Structuur van WATCH Offertes

De samenhang tussen de verschillende objecten die gebruikt worden in de WATCH Offertemodule kan als volgt worden samengevat:

  1. Aan een (potentiële) klant offreren we een project en dit project is opgedeeld in een aantal projectonderdelen.
  2. Projectonderdelen kunnen worden voorzien van een uurtarief en van een aantal te leveren (begrote) uren.
  3. Aan projecten of projectonderdelen kunnen ook artikelen en overige kosten worden gekoppeld.
  4. Op basis van de projectonderdelen, artikelen en kosten kan een offerte worden gegenereerd.
  5. Als een offerte wordt geaccepteerd, dan kan de gebruikte projectstructuur worden gebruikt voor uw planning, uw urenregistratie en uw facturering.

Structuur WATCH offerte module

Brondata versus factuurgegevens

Let op! Op het moment dat een offerte gegenereerd wordt, worden er offerteregels gemaakt die gebaseerd zijn op de uren-, artikel- en kostengegevens van het project van dat moment, maar er bestaat na deze generatieslag geen directe relatie meer tussen deze brongegevens en de gegenereerde offerteregels. Met andere woorden, als er na het genereren van een offerte aanpassingen gedaan worden aan de begrote uren, artikelen en kosten die gebruikt zijn voor het genereren van de offerte, dan worden deze aanpassingen niet doorgevoerd in die offerte. Er zal dan eventueel een nieuwe offerte gegenereerd moeten worden. Andersom zullen aanpassingen in de offerte niet leiden tot aanpassingen aan de uren, artikelen en kosten zoals deze voor een project zijn gedefinieerd.

Laatste nieuws

E-mail herinneringen en aanmaningen

Vanuit WATCH kon u al facturen versturen via e-mail. In WATCH 6.1.0 kunt u nu ook herinneringen en aanmaningen op een vergelijkbare manier verzenden.

Lees meer

Speciaal scherm voor Start- en eindtijd urenregistratie

Registreert u graag uren via een start- en een eindtijd? Dan kan dat nu heel makkelijk via een speciaal hiervoor ingericht scherm.

Lees meer

Tweede planbord geeft inzicht in planning projecten

In WATCH 6.1.0 biedt het additionele Planbord Projecten u nu ook inzicht in de plannen van projecten en projectonderdelen.

Lees meer

Nieuw: de Projectverkenner

De nieuwe projecterkenner in WATCH biedt u een nieuwe mogelijkheid om uw projecten te beheren.

Lees meer