Onderzoek naar motivatie bij urenregistratie

Gepost op: 30-08-2016 om 12:06

Binnenkort houden wij een enquête onder onze klanten over hoe medewerkers en projectleiders uren schrijven, gereed geven en valideren. Uw input geeft ons inzicht in hoe WATCH uw medewerkers en managers kan motiveren om hier scherper op te zijn.

vraagtekenDiscpline

Hoe is de discipline rond het schrijven, gereed geven en valideren van de uren bij uw medewerkers en projectleiders? Bij sommige organisaties blijft het niet volledig, niet correct of niet op tijd registeren van uren een hardnekkig probleem. En dat terwijl urenregistratie voor veel organisaties van levensbelang is. Immers niet (volledig) registreren, betekent niet (volledig) factureren!

Bij WATCH zijn we bezig met het toevoegen van functionaliteit om het registreren, gereed stellen en valideren beter meetbaar te maken, om zo uw medewerkers en projectleiders te motiveren om hier scherper op te zijn. Wij willen deze functionaliteit zo goed mogelijk aan laten sluiten bij uw wensen. Maar dan moeten we wel weten wat uw wensen zijn!

Enquête 

Binnenkort houden we daarom een korte enquête onder onze klanten. Zoals u inmiddels van ons gewend bent, ontvangt u daarvoor een e-mail met een link naar de betreffende vragenlijst in de supportomgeving van WATCH. Wij waarderen het zeer als u hieraan wilt meewerken. Wilt u zich nu al aanmelden voor dit onderzoek? Stuur dan een e-mail naar support@watch-projectbeheer.nl.