Waarschuwings-e-mail validatie externe projectleider

In het scherm “Urenregistratie > Validatie > Gevalideerde weken overzicht externe projectleider” is zichtbaar welke uren nog gereed gegeven moeten worden, welke nog gevalideerd moeten worden door de interne projectleider en welke uren nog beoordeeld moeten worden door de externe projectleider. Daarnaast is het ook mogelijk automatisch een e-mail te laten versturen op het moment dat alle uren van een project voor een bepaalde week door een externe projectleider gevalideerd zijn. Als er dus meerdere medewerkers op hetzelfde project uren schrijven zal de waarschuwings-e-mail pas verstuurd worden als de laatste uren gevalideerd zijn.

Instellingen

In het systeeminstellingenscherm kan worden aangegeven wie, na validatie door de externe projectleider, een e-mail ontvangt.

externe projectleider validatie waarschuwingsmail systeeminstellingen
Figuur 12 Systeeminstellingen voor waarschuwingsmail externe validatie

alle resources

Als gekozen wordt voor de optie “alle resources” dan krijgen alle medewerkers die als resource aan een of meer projectonderdelen van het project gekoppeld zijn een e-mail als de externe projectleider de uren gevalideerd heeft.

alle projectleiders

Als gekozen wordt voor de optie “alle projectleiders” dan krijgen alle medewerkers die als projectleider aan het project gekoppeld zijn een e-mail als de externe projectleider de uren gevalideerd heeft.

overige e-mailadressen

In het veld “overige e-mailadressen” kunnen een of meer e-mailadressen worden ingevoerd die vervolgens een e-mail ontvangen als een externe projectleider de uren gevalideerd heeft.

Het is mogelijk om meerdere van de bovenstaande opties tegelijkertijd te gebruiken.

E-mail structuur

De inhoud van waarschuwings-e-mail wordt beheerd in het “Urenregistratie > Instellingen > Systeeminstellingen” scherm op de E-MAIL tab.

opmaak waarschuwings-e-mail externe projectleidervalidatie
Figuur 13 Inhoud van de waarschuwings-e-mail n.a.v. validatie door externe projectleider.

Als de afzender van de e-mail een e-mailadres betreft dat niet overeenkomt met de server waarop de WATCH applicatie draait, zijn er nog wat aanvullende acties nodig om er voor te zorgen dat de e-mail niet in de “ongewenste e-mail” folder van de ontvanger beland. Lees hierover meer op www.watch-projectbeheer.nl/documentatie/faq onder het kopje “E-mail vanuit WATCH”.

Laatste nieuws

Budgetbescherming in euro compleet

Budgetbescherming in euro's, in plaats van uren, is nu compleet! Het verbruik van budgetten is direct zichtbaar in de urenregistratie en de budgetten kunnen worden gebruikt in de rapportages. Bovendien is de bescherming van deze budgetten nu mogelijk.

Lees meer

Upgrade naar 6.4.1 in weekend van 11 en 12 maart

In het weekend van 11 en 12 maart gaan we alle huurlicenties upgraden naar 6.4.1. U hoeft hiervoor niets te doen. Wel kan het zijn dat uw WATCH omgeving tijdelijk niet bereikbaar is.

Lees meer

Waarom kan ik deze uren niet meer wijzigen?

Er zijn verschillende redenen waardoor u uren niet meer kunt aanpassen in het urenregistratie- of validatiescherm. Sinds kort kunt u in een oogopslag zien wat de onderliggende oorzaak hiervan is.

Lees meer

Budgetbescherming

U kunt in WATCH instellen dat het aantal begrote uren niet mag worden overschreden. Dat noemen we Budgetbescherming. In versie 6.4 van WATCH zijn de mogelijkheden hiervoor verder uitgebreid. Zo kunt u nu ook een totaalbudget in euro’s opgeven.

Lees meer