Inrichting producten

Maken producten en componenten

Adviezentrajecten in WATCH worden gedefinieerd in de vorm van producten die geleverd worden. Deze producten hebben niet alleen betrekking op het schrijven van het advies, maar ook op zaken als het invoeren van een adviesaanvraag, het plannen van een bezoek, etc. Een product vertegenwoordigt dus het hele adviestraject.

De verschillende stappen die gezet worden bij het beantwoorden van de adviesaanvraag noemen we componenten.

Voorbeeld van een adviestraject

In dit voorbeeld beschrijven we een product voor het adviestraject “Indicatie advies, WMO standaard”. Dit adviestraject bestaat uit de volgende stappen:

  • Aanvraag invoeren
  • Plannen van afspraak
  • Indicatie-advies schrijven
  • Verzenden van het advies

Componenten

Scherm: Cliëntvolgsysteem > Productbeheer > Componenten

De eerste stap is om voor van deze stappen in het adviestraject componenten te maken.

Componenten beheerscherm
Figuur 1 Maken van component voor de “aanvraag” stap in het adviestraject.

Voor een component kunnen we aangeven hoeveel tijd (in uren) er mee gemoeid is om de stap uit te voeren. We kunnen ook aangeven wat de maximale doorlooptijd van de component bedraagt (in dagen).

De inschatting van de benodigde tijd en de doorlooptijd kan in de loop van de tijd veranderen. De oude gegevens kunnen in dat geval worden voorzien van een einddatum. Deze nieuwe gegevens kunnen vervolgens toegevoegd worden en worden voorzien van een geldigheidsperiode.

Er wordt een deskundigheid aangegeven bij het maken van een component. Verschillende deskundigheden hebben een verschillende kostprijs. Om een accurate calculatie te maken van de kosten van een product, leggen we per component vast welke deskundigheid benodigd is om deze stap uit te voeren. In bovenstaand voorbeeld wordt bij de component “Aanvraag” de deskundigheid “Secretariaat” ingezet.

Deskundigheden

Scherm: Cliëntvolgsysteem > Productbeheer > Deskundigheden

Deskundigheden beheerscherm
Figuur 2 Beheren van de deskundigheid “Secretariaat” met bijbehorende uurprijs.

Per deskundigheid geven we een uurprijs aan. Deze uurprijzen kunnen in de loop van de tijd veranderen, en om deze reden kunnen uurprijzen worden voorzien van een start- en een einddatum.

Producten

Scherm: Cliëntvolgsysteem > Productbeheer > Producten

Nadat de benodigde componenten zijn aangemaakt kunnen deze samengevoegd worden tot een product.

Producten beheerscherm
Figuur 3 Maken van het product “Indicatie advies, WMO standaard” op basis van componenten.

Om in verschillende schermen van de applicatie eenvoudig een product te kunnen kiezen worden producten ingedeeld in productgroepen. (Cliëntvolgsysteem > Productbeheer > Productgroepen)

Productclusters (Cliëntvolgsysteem > Productbeheer > Productclusters) worden gebruikt om voor de facturatie producten te clusteren. Verschillende producten die onder hetzelfde cluster vallen worden in de factuur samengevoegd op een factuurregel.

Als een product is aangemaakt kunnen rechtsonder in het scherm componenten aan het product worden toegevoegd. De componenten worden hier van een volgorde voorzien. Na het kiezen van de componenten wordt direct duidelijk hoeveel tijd er in totaal en per deskundigheid gevraagd wordt voor het leveren van het product. Ook wordt de doorlooptijd van de afzonderlijke componenten en de daaruit voortvloeiende totale doorlooptijd van het product zichtbaar.

Voor alle adviessoorten die door een organisatie worden geleverd wordt op bovenstaande wijze een product gedefinieerd.

Laatste nieuws

WATCH en de AVG

Per 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming, oftewel de AVG in werking. Is uw organisatie al AVG-proof? WATCH biedt een verscheidenheid aan functies die u kunt inzetten om uw organisatie aan de AVG te laten voldoen.

Lees meer

HTML voor inleidende en afsluitende tekst

Voor de inleidende tekst en de afsluitende zin van de factuur kunt u vanaf versie 5.3 gebruik maken van een online HTML-editor.

Lees meer

Nieuwe vormgeving in de planningsmodule

De planningsmodule heeft een aanzienlijke opfrisbeurt gekregen. Zowel de maandkalender als het planbord zijn aangepakt.

Lees meer

Validatie per maand

Naast het per week gereed stellen en valideren van geschreven uren kan dit vanaf versie 5.3 ook per maand.

Lees meer