DKIM

DKIM staat voor "DomainKeys Identified Mail" en is een manier om spam te bestrijden.

Hoe het werkt

DKIM voegt het veld "DKIM-Signature" toe aan de header van een e-mail. Dit veld bevat een digitale handtekening van de inhoud van de e-mail (op basis van zowel headers als de body van de e-mail). Deze handtekening wordt gemaakt door middel van de SHA-256 hashfunctie, waarbij gebruik wordt gemaakt van RSA voor het berekenen van de handtekening van de hashwaarde.

De ontvangende SMTP-server gebruikt de domeinnaam van de afzender, de string "_domainkey" en een selector uit het veld DKIM-Signature om een DNS-aanvraag te doen. Als antwoord op het DNS-verzoek ontvangt de mailserver de publieke sleutel van de afzender. De ontvanger berekent de SHA-256 hashwaarde van het bericht op dezelfde manier als de verzender. Verder gebruikt hij de publieke sleutel om de handtekening te controleren met de waarde die meegestuurd was in het bericht. Als de controle slaagt betekent dat dat de e-mail daadwerkelijk afkomstig is van het desbetreffende domein en niet aangepast is gedurende het transport.

Hoe stel je dit in WATCH in

In het WATCH scherm "Urenregistratie > Instellingen > Systeeminstellingen" kunnen op de tab "DKIM HANDTEKENING" de instellingen gegenereerd worden die vervolgens op de webserver als DNS record geplaatst worden.

Voorbeeld

Als er e-mails verzonden worden van de WATCH server www.watch-projectbeheer.nl, en we willen gebruik maken van de DKIM functionaliteit, dan vullen we in het DKIM domeinveld de waarde "watch-projectbeheer.nl" in. We klikken vervolgens op de "genereer" knop en daarna slaan we de gegenereerde gegevens op door te klikken op de "opslaan" knop rechtsonder in het scherm.

DKIM instellingen in WATCH
DKIM instellingen in WATCH

WATCH genereert nu zelf alle benodigde gegevens om de DKIM functionaliteit te kunnen gebruiken. Onder in het scherm vinden we de DNS gegevens die op de webserver watch-online.nl ingevoerd moet worden.

Hieronder zien we hoe het toevoegen van een nieuw DNS record er uitziet voor watch-projectbeheer.nl. Dit invoerscherm kan er op andere servers anders uitzien.

DNS record toevoegen op de watch-projectbeheer server
DNS record toevoegen op de watch-projectbeheer.nl server

Type

Als "type" gebruiken we "TXT"

Host

Als "host" waarde willen we uiteindelijk de waarde "1636463647.projectbeheer._domainkey.watch-projectbeheer.nl" gebruiken. In dit voorbeeld volstaat het om alleen het sub-domein "1636463647.projectbeheer._domainkey" in te voeren omdat het domein "watch-projectbeheer.nl" er automatisch achter geplaatst wordt.

Waarde

Bij "waarde" vullen we de tekst in die in WATCH achter "data" wordt getoond. In dit voorbeeld dus:

v=DKIM1;p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQC7w/zgGRdJttB7p6qSzoKwOMoNKMILdI25nO0kOMTD4+R4wzm/xJP/3sqVl6FetcLs1LI3+xgfOUpLq6QKca4/C2hvOli59ziBzpg6tUy08gW3OVr4AYWOdPLdX+47Mt8Uw7AhuN9scLbYkmULpCxkre/oUdGijN/e5Qy6pxTHMwIDAQAB

Het uiteindelijke resultaat ziet er in dit voorbeeld als volg uit:

DNS records overzicht
DNS records overzicht

Vanaf nu worden de e-mails vanuit WATCH met de DKIM header verzonden.
Of dit goed werkt kan getest worden door middel van mail-tester.com.

Het resultaat ziet er dan voor dit voorbeeld als volg uit:

Voorbeeld spam controle met mail-tester.com
Voorbeeld spam controle met mail-tester.com

Laatste nieuws

E-mail herinneringen en aanmaningen

Vanuit WATCH kon u al facturen versturen via e-mail. In WATCH 6.1.0 kunt u nu ook herinneringen en aanmaningen op een vergelijkbare manier verzenden.

Lees meer

Speciaal scherm voor Start- en eindtijd urenregistratie

Registreert u graag uren via een start- en een eindtijd? Dan kan dat nu heel makkelijk via een speciaal hiervoor ingericht scherm.

Lees meer

Tweede planbord geeft inzicht in planning projecten

In WATCH 6.1.0 biedt het additionele Planbord Projecten u nu ook inzicht in de plannen van projecten en projectonderdelen.

Lees meer

Nieuw: de Projectverkenner

De nieuwe projecterkenner in WATCH biedt u een nieuwe mogelijkheid om uw projecten te beheren.

Lees meer