WATCH Time travel

Met WATCH Time travel is het mogelijk om in WATCH terug te gaan naar een willekeurig moment in het verleden om te kijken welke gegevens op dat moment aanwezig waren in WATCH. Deze functionaltieit kan worden gebruikt voor het beantwoorden van allerlei vragen:

  • Zijn bepaalde gegevens per ongeluk verwijderd?
  • Zijn er ten onrechte aanpassingen gedaan aan bepaalde gegevens?
  • Zijn er foutieve aanpassingen gedaan?

Behalve de inloggegevens en de gebruikers- en systeeminstellingen worden in WATCH Time travel alle gegevens (projecten, projectonderdelen, resources, klanten, etc.) getoond zoals ze op de gekozen datum en tijd aanwezig waren.

Hoe werkt het

Als WATCH Time Travel is geïnstalleerd, dan komt er een nieuwe systeeminstelling beschikbaar waar een gebruiker kan worden geselecteerd die vervolgens gebruikt wordt voor het tijdreizen.

time travel systeeminstellingen
Figuur 1 Time travel systeeminstelling voor het kiezen van de time-travel-gebruiker

Als er vervolgens met de hier geselecteerde medewerker in WATCH ingelogd wordt, kan linksboven in het scherm een datum en tijd gekozen worden.

time travel datum en tijd selecteren 
Figuur 2 Datum en tijd kiezen in Time travel modus

Zodra er op de “Travel” knop wordt gedrukt, dan toont de applicatie de gegevens zoals deze waren op de geselecteerde datum en tijd. Alle knoppen en iconen die gegevens kunnen aanpassen zijn uitgeschakeld en voorzien van een icoon die de melding geeft van de onderliggende reden.

WATCH Time travel is read only
Figuur 3 WATCH Time travel is read only

Laatste nieuws

WATCH en de AVG

Per 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming, oftewel de AVG in werking. Is uw organisatie al AVG-proof? WATCH biedt een verscheidenheid aan functies die u kunt inzetten om uw organisatie aan de AVG te laten voldoen.

Lees meer

HTML voor inleidende en afsluitende tekst

Voor de inleidende tekst en de afsluitende zin van de factuur kunt u vanaf versie 5.3 gebruik maken van een online HTML-editor.

Lees meer

Nieuwe vormgeving in de planningsmodule

De planningsmodule heeft een aanzienlijke opfrisbeurt gekregen. Zowel de maandkalender als het planbord zijn aangepakt.

Lees meer

Validatie per maand

Naast het per week gereed stellen en valideren van geschreven uren kan dit vanaf versie 5.3 ook per maand.

Lees meer