What was new in WATCH 5.0

Algemeen

WATCH geschikt voor meest recente PHP en MySQL versies

WATCH 5.0 is geschikt gemaakt om ook met de meest recente versies van PHP en MySQL te werken. We ondersteunen alle versies van PHP en MySQL die ook nog actief door de producenten zelf ondersteund worden.

Projecten ++ aangepast.

Het is vanaf nu ook mogelijk om vanuit het projecten ++ scherm nieuwe projecten te maken door het inzetten van standaardprojecten en door het kopiëren van bestaande projecten.

Bij het maken van nieuwe projecten door medewerkers waar het projectleider filter actief is, wordt de ingelogde medewerker automatisch de projectleider van het nieuwe project.

Nieuwe karakterset

Tot en met WATCH versie 4.0.5 was “iso-8859-1” de karakterset die voor de applicatie gebruikt werd. Vanaf nu gebruiken we de UTF-8 karakterset. Een belangrijke reden is dat we nu zonder problemen WATCH in meer talen kunnen ondersteunen.

Nieuwe pdf tool

De wat verouderde tool waarmee we pdf’s in WATCH genereerden, ondersteunde niet de nieuwe UTF-8 karakterset die we vanaf versie 5.0 gebruiken. Vanaf nu gebruiken we daarom de TCPDF tool voor het maken van pdf’s. Alle pdf’s in WATCH zijn omgebouwd naar deze nieuwe tool.

Aantal rijen per pagina in beheerschermen

In alle beheerschermen kun je nu zelf bepalen hoeveel rijen je aan de linkerkant van het scherm wilt zien. Je kunt kiezen tussen 10, 20, 30, 40 of 50. Bij de systeeminstellingen en de gebruikersinstellingen kan hiervoor een standaardwaarde worden gekozen. In elk beheerscherm kan dit met een klik van de muis worden aangepast. De gekozen waarde wordt gedurende de gebruikssessie onthouden.

Kenmerkfilter in 5 beheerschermen

In de beheerschermen voor klanten, projecten, projectonderdelen en medewerkers kan vanaf nu gefilterd worden op zelfgemaakte kenmerken. In het kenmerkenbeheerscherm kan per kenmerk dat op een domein gebaseerd is, aangegeven worden of het gebruikt moet worden als filter in het bijbehorende beheerscherm.

Help bij maken projectcodes

Via een nieuwe systeeminstelling “automatische projectnummering” kan worden aangegeven of er met een numerieke prefix of suffix gewerkt wordt in de projectcodes. Als er voor prefix of suffix wordt gekozen, zal bij nieuwe projecten een numeriek deel van de projectcode voorgesteld worden.

Aantal suggesties in suggestielijst

Tot nu toe werden in de suggestie lijst van WATCH de eerste 10 gevonden waarden getoond die de in de filter opgegeven karakters bevatten. Het aantal getoonde suggesties is nu via een systeeminstelling aan te passen.

Suggestie modes kijkt ook naar ingevoerde karakters

Voor keuzelijsten die veel waarden kunnen bevatten, gebruiken we in WATCH het suggestie/keuzelijst veld zodat je kunt kiezen tussen het intypen van een aantal karakters om een aangepaste suggestie lijst te zien of voor een gewone keuzelijst met alle mogelijke waarden. Nu is ook een combinatie van de twee methodes mogelijk. Je typt eerst een paar letters in het veld en klikt daarna op het keuzelijst icoontje. Je ziet nu alle waarden die de ingevoerde filterkarakters bevatten.

Urenregistratie

Artikelen filter en tonen in zoeken scherm

In de zoeken rapportage kon je al filteren op kenmerken en deze ook in het overzicht tonen. Hetzelfde is nu mogelijk voor artikelen die aan geregistreerde uren zijn gekoppeld.

Gereed geven herinnering mail voor huidige week of alle weken

In het “Validatie overzicht totaal” scherm kan een e-mail verstuurd worden aan medewerkers die de laatste week nog niet gereed hadden gegeven. Het is nu ook mogelijk om een e-mail te sturen op basis van het niet gereed geven van iedere week in het gekozen jaar.

Geregistreerde uren kunnen verplaatsen naar andere datum

Als er uren zijn geregistreerd op wat achteraf een verkeerde datum bleek te zijn, is het nu mogelijk om deze uren inclusief opmerking, kenmerken en artikelen te verplaatsen naar een andere datum.

Lege regels uit verbergen in validatiescherm

In het “Valideren totaal” scherm is het nu ook mogelijk om niet de complete weekstaat van de te valideren medewerker te tonen, maar om alleen de projectonderdelen te laten zien waar daadwerkelijk uren op zijn geregistreerd.

Check alles in validatie op hoofdlijnen

In het “Validatie op hoofdlijnen” scherm kunnen nu in één keer alle weken gereed worden gezet en worden gevalideerd.

Groeperen per project in de mobiele versie

In de mobiele versie van WATCH wordt nu ook rekening gehouden met de instelling “groeperen per project”. Als deze instelling actief is voor een gebruiker, tonen we eerst alleen de projecten. Na het klikken op een project worden de onderliggende projectonderdelen getoond en kunnen daar uren op worden geschreven.

Agenda & planning

Sorteren agenda items op tijd, niet eerst op type

Als er op een dag zowel algemene agenda items, planning items als afspraken worden getoond, dan staan deze niet meer per type gegroepeerd, maar staan ze allemaal op volgorde van begintijd van het agenda-item.

Facturering

Verbeteringen aan e-mail communicatie

Bij het versturen van e-mail op basis van facturen is een aantal zaken verbeterd. We tonen nu vooraf het aantal e-mails dat zal worden verzonden op basis van de gevonden facturen. Er zijn ook instellingen gemaakt waar aangegeven kan worden wanneer er wel en wanneer er geen header- en footerafbeeldingen moeten worden gebruikt. Ook is het nu mogelijk om wachtwoorden van de klant mee te sturen in de verzonden e-mail.

Offerte module

Op vergelijkbare manier waarop in WATCH facturen gemaakt worden, kunnen nu ook offertes gemaakt worden. De WATCH offerte module maakt ook gebruik van begrote uren, begrote kosten en artikelen om een offerte voorblad te genereren. Als de offerte wordt geaccepteerd, kan de voor de offerte ingevoerde projectstructuur ook direct gebruikt worden voor planning, registratie en facturering.

Relatiebeheer

Bestaande selecties aanpassen

Bestaande selecties kunnen vanaf nu worden bewerkt. In het beheerscherm kunnen nieuwe contactpersonen aan bestaande selecties worden toegevoegd of kunnen contactpersonen uit bestaande selecties worden verwijderd.

“Selecteer alles” in selectiescherm

In het scherm voor maken van selecties kan door middel van vinkvakjes aangegeven worden welke contactpersonen wel en welke niet tot een selectie moeten gaan behoren. Het is nu ook mogelijk om door middel van een ”selecteer alles” de vinkvakjes van alle contactpersonen in het scherm in één keer aan of uit te vinken.

Meer ruimte in mailmerge instellingenscherm

In het mailmerge instellingen scherm kan aan de linkerkant de omschrijving verborgen worden zodat de complete rechterkant van het scherm nu goed in beeld is.

Laatste nieuws

Budgetbescherming in euro compleet

Budgetbescherming in euro's, in plaats van uren, is nu compleet! Het verbruik van budgetten is direct zichtbaar in de urenregistratie en de budgetten kunnen worden gebruikt in de rapportages. Bovendien is de bescherming van deze budgetten nu mogelijk.

Lees meer

Upgrade naar 6.4.1 in weekend van 11 en 12 maart

In het weekend van 11 en 12 maart gaan we alle huurlicenties upgraden naar 6.4.1. U hoeft hiervoor niets te doen. Wel kan het zijn dat uw WATCH omgeving tijdelijk niet bereikbaar is.

Lees meer

Waarom kan ik deze uren niet meer wijzigen?

Er zijn verschillende redenen waardoor u uren niet meer kunt aanpassen in het urenregistratie- of validatiescherm. Sinds kort kunt u in een oogopslag zien wat de onderliggende oorzaak hiervan is.

Lees meer

Budgetbescherming

U kunt in WATCH instellen dat het aantal begrote uren niet mag worden overschreden. Dat noemen we Budgetbescherming. In versie 6.4 van WATCH zijn de mogelijkheden hiervoor verder uitgebreid. Zo kunt u nu ook een totaalbudget in euro’s opgeven.

Lees meer