Validatie per maand

Gepost op: 27-02-2018 om 10:15

Naast het per week gereed stellen en valideren van geschreven uren kan dit vanaf versie 5.3 ook per maand.

Valideren per maandMaandelijks valideren

Tot nu werd het gereed geven en valideren van uren door projectleiders en managers per week gedaan. Facturatie van uren gebeurt echter vaak per kalendermaand. In WATCH is het nu mogelijk om naast de validatie per week ook de validatie per maand te doen. Beide methodes kunnen naast elkaar gebruikt worden.

Systeeminstellingen

Als u per maand wil gereed geven en valideren, gaat u in de urenmodule naar ‘Systeeminstellingen’ onder Instellingen. Op het eerste tabblad scrolt u vervolgens helemaal naar onderen. Onderin het een-na-laatste blok vinkt u vervolgens het vakje naast ‘gebruik validatie per maand’ aan. Eventueel kunt u bovenin dit blok de validatie per week nog uitvinken.

Waarschuwing

Het blijkt dat naarmate u langer wacht met het registreren van de gemaakte uren, de nauwkeurigheid van de registratie verslechterd. Oftewel, hoe langer u wacht hoe slechter u achteraf nog in kunt schatten hoeveel uren u voor welk projectonderdeel heeft gemaakt. Daarom adviseren wij uren wel zo snel mogelijk te registreren en niet te wachten tot u deze gereed moet geven.