WATCH LogLog logo groot

Inzicht in de activiteiten in WATCH

Wilt u inzicht hebben in welke activiteiten uw gebruikers verrichten in WATCH, bijvoorbeeld omdat dat nodig is om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)? Vul uw WATCH-pakket dan aan met de Aanvullende module WATCH Log.

Logboek

De aanvullende module WATCH Log fungeert als een logboek. Met behulp van deze module kunt u zien wie er wanneer inlogt, wie welke gegevens heeft ingezien en wie wanneer welke basisgegevens heeft gewijzigd. Met de functie Time Travel kunt u bovendien teruggaan naar ieder gewenst moment in het verleden om te kijken welke gegevens op dat moment aanwezig waren in WATCH.

Wijzigingen log overzicht
Figuur 1 "Wijzigingen log" overzicht in het klantenbeheerscherm

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

WATCH biedt een verscheidenheid aan functies die u kunt inzetten om uw organisatie aan de AVG te laten voldoen. Welke van deze tools ingezet moeten worden in uw organisatie, hangt af van de aard van de gegevens die u vastlegt en de bewerkingen die u daarop uitvoert.

Naast inlogbeveiliging en autorisatie voor wie welke gegevens kan inzien, biedt WATCH met de Log-module de mogelijkheid om de activiteiten van de gebruikers in uw WATCH-omgeving vast te leggen.

Flexibel

  • Time Travel: bekijk hoe gegevens eruit zagen op ieder gewenst moment in het verleden.
  • Aangepast aan uw proces: U hoeft uw bedrijfsproces niet aan te passen als u WATCH gaat gebruiken. Het pakket kan praktisch altijd zo ingericht worden dat het zich aanpast aan uw proces.
  • Werken in de cloud: Voor optimale bereikbaarheid, zowel op kantoor als thuis en 24/7.
  • Met de mobiele versie zelfs onderweg te gebruiken: De mobiele urenregistratie applicatie laadt snel en is en op iedere smartphone en tablet te gebruiken.
  • Autorisatie tot in detail: Met de autorisatiestructuur kunt u als beheerder tot in detail zelf bepalen wie welke informatie kan aanmaken, aanpassen, invullen en bekijken.

Inlog log overzicht
Figuur 2 Overzicht van de "Inlog log" gegevens

Compleet

U kunt uw complete projectadministratie aan WATCH toevertrouwen. De WATCH software is namelijk modulair opgebouwd. Informatie uit de ene module gebruikt u zonder probleem in de andere. De functionaliteit in de WATCH Log-module kunt u inzetten in alle andere modules van WATCH.

Hoe werkt het?

In de aanvullende module WATCH Log kunt u in de basismodules van WATCH bekijken:

  • wie wanneer heeft ingelogd in de WATCH applicatie, met behulp van het Inlog log;
  • wie er toegang heeft gehad tot bepaalde gegevens, met behulp van het Inzien log;
  • wanneer bepaalde basisgegevens zijn gewijzigd en door wie, met behulp van het Wijzigingen log en
  • hoe de gegevens eruit zagen voor de wijziging, met behulp van de WATCH Time Travel knop.

WATCH Time travel datum en tijd kiezen
Figuur 3 Datum en tijd kiezen in Time travel modus

Demonstratie

Probeer het WATCH log programma zelf uit in de online demo-versie of vraag een gratis demonstratie van WATCH aan bij u op locatie.

Bestellen  Contact  Demo

Meer LEZEN over WATCH Log?

Inlog log

Met de "Inlog log" functionaliteit houdt u bij wie er wanneer inlogt in WATCH of wie daartoe een poging heeft gedaan.
 
Lees hier meer over deze functionaliteit: Inlog log

Inzien log

Voor privacygevoelige gegevens kan het van belang zijn dat u niet alleen de toegang tot deze gegevens beperkt via “role based access control’, maar dat u ook bijhoudt wie bepaalde gegevens heeft ingezien.
 
Lees hier meer over deze functionaliteit: Inzien log

Wijzigingen log

De "wijgigingen log" functonaltitiet zorgt ervoor dat alle wijzigingen die in WATCH aan de basisgegevens worden aangebracht, worden gelogd. Waar de "inzien log" functionaliteit alleen het inzien van de gegevens van klanten en contactpersonen vastlegt, kunt u met behulp van de "Wijzigingen log" functionaliteit de complete wijzigingshistorie vastleggen van alle basisgegevens in WATCH.
 
Lees hier meer over deze functionaliteit: Wijzigingen log

WATCH Time travel

Met WATCH Time travel kunt u in WATCH teruggaan naar ieder gewenst moment in het verleden om te kijken welke gegevens op dat moment aanwezig waren in WATCH.
 
Lees hier meer over deze functionaliteit: WATCH Time travel

Klantervaringen

WATCH Modules


WATCH Offertes module
Offertes

 

WATCH Offertes module
Agenda & planning

 

WATCH Offertes module
Urenregistratie

 

WATCH Offertes module
Facturering

 

WATCH Offertes module
Support

 

WATCH Offertes module
Relatiebeheer

 

WATCH Log module
WATCH Log

Laatste nieuws

Budgetbescherming in euro compleet

Budgetbescherming in euro's, in plaats van uren, is nu compleet! Het verbruik van budgetten is direct zichtbaar in de urenregistratie en de budgetten kunnen worden gebruikt in de rapportages. Bovendien is de bescherming van deze budgetten nu mogelijk.

Lees meer

Upgrade naar 6.4.1 in weekend van 11 en 12 maart

In het weekend van 11 en 12 maart gaan we alle huurlicenties upgraden naar 6.4.1. U hoeft hiervoor niets te doen. Wel kan het zijn dat uw WATCH omgeving tijdelijk niet bereikbaar is.

Lees meer

Waarom kan ik deze uren niet meer wijzigen?

Er zijn verschillende redenen waardoor u uren niet meer kunt aanpassen in het urenregistratie- of validatiescherm. Sinds kort kunt u in een oogopslag zien wat de onderliggende oorzaak hiervan is.

Lees meer

Budgetbescherming

U kunt in WATCH instellen dat het aantal begrote uren niet mag worden overschreden. Dat noemen we Budgetbescherming. In versie 6.4 van WATCH zijn de mogelijkheden hiervoor verder uitgebreid. Zo kunt u nu ook een totaalbudget in euro’s opgeven.

Lees meer