Structuur van WATCH Offertes

De samenhang tussen de verschillende objecten die gebruikt worden in de WATCH Offertemodule kan als volgt worden samengevat:

  1. Aan een (potentiële) klant offreren we een project en dit project is opgedeeld in een aantal projectonderdelen.
  2. Projectonderdelen kunnen worden voorzien van een uurtarief en van een aantal te leveren (begrote) uren.
  3. Aan projecten of projectonderdelen kunnen ook artikelen en overige kosten worden gekoppeld.
  4. Op basis van de projectonderdelen, artikelen en kosten kan een offerte worden gegenereerd.
  5. Als een offerte wordt geaccepteerd, dan kan de gebruikte projectstructuur worden gebruikt voor uw planning, uw urenregistratie en uw facturering.

Structuur WATCH offerte module

Brondata versus factuurgegevens

Let op! Op het moment dat een offerte gegenereerd wordt, worden er offerteregels gemaakt die gebaseerd zijn op de uren-, artikel- en kostengegevens van het project van dat moment, maar er bestaat na deze generatieslag geen directe relatie meer tussen deze brongegevens en de gegenereerde offerteregels. Met andere woorden, als er na het genereren van een offerte aanpassingen gedaan worden aan de begrote uren, artikelen en kosten die gebruikt zijn voor het genereren van de offerte, dan worden deze aanpassingen niet doorgevoerd in die offerte. Er zal dan eventueel een nieuwe offerte gegenereerd moeten worden. Andersom zullen aanpassingen in de offerte niet leiden tot aanpassingen aan de uren, artikelen en kosten zoals deze voor een project zijn gedefinieerd.

Laatste nieuws

Upgrade naar 6.4.1 in weekend van 11 en 12 maart

In het weekend van 11 en 12 maart gaan we alle huurlicenties upgraden naar 6.4.1. U hoeft hiervoor niets te doen. Wel kan het zijn dat uw WATCH omgeving tijdelijk niet bereikbaar is.

Lees meer

Waarom kan ik deze uren niet meer wijzigen?

Er zijn verschillende redenen waardoor u uren niet meer kunt aanpassen in het urenregistratie- of validatiescherm. Sinds kort kunt u in een oogopslag zien wat de onderliggende oorzaak hiervan is.

Lees meer

Budgetbescherming

U kunt in WATCH instellen dat het aantal begrote uren niet mag worden overschreden. Dat noemen we Budgetbescherming. In versie 6.4 van WATCH zijn de mogelijkheden hiervoor verder uitgebreid. Zo kunt u nu ook een totaalbudget in euro’s opgeven.

Lees meer

WATCH weer up-to-date zonder aan snelheid in te boeten

In WATCH 6.4 vindt u weer vele verbeteringen in uw vertrouwde projectsysteem. U heeft niet alleen meer mogelijkheden, ook de bestaande mogelijkheden zijn bijgewerkt. Bij iedere update letten we er goed op dat het systeem minstens even snel blijft.

Lees meer