Document templates

Scherm: Cliëntvolgsysteem > Documenten > Document templates

In het WATCH cliëntvolgsysteem kunnen adviezen worden geschreven op basis van een voor gedefinieerde documenttemplate. Een documenttemplate bestaat uit teksten die aangevuld kunnen worden met verschillende soorten {tags}. De teksten uit de template worden letterlijk opgenomen in het gegenereerde advies. De {tags} worden bij het genereren van het adviesdocument vervangen door de werkelijke waarden behorend bij  het advies.

Document templateFiguur 1 Het beheerscherm voor het maken van document templates

Er zijn verschillende soorten tags die in een document template voor een advies gebruikt kunnen worden:

  • cliënt tags
  • advies tags
  • adviesblok tags
  • vragenlijst tags

cliënt tags

De cliënt tags hebben allemaal betrekking op de cliënt waarvoor het advies geschreven wordt. Door middel van deze tags kunnen de naam, geboortedatum, e-mailadres, etc. van de cliënt in het adviesdocument verwerkt worden.

advies tags

Door middel van de advies tags kan overige informatie van de adviesaanvraag in de adviestekst worden opgenomen. Het gaat hier om de contactpersoon van de klant, de adviseur die het advies schrijft, de data van ontvangen van de aanvraag en het opleveren van het advies en de kenmerkcodes zoals die bij de klant en in WATCH gebruikt worden.

adviesblok tags

De adviesblok tags verwijzen naar eerder gedefinieerde blokken tekst die door de adviseur in het adviezenscherm van tekst zijn voorzien.

vragenlijst tags

Er kunnen in het WATCH cliëntvolgsysteem vragenlijsten samengesteld worden. Bij het maken van een advies in het adviezenscherm kan de vragenlijst voor de betreffende client worden ingevuld. Deze vragenlijst kan vervolgens middels de vragenlijst tag als bijlage aan het adviesdocument toegevoegd worden.

Adviesblokken

Scherm: Cliëntvolgsysteem > Documenten > Adviesblokken

Adviesblokken zijn onderdelen van het te genereren adviesdocument die bij het maken van een advies in het adviezenscherm door de adviseur van tekst worden voorzien.

Adviesblokken beheerFiguur 1 Het beheerscherm voor het maken van adviesblokken

Standaard tekst

Bij het definiëren van adviesblokken kunnen deze voorzien worden van een standaard tekst. Als de adviseur voor een cliënt de adviestekst gaat invoeren zal deze de standaardtekst zien en kan hij deze tekst desgewenst aanpassen of aanvullen.

Opties

Het is ook mogelijk om bij een adviesblok een aantal opties te definiëren. Bij het invoeren van de adviestekst in het adviezenscherm kan de adviseur dan een van de voorgedefinieerde opties kiezen en deze vervolgens desgewenst nog aanpassen of aanvullen.

Laatste nieuws

E-mail herinneringen en aanmaningen

Vanuit WATCH kon u al facturen versturen via e-mail. In WATCH 6.1.0 kunt u nu ook herinneringen en aanmaningen op een vergelijkbare manier verzenden.

Lees meer

Speciaal scherm voor Start- en eindtijd urenregistratie

Registreert u graag uren via een start- en een eindtijd? Dan kan dat nu heel makkelijk via een speciaal hiervoor ingericht scherm.

Lees meer

Tweede planbord geeft inzicht in planning projecten

In WATCH 6.1.0 biedt het additionele Planbord Projecten u nu ook inzicht in de plannen van projecten en projectonderdelen.

Lees meer

Nieuw: de Projectverkenner

De nieuwe projecterkenner in WATCH biedt u een nieuwe mogelijkheid om uw projecten te beheren.

Lees meer