Inzien log

Voor privacygevoelige gegevens kan het van belang zijn om niet alleen de toegang tot deze gegevens te beperken via “role based access control’, maar om ook bij te houden wie bepaalde gegevens heeft ingezien.

Wat wordt er gelogd?

Door middel van een tweetal systeeminstellingen kan aangegeven worden wanneer het inzien van bepaalde gegevens wordt gelogd.

inzien log instellingen
Figuur 1 Instellingen voor het "Inzien log"

Opties:

inzien niet loggen

Als deze optie wordt gekozen, dan wordt er niets gelogd.

log laatste keer inzien per medewerker/type combinatie

Als deze optie wordt gekozen, dan wordt de meest recente keer dat een medewerker bepaalde klant- of contactpersoongegevens heeft ingezien bijgehouden. Klantgegevens en contactpersoongegevens kunnen op drie locaties in WATCH worden ingezien. Voor elk type (beheerscherm, export naar excel en relatiebeheeroverzicht in relatiebeheermodule) wordt apart een log regel aangemaakt.

log laatste keer inzien per medewerker/type combinatie per dag.

Als deze optie wordt gekozen, dan wordt de meest recente keer dat een medewerker bepaalde klant- of contactpersoongegevens heeft ingezien per dag bijgehouden. Als een medewerker dus meerdere keren op een dag gegevens inziet, dan wordt dit niet meerdere keren gelogd. Als een medewerker op verschillende dagen de gegevens inziet, dan wordt dit wel apart opgeslagen in de logtabellen.

log alle inzien momenten

Als deze optie wordt gekozen, dan worden alle afzonderlijke inzienacties allemaal apart als log-records opgeslagen.

Extra tab in beheerschermen

Voor de relatiegegevens en de contactpersoonsgegevens in WATCH kan worden bijgehouden wie deze gegevens heeft bekeken. In de beheerschermen van klanten en contactpersonen is een extra tab aanwezig waar per klant/relatie en per contactpersoon wordt getoond wie wanneer gegevens heeft gewijzigd en wie wanneer de gegevens heeft ingezien.

inzien log overzicht
Figuur 2 Inzien log overzicht in het klantenbeheerscherm

 

Laatste nieuws

HTML voor inleidende en afsluitende tekst

Voor de inleidende tekst en de afsluitende zin van de factuur kunt u vanaf versie 5.3 gebruik maken van een online HTML-editor.

Lees meer

Nieuwe vormgeving in de planningsmodule

De planningsmodule heeft een aanzienlijke opfrisbeurt gekregen. Zowel de maandkalender als het planbord zijn aangepakt.

Lees meer

Validatie per maand

Naast het per week gereed stellen en valideren van geschreven uren kan dit vanaf versie 5.3 ook per maand.

Lees meer

Informatie noteren zonder uren te schrijven

Met de release van versie 5.3 kunt u voortaan ook in het urenscherm informatie noteren bij een projectonderdeel zonder dat u er uren op schrijft.

Lees meer