Projectrapportages

De WATCH Supportmodule bestaat uit een aantal schermen in WATCH zelf (de back-end) en een aantal schermen in de supportwebsite waar klanten kunnen inloggen (de front-end)

Met de WATCH Supportmodule biedt u uw klanten onder meer de mogelijkheid om zelf in de support front-end projectinformatie te raadplegen en om mee te kijken met de voortgang van het project.

Projectautorisatie in back-end

In de back-end van de WATCH Supportmodule kunt u aangeven welke klanten voor welke projecten welke rapportages kunnen raadplegen. Bovenin het “Support > Instellingen > Project autorisatie” scherm kunt u, voordat het overzicht getoond wordt, filteren op klant.

In het overzicht kan een klant en een project worden geselecteerd. Door het zetten van vinkjes kunt u aangeven welke rapportages voor de klant zichtbaar worden gemaakt voor het betreffende project.

Projectrapportages autorisatie
Figuur 1 Projectrapportages autorisatiescherm

Rapportages in de front-end

Als een klant ingelogd is in de WATCH support front-end, dan kan hij of zij een aantal rapportages bekijken. Welke schermen er precies te zien zijn, wordt bepaald door de klantgroepen die zijn aangemaakt (Support > Beheer > Klantgroepen) en de bijbehorende klantgroep-autorisatie (Support > Instellingen > Autorisatie klantgroepen). Meer informatie hierover vindt u in het hoofdstuk over autorisatie.

Support > Project rapportages > Project structuur

In de “Project structuur” rapportage zien we van het geselecteerde project de omschrijving en begin- en einddatum. Per projectonderdeel worden de begrote uren, het uurtarief en de verwachte begin- en einddatum weergegeven.

Als er met de muis over de projectonderdeelnaam wordt bewogen, dan wordt de omschrijving van het projectonderdeel getoond.

Project structuur rapportage
Figuur 2 Projectstructuur rapportage in support front-end

Support > Project rapportages > Project uren

In de “Project uren” rapportage wordt de voortgang van het project weergegeven door het tonen van de begrote uren op projectonderdeel niveau samen met de tot op dat moment geregistreerde uren. In de laatste kolom van deze rapportage wordt het verschil tussen de begrote en de geregistreerde uren getoond.

Projecturen rapportage
Figuur 3 Project uren rapportage in support front-end

Support > Project rapportages > Offerte

In de Offerterapportage wordt het financiële deel van de voor het project geaccepteerde offerte getoond.

Onder het offertenummer en de offertedatum zien we de drie mogelijke onderdelen van de offerte. Eerst worden de begrote uren, het uurtarief en de daaruit voortvloeiende bedragen weergegeven. Daaronder zien we de artikelen met het aantal, de stuksprijs en de totalen. Als laatste blok worden de overige kosten weergegeven.

Offerte rapportage
Figuur 4 Financiële informatie van offerte in support front-end

Support > Project rapportages > Project details

In de "Project details" rapportage zien we alle individuele geschreven uren zoals deze in WATCH op het project zijn geregistreerd. Boven in het scherm kan, na het kiezen van een project, verder gefilterd worden op projectonderdeel en op periode.

Naast de datum en het aantal uren, wordt ook de door de medewerker ingevoerde opmerking getoond.

Details rapportage
Figuur 5 Project details rapportage in de support front-end

Laatste nieuws

WATCH en de AVG

Per 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming, oftewel de AVG in werking. Is uw organisatie al AVG-proof? WATCH biedt een verscheidenheid aan functies die u kunt inzetten om uw organisatie aan de AVG te laten voldoen.

Lees meer

HTML voor inleidende en afsluitende tekst

Voor de inleidende tekst en de afsluitende zin van de factuur kunt u vanaf versie 5.3 gebruik maken van een online HTML-editor.

Lees meer

Nieuwe vormgeving in de planningsmodule

De planningsmodule heeft een aanzienlijke opfrisbeurt gekregen. Zowel de maandkalender als het planbord zijn aangepakt.

Lees meer

Validatie per maand

Naast het per week gereed stellen en valideren van geschreven uren kan dit vanaf versie 5.3 ook per maand.

Lees meer