Op tijd registreren en valideren

Gepost op: 13-04-2017 om 09:00

Vullen uw medewerkers de uren op tijd in? En worden die uren dan wel snel gevalideerd? Vanaf versie 5.2. kunt u dit bijhouden in WATCH.

Meten is weten

Meten is weten

Hoe eerder uw medewerkers de gewerkte uren registreren en valideren, des te betrouwbaarder de ingevoerde gegevens zijn. U kunt deze gegevens dan bovendien ook eerder gebruiken voor bijvoorbeeld uw facturatie en het bijwerken van de boekhouding. Maar hoe zorgt u er nu voor dat uw medewerkers inderdaad op tijd registreren en de managers de uren op tijd valideren?

Vanaf versie 5.2 kunt u in WATCH per medewerker scores laten bijhouden voor het nakomen van de registratie- en validatieafspraken.

Scores laten berekenen

U bepaalt zelf hoe deze scores berekend worden via instellingen > systeeminstellingen. In de basisinstellingen vindt u daarvoor twee blokken: het blok ‘gereed geven score’ en het blok ‘validatie score’. In beide blokken vult u aan wanneer in uw organisatie de deadline is. Vervolgens geeft u aan hoeveel punten een medewerker krijgt als hij of zij deze deadline haalt.

Gereedgeven score instellingen
Gereed geven score instellingen

Validatie score instellingen
Validatie score instellingen

Scorerapporten

In de module urenregistratie draait u deze scores vervolgens per medewerker uit via Validatie > Inleveren score overzicht en per manager via Validatie > Validatie score overzicht.