Waarschuwings-e-mail validatie externe projectleider

In het scherm “Urenregistratie > Validatie > Gevalideerde weken overzicht externe projectleider” is zichtbaar welke uren nog gereed gegeven moeten worden, welke nog gevalideerd moeten worden door de intern projectleider en welke uren nog beoordeeld moeten worden door de externe projectleider. Daarnaast is het ook mogelijk automatisch een e-mail te laten versturen op het moment dat uren door een externe projectleider gevalideerd zijn.

Instellingen

In het systeeminstellingenscherm kan worden aangegeven wie, na validatie door de externe projectleider, een e-mail ontvangt.

externe projectleider validatie waarschuwingsmail systeeminstellingen
Figuur 12 Systeeminstellingen voor waarschuwingsmail externe validatie

alle resources

Als gekozen wordt voor de optie “alle resources” dan krijgen alle medewerkers die als resource aan een of meer projectonderdelen van het project gekoppeld zijn een e-mail als de externe projectleider de uren gevalideerd heeft.

alle projectleiders

Als gekozen wordt voor de optie “alle projectleiders” dan krijgen alle medewerkers die als projectleider aan het project gekoppeld zijn een e-mail als de externe projectleider de uren gevalideerd heeft.

overige e-mailadressen

In het veld “overige e-mailadressen” kunnen een of meer e-mailadressen worden ingevoerd die vervolgens een e-mail ontvangen als een externe projectleider de uren gevalideerd heeft.

Het is mogelijk om meerdere van de bovenstaande opties tegelijkertijd te gebruiken.

E-mail structuur

De inhoud van waarschuwings-e-mail wordt beheerd in het “Urenregistratie > Instellingen > Systeeminstellingen” scherm op de E-MAIL tab.

opmaak waarschuwings-e-mail externe projectleidervalidatie
Figuur 13 Inhoud van de waarschuwings-e-mail n.a.v. validatie door externe projectleider.

Als de afzender van de e-mail een e-mailadres betreft dat niet overeenkomt met de server waarop de WATCH applicatie draait, zijn er nog wat aanvullende acties nodig om er voor te zorgen dat de e-mail niet in de “ongewenste e-mail” folder van de ontvanger beland. Lees hierover meer op www.watch-projectbeheer.nl/documentatie/faq onder het kopje “E-mail vanuit WATCH”.

Laatste nieuws

E-mail herinneringen en aanmaningen

Vanuit WATCH kon u al facturen versturen via e-mail. In WATCH 6.1.0 kunt u nu ook herinneringen en aanmaningen op een vergelijkbare manier verzenden.

Lees meer

Speciaal scherm voor Start- en eindtijd urenregistratie

Registreert u graag uren via een start- en een eindtijd? Dan kan dat nu heel makkelijk via een speciaal hiervoor ingericht scherm.

Lees meer

Tweede planbord geeft inzicht in planning projecten

In WATCH 6.1.0 biedt het additionele Planbord Projecten u nu ook inzicht in de plannen van projecten en projectonderdelen.

Lees meer

Nieuw: de Projectverkenner

De nieuwe projecterkenner in WATCH biedt u een nieuwe mogelijkheid om uw projecten te beheren.

Lees meer