Externe projectleider als medewerker

Nadat de manager de geregistreerde uren van een complete week heeft gevalideerd, kan ook een externe projectleider nog een controle uitvoeren op de geschreven uren. Hieronder wordt beschreven welke stappen er moeten worden genomen om een externe projectleider deze validatie te laten uitvoeren.

Groep maken

Over het algemeen hoeft een externe projectleider in WATCH niet meer te doen dan het wekelijks controleren van de uren op zijn projecten. Als eerste stap wordt er een groep aangemaakt in WATCH (Urenregistratie > Beheer > Groepen) met een code zoals bijvoorbeeld “EXTERNE_PROJECTLEIDER”. In het veld “filter” kiezen we hier voor de waarde “projectleider filter”. De externe projectleider kan op die manier na inloggen in WATCH alleen uren valideren die geschreven zijn op zijn eigen projecten.

Externe projectleider groep maken
Figuur 1 Groep aanmaken voor validatie door externe projectleider

In het autorisatiescherm “Urenregistratie > Instellingen > Autorisatie groepen” koppelen we vervolgens alleen het externe projectleider validatiescherm (Urenregistratie > Validatie > Valideren externe projectleider) aan deze nieuwe “EXTERNE_PROJECTLEIDER“ groep.

Externe projectleider aanmaken

De volgende stap in het laten valideren van uren door een externe projectleider is om deze persoon aan te maken als medewerker in WATCH met “EXTERNE_PROJECTLEIDER” als groep. 

Externe projectleider als medewerker
Figuur 2 Externe projectleider aanmaken als medewerker

Externe projectleider koppelen aan projecten

In het projecten beheerscherm “Beheer > Projecten” kan op projectniveau aangegeven worden wie de externe projectleider van het project is.

Externe projectleider koppelen aan project
Figuur 3 Externe projectleider koppelen aan een project

Net als bij de validatie door de interne projectleiders, kan ook bij de validatie van uren door externe projectleiders op projectonderdeelniveau de externe projectleider overschreven worden. Op deze manier kunnen er meerdere externe projectleiders ieder een deel van de uren van een project controleren of valideren.

Valideren van uren

Anders dan bij de validatie door een interne projectleider en een manager, kan de externe projectleider geen wijzigingen aanbrengen in geregistreerde uren. De externe projectleider kan de uren goedkeuren, of hij kan een omschrijving invoeren die beschrijft  waarom hij deze uren niet accepteert. 

Valideren externe projectleider
Figuur 4 Valideren externe projectleider

Zowel de uren die door de externe projectleider zijn goedgekeurd als de uren die niet zijn goedgekeurd maar van een opmerking zijn voorzien, zijn ook terug te vinden in het urenregistratiescherm, het projectleider-validatiescherm en het manager-validatiescherm.

Externe projectleider validatie resultaat in projectleider-validatiescherm`
Figuur 5 Externe projectleider validatie resultaat in projectleider-validatiescherm

Externe projectleider-validatie in de factuur

Als ook gebruik gemaakt wordt van de facturatie module van WATCH, kan in de urenbijlage van een factuur opgenomen worden wie op welke datum de gefactureerde uren heeft goedgekeurd.

Externe projectleidervalidatie in de factuurbijlage
Figuur 6 Externe projectleidervalidatie in de factuurbijlage

Laatste nieuws

Budgetbescherming in euro compleet

Budgetbescherming in euro's, in plaats van uren, is nu compleet! Het verbruik van budgetten is direct zichtbaar in de urenregistratie en de budgetten kunnen worden gebruikt in de rapportages. Bovendien is de bescherming van deze budgetten nu mogelijk.

Lees meer

Upgrade naar 6.4.1 in weekend van 11 en 12 maart

In het weekend van 11 en 12 maart gaan we alle huurlicenties upgraden naar 6.4.1. U hoeft hiervoor niets te doen. Wel kan het zijn dat uw WATCH omgeving tijdelijk niet bereikbaar is.

Lees meer

Waarom kan ik deze uren niet meer wijzigen?

Er zijn verschillende redenen waardoor u uren niet meer kunt aanpassen in het urenregistratie- of validatiescherm. Sinds kort kunt u in een oogopslag zien wat de onderliggende oorzaak hiervan is.

Lees meer

Budgetbescherming

U kunt in WATCH instellen dat het aantal begrote uren niet mag worden overschreden. Dat noemen we Budgetbescherming. In versie 6.4 van WATCH zijn de mogelijkheden hiervoor verder uitgebreid. Zo kunt u nu ook een totaalbudget in euro’s opgeven.

Lees meer