Structuur van WATCH Urenregistratie

De samenhang tussen de verschillende objecten die gebruikt worden in de WATCH Urenregistratie en module kan als volgt worden samengevat:

  1. Voor een klant wordt een project uitgevoerd en dit project is opgedeeld in een aantal projectonderdelen.
  2. Deze projectonderdelen worden toegekend aan medewerkers.
  3. Welke medewerker werk mag verrichten voor een projectonderdeel wordt vastgelegd bij resources.
  4. De medewerkers zijn, in verband met de autorisatie van de applicatie ingedeeld, in groepen.

In onderstaand schema is de structuur van WATCH Urenregistratie zoals deze hierboven is beschreven grafisch weergegeven.

urenregistratie structuur

 

Laatste nieuws

HTML voor inleidende en afsluitende tekst

Voor de inleidende tekst en de afsluitende zin van de factuur kunt u vanaf versie 5.3 gebruik maken van een online HTML-editor.

Lees meer

Nieuwe vormgeving in de planningsmodule

De planningsmodule heeft een aanzienlijke opfrisbeurt gekregen. Zowel de maandkalender als het planbord zijn aangepakt.

Lees meer

Validatie per maand

Naast het per week gereed stellen en valideren van geschreven uren kan dit vanaf versie 5.3 ook per maand.

Lees meer

Informatie noteren zonder uren te schrijven

Met de release van versie 5.3 kunt u voortaan ook in het urenscherm informatie noteren bij een projectonderdeel zonder dat u er uren op schrijft.

Lees meer