Onderzoek kwaliteit geschreven uren

Gepost op: 05-09-2016 om 10:26

Veel organisaties laten hun medewerkers uren registreren en baseren hun beleid op informatie die daarop voortborduurt. Maar hoeveel van deze organisaties staan stil bij de kwaliteit van deze ingewonnen uren? WATCH doet hiernaar onderzoek.

“Garbage in, garbage out" is een uitdrukking die wordt gebruikt om mensen er op te wijzen dat software en regelsystemen alleen maar zinnige informatie kunnen leveren wanneer zij met juiste informatie worden gevoed. Een computersysteem kan nog zo intelligent zijn, wanneer het met onjuiste gegevens wordt gevoed, zal het met zekerheid een onzinnig resultaat genereren. (wikipedia)

Kwaliteit van je grondstoffen

KwaliteitEen projectbeheersysteem kan kostbare informatie verschaffen voor projectleiders, lijnmanagers, directie, salarisadministratie, etc. Een van de belangrijkste ingrediënten hiervoor zijn de door medewerkers geregistreerde uren. Managementinformatie over onder meer voortgang, planning, kosten, opbrengsten, winstgevendheid en productiviteit, het wordt allemaal gebaseerd op deze door de medewerkers aangeleverde gegevens.

Net zoals je zonder goede ingrediënten geen fatsoenlijk gerecht kan koken, is het ook bij managementinformatie van belang om de kwaliteit van je grondstoffen te kennen en deze te optimaliseren. De kwaliteit van geschreven uren is afhankelijk van een aantal zaken, zoals:

  • Wanneer worden de uren geschreven?
  • Worden de uren altijd op de juiste projectonderdelen geschreven?
  • Worden de geschreven uren achteraf gevalideerd? Door wie wordt deze validatie uitgevoerd?

Rapport

WATCH is bezig met het schrijven van een rapport over welke factoren van invloed zijn op de kwaliteit van de geregistreerde uren en hoe u deze kwaliteit kunt verbeteren. In dit rapport willen we graag ook de ervaringen van de WATCH-gebruikers opnemen. Wilt u meewerken aan een korte enquête met betrekking tot de urenregistratie in uw organisatie? Meld u dan nu alvast aan via support@watch-projectbeheer.nl