Vragenlijst analyseren

In de back-end van de WATCH Supportmodule kunt u met behulp van een aantal schermen het invullen van de vragenlijsten monitoren en de resultaten analyseren.

Toegekende vragenlijsten beheer

In het toegekende vragenlijsten beheerscherm (Support > Vragenlijsten > Toegekende vragenlijsten beheer) kan de koppeling tussen vragenlijst en contactpersoon beheerd worden. De status van de koppeling kan hier ook aangepast worden. Alleen koppelingen met de status “actief” zijn in de front-end te benaderen.

Toegekende vragenlijsten beheerscherm
Figuur 1 Toegekende vragenlijsten beheerscherm

Door op de open vragenlijst>> link te klikken kan een enkelvoudige vragenlijst bekeken worden precies zoals de klant deze ook ziet.

Vragenlijst resultaat

In het vragenlijst resultaatscherm kan een selectie gemaakt worden van ingeleverde vragenlijsten op basis van relatie- en contactpersoonsgegevens.

Vragenlijst resultaat filter
Figuur 2 Vragenlijst resultaat scherm filters

Als het filter is ingevuld, kan het totale resultaat van de enquête in een enkele vragenlijst weergegeven worden.

Vragenlijst resultaat
Figuur 3 Vragenlijsten resultaat scherm meerdere reacties in een enkele vragenlijst

Bij open vragen kan er middels de pijltjesknoppen door de verschillende antwoorden gelopen worden.

Bij ja/nee en ja/nee/misschien vragen wordt per optie aangegeven hoe vaak de optie gekozen is. De meest gekozen optie wordt geselecteerd getoond.

Bij meerkeuzevragen wordt getoond hoe vaak de optie gekozen is en wordt dit ook uitgedrukt als percentage van het geheel. Ook hier is de meest gekozen optie geselecteerd. 

Vragenlijst overzicht

In het vragenlijst overzicht (Support > Vragenlijsten > Vragenlijst overzicht) is de het complete resultaat van een enquête in een enkel overzicht te zien. Er kan in dit overzicht zowel horizontaal als verticaal gescrold worden. Daar waar als antwoord op een vraag numerieke scores konden worden toegekend, wordt onderin het overzicht de gemiddelde score weergegeven.

Vragenlijst overzicht
Figuur 4 Alle reacties op een vragenlijst in een compleet overzicht

Het is ook mogelijk om de inhoud van dit overzichtsscherm naar Excel te exporteren voor verdere analyse. 

Laatste nieuws

Informatie noteren zonder uren te schrijven

Met de release van versie 5.3 kunt u voortaan ook in het urenscherm informatie noteren bij een projectonderdeel zonder dat u er uren op schrijft.

Lees meer

Meer platte rapportagemogelijkheden

U kunt voortaan ook zogenaamde platte rapportages maken voor medewerkersrapportages en deze bovendien in WATCH zelf openen.

Lees meer

Nieuwe website en whitepaper bieden hulp bij het kiezen

Er zijn tegenwoordig heel veel systemen en tools voor urenregistratie op de markt. De geboden functionaliteit en de kwaliteit daarvan verschillen nogal.

Lees meer

Horeca-adviesbureau werd verrast met bijzondere wijnen

Enige tijd geleden won het horeca-adviesbureau Van Spronsen & Partners een wijnproeverij. Deze prijs ontvingen zij omdat zij mee hadden gedaan aan het klanttevredenheidsonderzoek onder WATCH-gebruikers.

Lees meer