Adviesaanvraag invoeren

Front-end scherm: Cliëntvolgsysteem > Aanvraag advies invoeren

In het adviesaanvraag scherm wordt eerst het betreffende project gekozen. Als slechts één project actief is voor de consulent, wordt dit project automatisch geselecteerd.

adviesaanvraag
Figuur 2 Adviesaanvraag invoeren door consulent in de front-end

Als er al eerder voor een bepaalde client een adviesaanvraag is ingediend, dan hoeven de gegevens van deze cliënt niet nog een keer ingevoerd te worden. Er kan dan onder het kopje “BESTAANDE CLIËNT” gezocht worden op de cliëntnaam of het BSN nummer van de cliënt.

Vervolgens kan gekozen worden wie de contactpersoon is bij de klant en kan het kenmerk van de adviesaanvraag, zoals deze bij de klant wordt gebruikt, ingevoerd worden.

In het vraagstelling-veld voert de consulent de adviesvraag in. Deze aanvraag kan na doorvoeren van de gegevens nog worden voorzien van een of meer documenten.

Aan de linkerkant van het scherm zien we ingevoerde adviesaanvragen die al wel zijn opgeslagen maar die nog niet in de back-end aan een adviseur zijn toegekend. Deze adviesaanvragen zijn nog niet in behandeling genomen en kunnen daarom nog worden aangepast.

Laatste nieuws

WATCH en de AVG

Per 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming, oftewel de AVG in werking. Is uw organisatie al AVG-proof? WATCH biedt een verscheidenheid aan functies die u kunt inzetten om uw organisatie aan de AVG te laten voldoen.

Lees meer

HTML voor inleidende en afsluitende tekst

Voor de inleidende tekst en de afsluitende zin van de factuur kunt u vanaf versie 5.3 gebruik maken van een online HTML-editor.

Lees meer

Nieuwe vormgeving in de planningsmodule

De planningsmodule heeft een aanzienlijke opfrisbeurt gekregen. Zowel de maandkalender als het planbord zijn aangepakt.

Lees meer

Validatie per maand

Naast het per week gereed stellen en valideren van geschreven uren kan dit vanaf versie 5.3 ook per maand.

Lees meer