Uren, artikelen en kosten

Offertes kunnen drie soorten gegevens bevatten:

  • Begrote uren
  • Begrote artikelen
  • Begrote overige kosten

Begrote uren

De offertebedragen voor begrote uren worden berekend door het aantal begrote uren te vermenigvuldigen met het uurtarief op projectonderdeelniveau. Wilt u binnen een project (en in een offerte) met verschillende uurtarieven werken, dan moet u per uurtarief een projectonderdeel aanmaken. Meer informatie over het aanmaken van projecten en projectonderdelen vindt u in het hoofdstuk 'beginnen met urenregistratie'.

Begrote uren en uurtarief in projecten ++ scherm

Figuur 1 Uurtarieven en begrote uren in het projecten++ scherm

Elk projectonderdeel dat in een offerte meegenomen wordt, resulteert in een offerteregel. Als er bijvoorbeeld met een senior- en juniortarief gewerkt wordt voor een consultancyproject, dan betekent dit dat er twee projectonderdelen aangemaakt moeten worden om het onderscheid in tarieven op de offerte te maken.

Deze projectonderdelen kunnen bijvoorbeeld SENIOR_CONSTULTANCY en JUNIOR_CONSULTANCY genoemd worden. Het is van belang om hier bij het aanmaken van projecten al rekening mee te houden.

Begrote artikelen

Als de te offreren bedragen geen uren zijn én geen incidenteel karakter hebben, dan kunt u bij het offreren gebruik maken van artikelen. Artikelen worden eerst binnen WATCH gedefinieerd om daarna te worden ingezet bij projecten. U kunt artikelen indelen in artikelgroepen om ze goed te kunnen beheren en ze eenvoudig te kunnen selecteren. Meer informatie over het aanmaken van artikelen en artikelgroepen vindt u in het hoofdstuk 'uren, artikelen en kosten'.

Artikelgroepen beheerscherm
Figuur 2 Artikelgroepen beheerscherm

Artikelen beheerscherm
Figuur 3 Artikelen beheerscherm

Begrote artikelen kunnen zowel aan projecten als aan projectonderdelen worden gekoppeld. U kunt bij het koppelen van een artikel aan een project of projectonderdeel een aantal en een datum opgeven. Bij het maken van offertes wordt gebruik gemaakt van de verkoopprijs van de begrote artikelen.

Artikelen koppelen aan project
Figuur 4 artikel aan een project of projectonderdeel koppelen

Begrote overige kosten

Incidentele kosten kunnen rechtstreeks aan projecten of projectonderdelen gekoppeld worden. Een omschrijving en een prijs voldoen bij het koppelen van een dergelijk “overige kosten” record aan een project. Meer informatie over het toevoegen van incidentele kosten vindt u in het hoofdstuk 'uren, artikelen en kosten'.

Overige begrote kosten invoeren
Figuur 6 Begrote kosten

Laatste nieuws

WATCH en de AVG

Per 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming, oftewel de AVG in werking. Is uw organisatie al AVG-proof? WATCH biedt een verscheidenheid aan functies die u kunt inzetten om uw organisatie aan de AVG te laten voldoen.

Lees meer

HTML voor inleidende en afsluitende tekst

Voor de inleidende tekst en de afsluitende zin van de factuur kunt u vanaf versie 5.3 gebruik maken van een online HTML-editor.

Lees meer

Nieuwe vormgeving in de planningsmodule

De planningsmodule heeft een aanzienlijke opfrisbeurt gekregen. Zowel de maandkalender als het planbord zijn aangepakt.

Lees meer

Validatie per maand

Naast het per week gereed stellen en valideren van geschreven uren kan dit vanaf versie 5.3 ook per maand.

Lees meer