Structuur van WATCH Offertes

De samenhang tussen de verschillende objecten die gebruikt worden in de WATCH Offertemodule kan als volgt worden samengevat:

  1. Aan een (potentiële) klant offreren we een project en dit project is opgedeeld in een aantal projectonderdelen.
  2. Projectonderdelen kunnen worden voorzien van een uurtarief en van een aantal te leveren (begrote) uren.
  3. Aan projecten of projectonderdelen kunnen ook artikelen en overige kosten worden gekoppeld.
  4. Op basis van de projectonderdelen, artikelen en kosten kan een offerte worden gegenereerd.
  5. Als een offerte wordt geaccepteerd, dan kan de gebruikte projectstructuur worden gebruikt voor uw planning, uw urenregistratie en uw facturering.

Structuur WATCH offerte module

Brondata versus factuurgegevens

Let op! Op het moment dat een offerte gegenereerd wordt, worden er offerteregels gemaakt die gebaseerd zijn op de uren-, artikel- en kostengegevens van het project van dat moment, maar er bestaat na deze generatieslag geen directe relatie meer tussen deze brongegevens en de gegenereerde offerteregels. Met andere woorden, als er na het genereren van een offerte aanpassingen gedaan worden aan de begrote uren, artikelen en kosten die gebruikt zijn voor het genereren van de offerte, dan worden deze aanpassingen niet doorgevoerd in die offerte. Er zal dan eventueel een nieuwe offerte gegenereerd moeten worden. Andersom zullen aanpassingen in de offerte niet leiden tot aanpassingen aan de uren, artikelen en kosten zoals deze voor een project zijn gedefinieerd.

Laatste nieuws

WATCH en de AVG

Per 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming, oftewel de AVG in werking. Is uw organisatie al AVG-proof? WATCH biedt een verscheidenheid aan functies die u kunt inzetten om uw organisatie aan de AVG te laten voldoen.

Lees meer

HTML voor inleidende en afsluitende tekst

Voor de inleidende tekst en de afsluitende zin van de factuur kunt u vanaf versie 5.3 gebruik maken van een online HTML-editor.

Lees meer

Nieuwe vormgeving in de planningsmodule

De planningsmodule heeft een aanzienlijke opfrisbeurt gekregen. Zowel de maandkalender als het planbord zijn aangepakt.

Lees meer

Validatie per maand

Naast het per week gereed stellen en valideren van geschreven uren kan dit vanaf versie 5.3 ook per maand.

Lees meer