Meer mogelijkheden rapporteren en analyseren

Gepost op: 01-02-2016 om 10:21

In 5.1 heeft u nog meer mogelijkheden voor rapportage en analyse van uw projectgegevens.

Een van de wensen die klanten in het klanttevredenheidsonderzoek vorig jaar aangaven, was een uitbreiding van de rapportage- en analysemogelijkheden in WATCH. Hieraan hebben we gehoor gegeven in de nieuwe release (versie 5.1). Zo kunt u nu platte rapportages exporteren en uw eigen rapporten genereren en zijn 15 nieuwe rapportages voor geplande uren, kosten, omzet en resultaat opgenomen. 

Meer mogelijkheden rapporteren en analyseren in WATCHExporteren van platte rapportages

Het is mogelijk dat u data van rapportages wilt exporteren en verder analyseren in bijvoorbeeld het spreadsheetprogramma Excel. Een export van de platte rapportage is dan handiger dan de lay-out zoals u die op het scherm aantreft. Vanaf versie 5.1. kunt u deze zogenaamde platte rapportages in WATCH exporteren. Een dergelijke platte export bevat per regel alle benodigde informatie en het bestand bevat geen dubbelingen in de vorm van subtotalen en totalen. Zo kunt u bijvoorbeeld direct een draaitabel maken van de geëxporteerde data. Platte rapportages zijn in de module Urenregistratie op verschillende niveaus mogelijk binnen de project- en medewerkerrapportages: op projectniveau, op projectonderdeelniveau en op resourceniveau.

Rapportgenerator

Wilt u zelf uw eigen rapporten samenstellen? In WATCH 5.1 treft u in de factureringsmodule de bèta versie aan van een rapportgenerator. In deze rapportgenerator stelt u nieuwe rapportages samen uit alle relevante projectkenmerken. U vindt de rapportgenerator in het scherm “Facturering > Beheer extra > Rapportgenerator > Rapport definities”. Het samenstellen van dergelijke rapportages vergt wel wat inspanning, maar eenmaal opgesteld, kunt u het format telkens opnieuw gebruiken. Heeft u behoefte aan een dergelijke rapportage? Neem dan contact met ons op, zodat we samen uw wensen in een nieuwe rapportdefinitie kunnen omzetten.

15 nieuwe rapportages voor uren kosten, omzet en resultaat

De drie rapportages “Gepland vs. begroot”, “Geplande vs. gemaakt”, “Begroot, gepland en gemaakt” zijn in de nieuwe versie aangepast zoals dat eerder in de urenregistratie-module ook is gebeurd. Elk van deze drie rapportages is er nu in 5 uitvoeringen: uren, kosten, omzet, resultaat en totaal. Deze rapportages zijn ook allemaal uitgerust met de eerder vermelde platte exportvariant op projectniveau, projectonderdeelniveau en resourceniveau.