Wijzigingen log

De "Wijgigingen log" functonaliteit zorgt ervoor dat alle wijzigingen die in WATCH aan de basisgegevens worden aangebracht, worden gelogd. Waar de "Inzien log" functionaliteit het inzien van de gegevens van alleen klanten, contactpersonen en medewerkers vastlegt, wordt bij het "Wijzigingen log" de wijzigingshistorie vastgelegd van alle basisgegevens in WATCH.

Klanten- , contactpersonen en medewerkerbeheerscherm

In het kader van de privacywetgeving is er extra aandacht voor het loggen van aanpassingen aan de klant- contactpersoon- en medewerkergegevens. Daarom zijn de beheerschermen voor klant-, contactpersoon en medewerkergegevens uitgerust met een extra tab waar per klant, per contactpersoon en per medewerker kan worden ingezien wie wanneer aanpassingen gedaan heeft aan deze gegevens.

wijzigingen log overzicht
Figuur 1 "Wijzigingen log" overzicht in het klantenbeheerscherm

WATCH Time travel

Hoe de gegevens er voor en na een wijziging uitzagen, kan worden bekeken door middel van de functionaliteit die we "WATCH Time travel" noemen. Door deze Time travel functionaliteit kunnen ook de loggegevens van de overige databronnen (projecten, projectonderdelen, resources, geschreven uren, agenda-items, etc.) worden bekeken. Hoe dat in zijn werk gaat, wordt beschreven op de WATCH Time Travel documentatiepagina.

Laatste nieuws

WATCH en de AVG

Per 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming, oftewel de AVG in werking. Is uw organisatie al AVG-proof? WATCH biedt een verscheidenheid aan functies die u kunt inzetten om uw organisatie aan de AVG te laten voldoen.

Lees meer

HTML voor inleidende en afsluitende tekst

Voor de inleidende tekst en de afsluitende zin van de factuur kunt u vanaf versie 5.3 gebruik maken van een online HTML-editor.

Lees meer

Nieuwe vormgeving in de planningsmodule

De planningsmodule heeft een aanzienlijke opfrisbeurt gekregen. Zowel de maandkalender als het planbord zijn aangepakt.

Lees meer

Validatie per maand

Naast het per week gereed stellen en valideren van geschreven uren kan dit vanaf versie 5.3 ook per maand.

Lees meer