Adviesproces back-end

Scherm: Cliëntvolgsysteem > Adviezen > Adviezen

In het adviezenscherm in de back-end kunnen we filteren op adviesaanvragen die nog niet aan een adviseur gekoppeld zijn, door in het consultant filter veld een “–“ streepje in te voeren en vervolgens op de zoeken knop te klikken.

adviesaanvraag toewijzenFiguur 3 Zoeken naar adviesaanvragen die in behandeling moeten worden genomen.

Op het moment dat er in de back-end een adviseur aan het project wordt gekoppeld is het adviestraject gestart en kan de adviesaanvraag niet meer in de front-end door de consulent gewijzigd worden.

Voortgang tab

Nadat op de eerste tab in het adviezenscherm de aanvraag aan een adviseur is toegewezen kan op de tweede tab een of meer producten gekozen worden die zullen worden ingezet voor het realiseren van het advies. Er kan gekozen worden uit alle producten die eerder in het scherm “Cliëntvolgsysteem > Calculatie > Producten selecteren” aan het project gekoppeld zijn.

Om de inhoud van deze tab voldoende ruimte te geven is in onderstaand voorbeeld de linkerkant van het scherm verborgen door op de “verberg” knop te klikken. ( verbergknop )

Adviezenscherm voortgang tab
Figuur 4 Producten selecteren voor een adviesaanvraag in de voortgangs-tab van het adviezenscherm.

Voor elke component van het gekozen product wordt kan de startdatum en einddatum worden opgegeven en kan aangegeven worden wie de stap heeft uitgevoerd. Alleen medewerkers die als resource aan het project gekoppeld zijn kunnen hier geselecteerd worden.

Vertraging documentatie

Documenten tab

Op de documenten-tab van het adviezenscherm worden de aan de aanvraag gekoppelde bestanden getoond en kunnen nieuwe bestanden geüpload worden.

Adviezenscherm documenten tab
Figuur 5 Aan de adviesaanvraag gekoppelde bestanden in de documenten-tab.

Aanvraag documenten

Op de documenten tab zien we bovenaan de documenten die de consulent bij het invoeren van de adviesaanvraag aan de aanvraag heeft toegevoegd.

Adviesrapport documenten

De adviesrapport documenten zijn de documenten zoals die door de adviseur aan de consulent worden opgeleverd. Als de adviseur het adviesdocument buiten de applicatie produceert kan hij deze hier uploaden. Als het advies in de applicatie zelf wordt gemaakt op basis van een advies template dan hoeft hij deze hier niet te uploaden en verschijnt het adviesdocument hier vanzelf als alle adviesblokken op de adviesblokken-tab zijn ingevoerd en gereed gegeven.

Vertrouwelijke documenten

De vertrouwelijke documenten zijn documenten die de adviseur gebruikt bij het maken van het advies maar welke niet worden uitgeleverd aan de consulent.

Wie in WATCH back-end kan deze bestanden zien?

Adviesblokken tab

In de adviesblokken tab wordt als eerste stap een advies-documenttemplate gekozen. Een documenttemplate bestaat uit een aantal adviesblokken die door de adviseur worden ingevuld. Deze blokken kunnen al een default-tekst bevatten die door de adviseur nog kan worden aangepast. De blokken kunnen in bepaalde gevallen ook gevuld worden door uit een keuzelijst een voor-gedefinieerde optie te kiezen.

Adviezenscherm adviesblokken tab
Figuur 6 Advies blokken worden door de adviseur van de juiste tekst voorzien.

Op basis van de gezamenlijke inhoud van de hier ingevulde adviesblokken, samen met de tekst in de documenttemplate, wordt het adviesdocument als pdf gegenereerd.

Bekijk de documentatie voor het maken van een advies template.

Vragenlijsten

In sommige gevallen worden de adviezen vergezeld van een vragenlijst. Als er in de gekozen template een verwijzing naar een vragenlijst wordt gevonden, verschijnt er per gekoppelde vragenlijst een extra tab in het adviezen scherm. In deze extra tab(s) kunnen de vragen van de vragenlijst vervolgens van een antwoord worden voorzien.

Adviezenscherm vragenlijst tab
Figuur 7 In de template aangeroepen vragenlijst kan in een eigen tab worden ingevuld.

De vragenlijsten functionaliteit vindt zijn oorsprong in de WATCH Support module. Daar vinden we de documentatie voor het samenstelllen van vragenlijsten.

Bekijk de documentatie over het maken van een vragenlijst

Laatste nieuws

E-mail herinneringen en aanmaningen

Vanuit WATCH kon u al facturen versturen via e-mail. In WATCH 6.1.0 kunt u nu ook herinneringen en aanmaningen op een vergelijkbare manier verzenden.

Lees meer

Speciaal scherm voor Start- en eindtijd urenregistratie

Registreert u graag uren via een start- en een eindtijd? Dan kan dat nu heel makkelijk via een speciaal hiervoor ingericht scherm.

Lees meer

Tweede planbord geeft inzicht in planning projecten

In WATCH 6.1.0 biedt het additionele Planbord Projecten u nu ook inzicht in de plannen van projecten en projectonderdelen.

Lees meer

Nieuw: de Projectverkenner

De nieuwe projecterkenner in WATCH biedt u een nieuwe mogelijkheid om uw projecten te beheren.

Lees meer