownload worden.

Front end download scherm
Figuur 3 Download pagina in de support front-end

Laatste nieuws

WATCH en de AVG

Per 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming, oftewel de AVG in werking. Is uw organisatie al AVG-proof? WATCH biedt een verscheidenheid aan functies die u kunt inzetten om uw organisatie aan de AVG te laten voldoen.

Lees meer

HTML voor inleidende en afsluitende tekst

Voor de inleidende tekst en de afsluitende zin van de factuur kunt u vanaf versie 5.3 gebruik maken van een online HTML-editor.

Lees meer

Nieuwe vormgeving in de planningsmodule

De planningsmodule heeft een aanzienlijke opfrisbeurt gekregen. Zowel de maandkalender als het planbord zijn aangepakt.

Lees meer

Validatie per maand

Naast het per week gereed stellen en valideren van geschreven uren kan dit vanaf versie 5.3 ook per maand.

Lees meer