What was new in WATCH 6.3

Algemeen

View rapport

We hebben een nieuwe manier ontwikkeld om sneller eenvoudige rapportages te maken. Deze nieuwe methodiek maakt het realiseren van maatwerkrapportages eenvoudiger en daardoor ook goedkoper. Waar het maken van een nieuwe rapportage in het verleden ongeveer een dag werk kostte, kunnen eenvoudige maatwerkrapportages nu in slechts enkele uren gerealiseerd worden. Heeft u behoefte aan eigen maatwerkrapportages in WATCH, neem dan contact met ons op voor een offerte.

Kopieer resources

In het projecten ++ scherm is het in het resourcesblok op de "MEERDERE" tab mogelijk om resources aan een projectonderdeel toe te voegen door deze te kopiëren van een bestaand projectonderdeel van hetzelfde project.

DKIM

Middels de "DKIM handtekening"-tab in het systeeminstellingenscherm was het al mogelijk om e-mails die worden verstuurd vanaf eigen e-mailadressen te voorzien van een DKIM header. Dit vermindert de kans dat e-mail door de ontvanger als spam wordt beoordeeld. Vanaf nu wordt deze DKIM techniek ook toegepast op mails die verzonden worden vanaf een "@watch-online.nl" e-mailadres.

Help-icoon in menu balk

In de menubalk van elk scherm is aan de rechterkant een nieuw help-icoon te vinden. Als er op dit icoon geklikt wordt, opent zich een nieuw browserscherm met daarin de online help voor het scherm in kwestie.

Export naar Excel

In de vorige versies van WATCH werd voor het exporteren van gegevens naar Excel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om HTML tabellen in Excel als spreadsheet te openen. WATCH maakt nu gebruik van een tool waarbij authentieke Excel-bestanden worden gegenereerd. Dit zorgt ervoor dat Windows geen waarschuwingen meer geeft bij het openen van een WATCH exportbestand in Excel.

WATCH Urenregistratie

Reden voor niet kunnen wijzigen uren

In het urenregistratiescherm zijn uren in bepaalde gevallen niet te wijzigen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het project gesloten is of dat de uren al gevalideerd zijn of dat de begrote uren al verbruikt zijn. Door met de muis op een "alleen lezen" urenveld te klikken wordt in een pop-up getoond wat de reden is dat de uren niet ingevuld of aangepast kunnen worden.

Dag kenmerken valideren

Het is mogelijk om door middel van "dagen kenmerken" extra velden aan het urenregistratiescherm toe te voegen. De validatie-functionaliteit van WATCH is nu uitgebreid zodat ook deze "dagen kenmerken" niet meer aangepast kunnen worden als de week door de manager gevalideerd is.

Periode bescherming duidelijker

Door het plaatsen van het keuzevakje voor periodebescherming tussen de begin- en einddatum in, is nu duidelijk dat beide data beschermd worden door het aanvinken van de beschermingsoptie.

Uurtarief indexering

In de Facturatie module was al functionaliteit beschikbaar om de prijzen van artikelen periodiek te kunnen indexeren. Nu is er ook de mogelijkheid om de uurtarieven van projecten te indexeren. Projectonderdelen met de oude tarieven worden op gesloten gezet en er worden nieuwe projectonderdelen gemaakt met de nieuwe geïndexeerde tarieven.

Automatische e-mail van medewerkers

In de validatieschermen bestaat nu al de mogelijkheid om middels een druk op de knop een e-mail te vesturen die een medewerker er op wijst dat hij zijn uren had moeten inleveren. Deze e-mails kunnen nu ook automatisch verstuurd worden. Als er na de deadline voor het gereed geven van de uren nog weken niet ingeleverd zijn, zal de herinneringsmail automatisch aan de betreffende medewerker verzonden worden.

Start- eindtijd opmerkingen in zoeken-rapportage

Als er uren geregistreerd worden met start- en eindtijd, dan kunnen de daarbij ingevoerde opmerkingen ook in de zoeken-rapportage weergegeven worden. In het omschrijving veld van de zoeken-rapportage vinden we dan de opmerkingen van beide niveaus.

Ook resterende vakantie dagen in "contract versus geregistreerd overzicht"

Het is nu ook mogelijk om naast het saldo van de meer- en minderuren het aantal resterende vakantiedagen van een medewerker te tonen. Als in het overzicht de nieuwe optie "toon ook resterende vakantiedagen" wordt geactiveerd, worden er twee extra kolommen "RESTERENDE VAKANTIEUREN" en "TOTAAL" aan het overzicht toegevoegd. De kolom "TOTAAL" toont dan het totaal van de nog beschikbare vrije uren van een medewerker.

WATCH Agenda en planning

API voor agenda-items

WATCH is uitgerust met een API (Application Programming Interface) waardoor ook invoeren, wijzigen, verwijderen en raadplegen van de WATCH gegevens mogelijk is zonder gebruik te maken van de WATCH schermen. Deze API functionaliteit is in de nieuwe versie uitgebreid, zodat deze ook geschikt is voor het maken, uitlezen en aanpassen van algemene agenda-items, planning-items en afspraken.

2 weken overzicht in Planbord medewerkers

In het scherm "medewerker agenda" konden we al kiezen voor een overzicht waarbij twee weken tegelijkertijd in het scherm worden getoond. Deze functionaliteit is nu ook beschikbaar in het "planbord medewerkers" scherm en in het "planbord projecten" scherm.

Plannen van medewerkers zonder resource

Het was al mogelijk om op basis van een resource in voorbereiding medewerkers in te plannen. Het is nu ook mogelijk om medewerkers zonder resource in te plannen in het medewerker planbord. Afhankelijk van de instelling wordt er dan automatisch een resource met de status "in voorbereiding" of "lopend" aangemaakt als er voor de medewerker in kwestie geen resource gevonden wordt.

Alleen e-mail versturen bij het plannen van anderen

Er kan automatisch een e-mail verstuurd worden aan een medewerker als deze wordt ingepland. Er is nu als systeeminstelling een nieuwe optie, waarbij er alleen een e-mail wordt verstuurd als de ingeplande persoon niet ook de ingelogde persoon is. Dus alleen als een medewerker door iemand anders dan zichzelf ingepland wordt, zal er dan een e-mail verzonden worden.

WATCH Facturering

Projectfilter in factuurregeloverzicht

Het factuurregeloverzicht heeft naast het factuurdatum filter nu het standaard projectenfilter gekregen. In dit overzicht kan dus nu op klant en op project gefilterd worden.

Nieuwe facturen bovenaan

In het facturen detailscherm werden de facturen in de keuzelijst tot nu toe getoond met de nieuwste facturen onderaan. Wanneer het aantal facturen voor een project blijft groeien is dit niet handig. Vanaf nu tonen we in de keuzelijst de nieuwste facturen bovenaan in plaats van onderdaan. Dit scheelt scrollen bij langlopende projecten.

Ingelogde gebruiker standaard

Bij het maken van facturen, stap voor stap of in batch mode, wordt de ingelogde automatisch als medewerker aan de factuur gekoppeld. Deze informatie kan daarna middels {tags} ook gebruikt worden in de e-mail waarmee de factuur verstuurd wordt.

Facturatieschema

In het facturatieschema dat we kunnen opstellen voor projecten die gefactureerd worden op basis van begrote uren, begrote artikelen en begrote kosten, kunnen we nu het te factureren percentage aangeven tot 5 cijfers achter de komma. Dat zorgt er voor dat er geen afrondingsproblemen ontstaan in de facturen als er bijvoorbeeld een bedrag in twaalf maanden (8,33333%) gefactureerd wordt.

Factuurkenmerk

Voor facturen kunnen ook eigen kenmerken worden gedefinieerd. Deze kenmerken kunnen in het kenmerken tab in het facturen-detailscherm van een waarde worden voorzien. Factuurkenmerken die gebaseerd zijn op een domein kunnen als filter gebruikt worden in het facturen overzicht.

Controle op ongefactureerde zaken

Als een project gesloten wordt, vindt er een controle plaats of er nog ongefactureerde uren, artikelen of kosten zijn. Als dit het geval is, wordt hiervan een melding weergegeven.

Waarschuwing bij batch genereren

Als er op de knop voor batch genereren van facturen geklikt wordt, tonen we nu eerst een waarschuwing zodat er niet per ongeluk een hele reeks facturen aangemaakt worden.

Rapportage Gefactureerd per kwartaal                

In deze nieuwe rapportage worden in één een rij per jaar de gefactureerde bedragen getoond voor alle kwartalen en ook het totaal gefactureerde jaarbedrag. Er kan in deze rapportage gefilterd worden op jaar.

Rapportage Gefactureerd per maand

In deze nieuwe rapportage worden in één rij per jaar de gefactureerde bedragen getoond voor alle maanden en ook het totaal gefactureerde jaarbedrag. Er kan in deze rapportage gefilterd worden op jaar.

WATCH offertes

E-mailen van offertes

Offertes kunnen vanaf nu, net als bij de facturen, ook vanuit WATCH aan de klant worden gemaild.

Vastleggen van medewerker bij offerte

Net zoals we dat bij facturen doen, leggen we nu ook bij offertes standaard de ingelogde gebruiker vast als medewerker behorend bij de offerte. Deze informatie kan vervolgens middels {tags} gebruikt worden in de e-mail waarmee de offerte verzonden wordt.

WATCH Klantenportaal

Meldingen invoerscherm en meldingen overzichtsscherm aangepast

Het meldingenscherm waar contactpersonen van klanten meldingen, verzoeken en vragen kunnen invoeren, heeft een opfrisbeurt gekregen zodat de vormgeving beter aansluit bij de reguliere applicatie. Ook het overzichtsscherm met daarin alle meldingen is aangepast voor zowel de versie in de klantenportal front end als in de back-end.

Check op voorkomen dubbele e-mailadressen

Als er niet ingelogd kan worden in het klantenportaal omdat er meerdere contactpersonen worden gevonden met hetzelfde e-mailadres, wordt dit nu als waarschuwing weergegeven in het klantenportaal inlogscherm.

Offerte overzicht in klantenportaal

In het klantenportaal kunnen klanten zien welke offertes er voor hen in WATCH zijn gemaakt en wat de status van deze offertes is.

Contactpersonen met toegang tot klantenportaal

Middels een nieuwe rapportage kan nu eenvoudig inzichtelijk worden gemaakt welke contactpersonen toegang hebben tot het klantenportaal.

 

Laatste nieuws

Budgetbescherming in euro compleet

Budgetbescherming in euro's, in plaats van uren, is nu compleet! Het verbruik van budgetten is direct zichtbaar in de urenregistratie en de budgetten kunnen worden gebruikt in de rapportages. Bovendien is de bescherming van deze budgetten nu mogelijk.

Lees meer

Upgrade naar 6.4.1 in weekend van 11 en 12 maart

In het weekend van 11 en 12 maart gaan we alle huurlicenties upgraden naar 6.4.1. U hoeft hiervoor niets te doen. Wel kan het zijn dat uw WATCH omgeving tijdelijk niet bereikbaar is.

Lees meer

Waarom kan ik deze uren niet meer wijzigen?

Er zijn verschillende redenen waardoor u uren niet meer kunt aanpassen in het urenregistratie- of validatiescherm. Sinds kort kunt u in een oogopslag zien wat de onderliggende oorzaak hiervan is.

Lees meer

Budgetbescherming

U kunt in WATCH instellen dat het aantal begrote uren niet mag worden overschreden. Dat noemen we Budgetbescherming. In versie 6.4 van WATCH zijn de mogelijkheden hiervoor verder uitgebreid. Zo kunt u nu ook een totaalbudget in euro’s opgeven.

Lees meer