uurkosten en uurtarieven

Vraag

Waar kan ik een overzicht maken van de uurkosten van de medewerkers en uurtarieven van de projectonderdelen?

Antwoord

De inkooptarieven van de medewerkers zijn de uurkosten zoals deze op de “Uren & Kosten” tab van het medewerker beheerscherm kunnen worden ingevoerd. Deze uurkosten kunnen veranderen door de tijd en daarom worden deze weergegeven met een begin- en einddatum. In alle beheerschermen hebben we de mogelijkheid om de inhoud van het scherm ook naar Excel te exporteren. In deze export wordt gekeken naar de waarde zoals deze geldt op het moment dat de export gemaakt wordt.

Voorbeeld:

Uurkosten in medewerkerbeheerscherm
Figuur 1 Fragment van de "Uren & Kosten" tab van het medewerkerbeheerscherm.

Als de export van het medewerker beheerscherm op 18 juni 2016 gemaakt wordt zal de Excel spreadsheet de waarde 45 weergeven voor de uurkosten van deze medewerker.

Als dezelfde export op 25 juni 2016 gemaakt wordt zal de Excel spreadsheet de waarde 48,5 weergeven voor de uurkosten van deze medewerker.

De verkooptarieven van de projectonderdelen veranderen niet door de tijd. Ook deze gegevens kunnen middels de exportfunctie van de beheerschermen naar Excel geëxporteerd worden.

terug naar de FAQ

Laatste nieuws

WATCH en de AVG

Per 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming, oftewel de AVG in werking. Is uw organisatie al AVG-proof? WATCH biedt een verscheidenheid aan functies die u kunt inzetten om uw organisatie aan de AVG te laten voldoen.

Lees meer

HTML voor inleidende en afsluitende tekst

Voor de inleidende tekst en de afsluitende zin van de factuur kunt u vanaf versie 5.3 gebruik maken van een online HTML-editor.

Lees meer

Nieuwe vormgeving in de planningsmodule

De planningsmodule heeft een aanzienlijke opfrisbeurt gekregen. Zowel de maandkalender als het planbord zijn aangepakt.

Lees meer

Validatie per maand

Naast het per week gereed stellen en valideren van geschreven uren kan dit vanaf versie 5.3 ook per maand.

Lees meer