Support module structuur

De WATCH Supportmodule bestaat uit een front-end en een back-end. Uw klanten kunnen inloggen in de front-end en daar, afhankelijk van de autorisatie, een of meer van de volgende zaken regelen:

  • Meldingen, vragen en verzoeken indienen
  • Bestanden downloaden
  • Projectrapportages inzien
  • Facturen inzien en printen
  • Eigen NAW gegevens beheren
  • Vragenlijsten beantwoorden

Autorisatie

In de back-end van de WATCH Supportmodule richt u de autorisatie in. Hiermee bepaalt u welke groep klanten welke schermen te zien krijgt nadat er ingelogd is in de front-end. De eerste stap die u daarvoor zet, is het aanmaken van de klantgroepen (Support > Beheer > Klantgroepen).

klantgroepen beheerscherm
Figuur 1 Klantgroepen maken in het klantgroepen beheerscherm

Vervolgens kunt u in het klantgroepen autorisatiescherm (Support > Instellingen > Autorisatie klantgroepen) aangeven welke schermen getoond gaan worden aan de leden van welke klantgroep.

Klantgroepen autorisatie
Figuur 2 Autorisatie instellen in het klantgroepen autorisatiescherm

Als laatste stap in het autorisatieproces geeft u per klant aan in welke klantgroep deze valt. Dit doen we in het klantenbeheerscherm (Support > Beheer > Klanten). Dit is ook de plek waar u het wachtwoord voor de klant kunt invoeren.

Klanten beheerscherm
Figuur 3 Wachtwoord en klantgroep kiezen voor een klant

Uw klant kan nu door middel van zijn klantcode en het bijbehorende wachtwoord inloggen in de support front-end.

Laatste nieuws

WATCH en de AVG

Per 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming, oftewel de AVG in werking. Is uw organisatie al AVG-proof? WATCH biedt een verscheidenheid aan functies die u kunt inzetten om uw organisatie aan de AVG te laten voldoen.

Lees meer

HTML voor inleidende en afsluitende tekst

Voor de inleidende tekst en de afsluitende zin van de factuur kunt u vanaf versie 5.3 gebruik maken van een online HTML-editor.

Lees meer

Nieuwe vormgeving in de planningsmodule

De planningsmodule heeft een aanzienlijke opfrisbeurt gekregen. Zowel de maandkalender als het planbord zijn aangepakt.

Lees meer

Validatie per maand

Naast het per week gereed stellen en valideren van geschreven uren kan dit vanaf versie 5.3 ook per maand.

Lees meer