Structuur van WATCH Offertes

De samenhang tussen de verschillende objecten die gebruikt worden in de WATCH Offertemodule kan als volgt worden samengevat:

  1. Aan een (potentiële) klant offreren we een project en dit project is opgedeeld in een aantal projectonderdelen.
  2. Projectonderdelen kunnen worden voorzien van een uurtarief en van een aantal te leveren (begrote) uren.
  3. Aan projecten of projectonderdelen kunnen ook artikelen en overige kosten worden gekoppeld.
  4. Op basis van de projectonderdelen, artikelen en kosten kan een offerte worden gegenereerd.
  5. Als een offerte wordt geaccepteerd, dan kan de gebruikte projectstructuur worden gebruikt voor uw planning, uw urenregistratie en uw facturering.

Structuur WATCH offerte module

Brondata versus factuurgegevens

Let op! Op het moment dat een offerte gegenereerd wordt, worden er offerteregels gemaakt die gebaseerd zijn op de uren-, artikel- en kostengegevens van het project van dat moment, maar er bestaat na deze generatieslag geen directe relatie meer tussen deze brongegevens en de gegenereerde offerteregels. Met andere woorden, als er na het genereren van een offerte aanpassingen gedaan worden aan de begrote uren, artikelen en kosten die gebruikt zijn voor het genereren van de offerte, dan worden deze aanpassingen niet doorgevoerd in die offerte. Er zal dan eventueel een nieuwe offerte gegenereerd moeten worden. Andersom zullen aanpassingen in de offerte niet leiden tot aanpassingen aan de uren, artikelen en kosten zoals deze voor een project zijn gedefinieerd.

Laatste nieuws

Meer platte rapportagemogelijkheden

U kunt voortaan ook zogenaamde platte rapportages maken voor medewerkersrapportages en deze bovendien in WATCH zelf openen.

Lees meer

Nieuwe website en whitepaper bieden hulp bij het kiezen

Er zijn tegenwoordig heel veel systemen en tools voor urenregistratie op de markt. De geboden functionaliteit en de kwaliteit daarvan verschillen nogal.

Lees meer

Horeca-adviesbureau werd verrast met bijzondere wijnen

Enige tijd geleden won het horeca-adviesbureau Van Spronsen & Partners een wijnproeverij. Deze prijs ontvingen zij omdat zij mee hadden gedaan aan het klanttevredenheidsonderzoek onder WATCH-gebruikers.

Lees meer

Tips voor het mailen vanuit WATCH

Facturen versturen naar klanten, een nieuwsbrief e-mail de deur uit doen, planning-items en afspraken versturen. Het kan allemaal vanuit WATCH zelf. Wij hebben een paar tips voor u opgesteld om mailen vanuit WATCH zo goed mogelijk te laten verlopen.

Lees meer