What was new in WATCH 4.0

Algemeen

Nieuwe look

WATCH heeft een nieuwe look gekregen. Dit betreft niet alleen een andere kleur maar ook andere tools en vormgeving voor onderstaande veldtypes:

  • Dropdown/suggestie velden
  • Datumkiezer
  • Tooltip
  • Tabs
  • Dialoogschermen

Status beheer gebruik standaardprojecten

Bij het inzetten van standaardprojecten is er nu de mogelijkheid om de status van project, projectonderdelen en resources in te stellen. Als deze keuze niet expliciet wordt gemaakt, wordt de waarde zoals aangegeven bij definiëren standaardproject gebruikt.

Gebruikersinstellingen in beheerscherm

Afhankelijk van de instellingen is het nu ook mogelijk om de gebruikersinstellingen centraal te beheren vanuit het medewerker beheerscherm. Op een extra tab in dit scherm worden de gebruikersinstellingen voor een beheerder toegankelijk gemaakt.

WATCH Mobile upgrade

De nieuwste versie van jQuery mobile is ingezet voor de mobiele versie van WATCH 4.0 zodat wederom zoveel mogelijk verschillende merken en versies van smartphones worden ondersteund.

Kenmerk naam en help

Kenmerken worden nu met hun naam en niet met hun code getoond in de kenmerk tab van de beheerschermen. Als er bij een kenmerk ook een omschrijving is ingevuld dan wordt deze als tooltip getoond als er met de muis over de kenmerknaam wordt bewogen.

Linkerkant van beheerschermen

In elk beheerscherm kunnen de aanwezige gegevens aan de linkerkant gefilterd en gesorteerd worden. De ruimte die hiervoor gebruikt wordt kan ten koste gaan van de beschikbare ruimte aan de rechter kant van het scherm, die voor invoeren en bewerken van gegevens gebruikt wordt. We kunnen nu eenvoudig een aantal zoek en sorteervelden aan de linker kant van het scherm verbergen en weer tonen om indien nodig de rechter kant van het scherm meer ruimte te geven.

Naamgeving van exportbestanden

De standaard naamgeving van de Excel en cvs bestanden die we vanuit WATCH kunnen exporteren is aangepast. Deze naam kijkt nu naar de ingestelde taal en gebruikt de huidige datum als suffix voor de bestandsnaam (bijvoorbeeld: zoeken_28_12_2013.xls)

Urenregistratie

Nieuwe techniek in urenregistratiescherm

Omdat in autosave mode na elke invoeractie informatie van en naar de server wordt verzonden, mogen deze informatiestromen geen te grote belasting vormen voor het systeem. De communicatie tussen het urenregistratiescherm en de server is in versie 4.0 compleet herschreven, zodat deze alleen de absoluut noodzakelijke data verstuurt met als resultaat een betere performance, ook bij schermen met veel projectonderdelen en veel geschreven uren.

Zoeken rapport

In het zoeken rapport kan gefilterd worden op eigen gedefinieerde kenmerken. Dit kunnen grote lijsten met kenmerken worden die het scherm onoverzichtelijk maken.
In deze rapportage kan het blok met de kenmerkfilters nu eenvoudig verborgen en weer getoond worden door op de titel van het blok te klikken.

Einddatum waarschuwingen

In het nieuwe einddatum waarschuwingen scherm kan aangegeven worden wie wanneer waarovergewaarschuwd wordt met betrekking tot de verwachte einddata van projectonderdelen. Om deze functionaliteit te gebruiken moet het volgende script een keer per dag worden geactiveerd middels een “cron job” (linux/unix) of een “geplande taak” (windows):

www.example.com/instellingen/end_date_warnings.php?mit_id=15050&end_date_check=yes

Rolfiltering voor “rapportages vervolg”

Daar waar zinvol hebben ook de rapportages uit het “rapportages vervolg” menu rolfiltering gekregen, zodat afhankelijk van de rol van een gebruiker de voor hem of haar relevante informatie in het scherm wordt getoond.

Beschikbaarheid rapportage

Het nieuwe beschikbaarheidoverzicht toont de beschikbaarheid per medewerker per week. Deze beschikbaarheid wordt afgeleid van de contract uren per week afgezet tegen de begrote uren op resourceniveau en verdeeld over de tijd op basis van de begin- en einddatum van de projectonderdelen.

Agenda & planning

Medewerkers aan selectie toevoegen of verwijderen

Als in het planbord een selectie van medewerkers is gemaakt, kunnen er individuele medewerkers aan deze selectie worden toegevoegd en kunnen medewerkers ook weer uit deze selectie worden verwijderd.

Toevoegen medewerkers aan agenda items

Aan bestaande agenda-items kunnen nu extra deelnemers worden toegevoegd. In het agenda-item detailscherm is een tab “deelnemers” toegevoegd die een overzicht geeft van alle deelnemers. Dit overzicht biedt ook de mogelijkheid om deelnemers weer van een agenda-item te verwijderen.

Maandkalender

De maandkalender heeft technisch een grote structuurverandering ondergaan waardoor het verkeer tussen de browser en de server sterk is verminderd. Dit resulteert in een sterk verbeterde performance voor dit scherm.

Planbord beperking

Bij het weergeven van lange periodes voor veel medewerkers kan het ophalen en tonen van het planbord een grote belasting vormen voor het systeem. Via een nieuwe instelling kan opgegeven worden wat het maximum aantal medewerker/dag combinaties is dat getoond zal worden. Als deze waarde wordt overschreven volgt een waarschuwing.

Relatiebeheer

Nieuwe HTML editor

WATCH maakt nu gebruik van een nieuwe versie van de online HTML editor die voor het maken van e-mails kan worden gebruikt. Door deze nieuwe HTML versie worden ook de Internet Explorer versies 10 en 11 ondersteund.

Mailmerge instellingen

Bij de mailmerge instellingen kunnen nu ook kenmerken van klanten en contactpersonen meegenomen worden in de export die voor mailmerge kan worden gebruikt. Om de lijst met velden, die bij mailmerge kunnen worden ingezet, overzichtelijk te houden, is de opmaak van dit instellingenscherm aangepast.

Selecties en query’s als filter  in matrix scherm

In het Contactpersoon kenmerk matrix scherm kunnen nu ook selecties en query’s als filter ingezet worden.

Nieuwe kolommen in export

In de export kan nu ook een kolom “AANTAL_CONTACTPERSONEN” worden meegenomen. In deze kolom wordt het aantal contactpersonen behorend tot dezelfde relatie getoond. Ook kunnen de relatiesoorten en functies van contactpersonen nu in de export worden meegenomen.

Instelling voor contactpersoonnaam formaat

In het instellingen scherm kan gekozen worden hoe de namen van contactpersonen gepresenteerd worden in keuzelijsten in WATCH. Er kan gekozen worden uit een aantal combinaties van achternaam, initialen, voorvoegsels, voornaam en geboortedatum.

Facturering

Bovenmarge voor bijlagen

De bijlagen van facturen kunnen nu net als de factuur zelf een bovenmarge krijgen zodat deze ook goed op briefpapier kan worden uitgeprint.

Selecteer alles

Bij het stap voor stap maken van een factuur kunnen we door gebruik te maken van het selecteer alles vinkvakje alle onderliggende vinkvakjes aan- of uitvinken.

BTW tarief naam op factuur

Er is een verschil tussen 0% BTW tarief en vrijgesteld van BTW. In de applicatie en in de factuur wordt de naam behorende bij het BTW tarief getoond. Het is dus nu ook mogelijk om “vrijgesteld” te tonen in de factuur terwijl er met 0% wordt gerekend.

Laatste nieuws

Budgetbescherming in euro compleet

Budgetbescherming in euro's, in plaats van uren, is nu compleet! Het verbruik van budgetten is direct zichtbaar in de urenregistratie en de budgetten kunnen worden gebruikt in de rapportages. Bovendien is de bescherming van deze budgetten nu mogelijk.

Lees meer

Upgrade naar 6.4.1 in weekend van 11 en 12 maart

In het weekend van 11 en 12 maart gaan we alle huurlicenties upgraden naar 6.4.1. U hoeft hiervoor niets te doen. Wel kan het zijn dat uw WATCH omgeving tijdelijk niet bereikbaar is.

Lees meer

Waarom kan ik deze uren niet meer wijzigen?

Er zijn verschillende redenen waardoor u uren niet meer kunt aanpassen in het urenregistratie- of validatiescherm. Sinds kort kunt u in een oogopslag zien wat de onderliggende oorzaak hiervan is.

Lees meer

Budgetbescherming

U kunt in WATCH instellen dat het aantal begrote uren niet mag worden overschreden. Dat noemen we Budgetbescherming. In versie 6.4 van WATCH zijn de mogelijkheden hiervoor verder uitgebreid. Zo kunt u nu ook een totaalbudget in euro’s opgeven.

Lees meer