WATCH drop down / suggestie-veld

Keuzelijst

Op veel plaatsen in WATCH wordt gebruik gemaakt van een keuzelijst (drop down list) om een waarde te kiezen voor een bepaald veld. Een keuzelijst is een handige manier om uit een niet al te lange lijst met waarden de juiste optie te kiezen.

reguliere drop down list
Figuur 1 Standaard keuzelijst in WATCH

Als een keuzelijst echter een grote hoeveelheid opties bevat, wordt een gewone keuzelijst traag en onhandig.

Suggestielijst

Als een lijst met relaties bijvoorbeeld 5000 mogelijke waarden bevat, is een zogenaamde suggestielijst (ook wel autocomplete lijst genoemd) een betere optie dan een standaard keuzelijst. Na het typen van een paar letters van de klantcode in het suggestieveld verschijnt er een lijst met 10 klantcodes waar de net ingetypte letters in voorkomen. Hoe meer letters er ingetypt worden hoe nauwkeuriger de lijst met suggesties wordt.

suggestieveld met 10 waarden
Figuur 2 Tonen van 10 opties in de suggestielijst na het typen van een aantal letters

Combinatie van drop down en suggestie

De WATCH drop down/suggestie-lijst is een geavanceerde combinatie van een keuzelijst (drop down list) en een suggestielijst. Het veld is herkenbaar in WATCH doordat achter het drop down pijltje ( drop down pijltje )aan de rechterkant van het veld een vinkvakje staat.

dropdown suggestie veld
Figuur 3 WATCH drop down/suggestie-lijst voor kiezen van een klant

Als er op het drop down pijltje ( drop down pijltje ) geklikt wordt, gedraagt het veld zich als een gewone keuzelijst. Alle mogelijke waarden zullen worden getoond in de lijst. Als de lijst groot is, verschijnt er aan de rechterkant van de lijst een scrollbar om door het resultaat te scrollen.

Wanneer er letters getypt worden in het veld, gedraagt het veld zich als suggestieveld. Er wordt gezocht naar waarden die de ingetypte karakters bevatten.

Door eerst het vinkvakje aan de rechterkant aan te vinken worden er in de lijst met suggesties alleen waarden getoond die beginnen met de ingevoerde karakters.

suggestieveld filter op begin
Figuur 4 Zoeken op waarden die beginnen met de ingevoerde karakters

Het WATCH drop down/suggestie-veld biedt nog meer mogelijkheden. Er kan ook gebruik gemaakt worden van de combinatie van de drop down list en suggestiefunctionaliteit. Het volgende voorbeeld maakt duidelijk hoe dat werkt.

Voorbeeld gecombineerd gebruik

Een gebruiker is op zoek naar een bouwbedrijf maar hij weet de naam niet meer precies. Iets met “ing” of “ink” in de naam. Hij denkt “Als ik de naam ziet, herken ik hem vast…“

De suggestiemodus geeft de eerste 10 waarden weer, maar zelfs na het intypen van “bouwbedrijf” is het aantal opties hier nog zo groot dat ze niet allemaal bij de eerste 10 resultaten getoond worden.

suggestielijst voor term 'bouwbedrijf' 
Figuur 5 Zoeken in suggestiemodus toont nog niet alle mogelijke opties

Door nu na het intypen van “bouwbedrijf” ook nog eens op het drop down pijltje ( drop down pijltje ) te klikken, wordt het veld weer een keuzelijst, maar wel een met alleen die klanten die de ingevoerde tekst “bouwbedrijf” bevatten.

Er kan nu eenvoudig door de lijst gescrold worden en de gebruiker vindt daar de klant die hij zocht: Steggink!

suggestie-dropdown combinatie
Figuur 6 Keuzelijstmodus, maar tevens gefilterd op de eerder ingevoerde tekst

Instellingen

Het gebruik van de suggestiemodus van het drop down/suggestie-veld is altijd mogelijk, ongeacht de hoeveelheid opties voor dit veld.

Het gebruik van de drop down modus kan echter een zware belasting van het systeem zijn als deze drop down duizenden waarden bevat. Om dat te voorkomen is er een systeeminstelling die waarschuwt als het totaal aantal waarden van de drop down list boven de aangegeven grens uitkomt.

systeeminstellingen dropdown suggestie veld
Figuur 7 Systeeminstellingen voor het drop down / suggestie veld

Als bij deze eerste instelling 0 wordt ingevoerd, wordt er nooit een waarschuwing gegeven. Als er op het drop down pijltje wordt geklikt en het aantal waarden in de lijst is groter dan de instelling, verschijnt er een waarschuwing. De gebruiker kan dan op annuleren klikken en alsnog de suggestiemodus gebruiken.

waarschuwing dropdown aantal
Figuur 8 waarschuwing als de lijst meer waarden gaat bevatten dan de waarde van de instelling

De waarschuwing kan worden genegeerd en dan worden toch alle opties opgehaald en getoond.

Bij de tweede instelling kan aangegeven worden hoeveel suggesties er maximaal gegeven worden in de suggestiemodus. Als deze op 15 gezet wordt, ziet het voorbeeld uit figuur 6 er als volgt uit:

suggestielijst met 15 waarden
Figuur 9 Tonen van 15 opties in suggestiemodus

Laatste nieuws

Informatie noteren zonder uren te schrijven

Met de release van versie 5.3 kunt u voortaan ook in het urenscherm informatie noteren bij een projectonderdeel zonder dat u er uren op schrijft.

Lees meer

Meer platte rapportagemogelijkheden

U kunt voortaan ook zogenaamde platte rapportages maken voor medewerkersrapportages en deze bovendien in WATCH zelf openen.

Lees meer

Nieuwe website en whitepaper bieden hulp bij het kiezen

Er zijn tegenwoordig heel veel systemen en tools voor urenregistratie op de markt. De geboden functionaliteit en de kwaliteit daarvan verschillen nogal.

Lees meer

Horeca-adviesbureau werd verrast met bijzondere wijnen

Enige tijd geleden won het horeca-adviesbureau Van Spronsen & Partners een wijnproeverij. Deze prijs ontvingen zij omdat zij mee hadden gedaan aan het klanttevredenheidsonderzoek onder WATCH-gebruikers.

Lees meer