Budgetbescherming

Gepost op: 20-02-2023 om 09:00

U kunt in WATCH instellen dat het aantal begrote uren niet mag worden overschreden. Dat noemen we Budgetbescherming. In versie 6.4 van WATCH zijn de mogelijkheden hiervoor verder uitgebreid. Zo kunt u nu ook een totaalbudget in euro’s opgeven.

BudgetbeschermingInstellingen op systeemniveau

U kunt bij uw systeeminstellingen aangeven hoe u om wilt gaan met budgetbescherming: standaard actief, standaard niet actief of uitgeschakeld. U kunt dit bij de eerste twee opties per project trouwens nog wijzigen.

Budget in uren

Als de budgetbescherming voor een project aan staat, dan toetst WATCH bij het opslaan van geschreven uren of deze binnen het budget blijven. Dat kan op zowel project-, projectonderdeel- als resourceniveau.

Budget in euro’s: nu ook op projectniveau

Omdat bij een projectonderdeel het tarief altijd gelijk is, betekende een budget in uren hier ook al een budget in euro’s. Op projectniveau lag dat anders, want met meerdere projectonderdelen zijn ook meerdere tarieven mogelijk. Door middel van een nieuwe systeeminstelling kunt u vanaf WATCH 6.4 ook het registreren van uren beperken op basis van het totaal projectbudget in euro’s. Als u dit heeft aangezet voor een project, dan kunnen er geen uren meer geschreven worden op onderliggende projectonderdelen wanneer dit projectbudget op is.

Projectbudget in uren en euro’s in het urenregistratiescherm

Uw medewerkers konden in hun urenregistratiescherm al zien hoeveel uren er nog beschikbaar waren op projectonderdeelniveau en op resourceniveau. In WATCH 6.4 is het nu ook mogelijk het nog beschikbare budget op projectniveau hier te laten zien. Dit geldt zowel voor het budget in uren als in euro’s. Deze gegevens worden dan direct achter de projectcode getoond. U kunt dit aan- en uitzetten via de systeeminstellingen.

Projectbudget in euro’s in omzetrapportages

Tot slot kunt u nu ook zelf bepalen welke berekeningsmethode voor de begrote omzet in omzetrapportages u wilt gebruiken. Tot nu toe werd hiervoor de begrote omzet van de onderliggende projectonderdelen opgeteld. Nu we echter een nieuw veld op projectniveau hebben, waarin het projectbudget in euro’s direct kan worden ingevuld, is er een alternatief voor deze methode.

Op onze website kunt u alle verbeteringen in versie 6.4 van WATCH nalezen. U vindt daar ook een meer uitgebreide uitleg over bovenstaande verbeteringen.