Vragenlijst in laten vullen

Om een vragenlijst in te zetten, moet u eerst de vragenlijst koppelen aan de contactpersonen die u wilt uitnodigen om mee te doen aan de enquête. Nadat u deze koppeling heeft gelegd, kunt u een uitnodiging sturen naar de contactpersonen. Zij kunnen vervolgens via de support front-end de vragenlijst invullen en inleveren.

Vragenlijst koppelen aan contactpersonen

Om de vragen in een vragenlijst beantwoord te krijgen, koppelt u de vragenlijst aan de contactpersonen aan wie u de vragenlijst wilt voorleggen. Deze koppeling maakt u in het “Support > Vragenlijsten > Toekennen vragenlijsten” scherm, maar ook in het “Toegekende vragenlijsten beheer” scherm.

Het “Toekennen vragenlijsten” scherm kunt u gebruiken om in een keer een groep contactpersonen aan een vragenlijst te koppelen door middel van het gebruik van selecties of query’s. Selecties en query’s zijn verzamelingen contactpersonen die u in de module Relatiebeheer kunt samenstellen op basis van kenmerken van relaties en contactpersonen (zie ook het hoofdstuk over het maken van selecties en query's). Dezelfde selecties en query's kunnen ook goed gebruikt worden om de contactpersonen via een mail uit te nodigen om in te loggen op de support front-end en de vragenlijst te beantwoorden.

toekennen vragenlijst scherm
Figuur 1 Toekennen vragenlijst scherm

In bovenstaand voorbeeld worden alle contactpersonen uit de opgeslagen selectie “KLANTEN_TOTAAL_2015” gekoppeld aan de “DEMO vragenlijst”. Al deze koppelingen krijgen de status lopend mee, dus contactpersonen kunnen de vragenlijst direct invullen.

Vragenlijst beantwoorden

Na het inloggen in de support front-end kan iedere contactpersoon die aan een vragenlijst gekoppeld is, deze vragenlijst in het vragenlijstenscherm (Support > Vragenlijsten > Vragenlijsten) opvragen. Na het selecteren van de juiste vragenlijst/contactpersoon combinatie kan de vragenlijst ingevuld worden.

Vragenlijst in de support front-end
Figuur 2 Vragenlijst invullen in de support front-end

Nadat alle vragen zijn ingevuld, kan op de laatste tab de ingevoerde vragenlijst opgeslagen worden om later verder te gaan of kan de vragenlijst worden “ingeleverd”. Door de vragenlijst in te leveren, verdwijnt de vragenlijst uit de support front-end en kan deze in de back-end geanalyseerd worden.

Vragenlijst inleveren
Figuur 3 Opslaan of inleveren van de vragenlijst in de laatste tab

Laatste nieuws

WATCH en de AVG

Per 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming, oftewel de AVG in werking. Is uw organisatie al AVG-proof? WATCH biedt een verscheidenheid aan functies die u kunt inzetten om uw organisatie aan de AVG te laten voldoen.

Lees meer

HTML voor inleidende en afsluitende tekst

Voor de inleidende tekst en de afsluitende zin van de factuur kunt u vanaf versie 5.3 gebruik maken van een online HTML-editor.

Lees meer

Nieuwe vormgeving in de planningsmodule

De planningsmodule heeft een aanzienlijke opfrisbeurt gekregen. Zowel de maandkalender als het planbord zijn aangepakt.

Lees meer

Validatie per maand

Naast het per week gereed stellen en valideren van geschreven uren kan dit vanaf versie 5.3 ook per maand.

Lees meer