Sales projecten

Het benaderen van suspects en prospects in WATCH gebeurt op basis van projecten. Per project wordt aangegeven welke procedure er gebruikt wordt, welke prospects er benaderd gaan worden en welke medewerkers deze prospects gaan benaderen.

Procedure en e-mail templates

Bij het maken van een dergelijk salesproject wordt aangegeven welke procedure er wordt ingezet voor het project en welke e-mailtemplates gebruikt kunnen worden binnen bepaalde stappen voor dit project.

Deze informatie wordt vastgelegd in de PROCEDURE tab van het projectenbeheerscherm.

procedure tab projectenbeheerscherm
Figuur 1 Procedure en e-mail templates kiezen voor een project in het projectenbeheerscherm

Per gekozen e-mail template kan worden aangegeven of de mail binnen de aangegeven procedurestap direct kan worden verzonden of dat deze ook eerst nog bewerkt kan worden.

Prospects

Bij het importeren van prospects door middel van de in WATCH aanwezige importfunctionaliteit worden suspects direct gekoppeld aan een project. Het is ook mogelijk om via het relaties-beheerscherm een relatie aan een project te koppelen.

relatie-project koppeling
Figuur 2 Koppelen van een relatie aan een salesproject in het relaties-beheerscherm

CRM toolbar

Daarnaast is ook mogelijk om meerdere relaties in een keer aan een project te koppelen. Door middel van het CRM toolbar icoon rechtsboven in het relaties-beheerscherm kan de CRM toolbar zichtbaar gemaakt worden.

CRM FILTER

In deze toolbar zitten bovenin filtermogelijkheden om te de relaties die in het scherm getoond worden te filteren op een bepaald project of op een bepaalde prospectstatus. In onderstaand voorbeeld worden 85 suspects en prospects gevonden voor het project ACQUISITIE_2020_Q3 waarvan de  prospect status “lopend” is.

CRM toolbar filterfunctionaliteit
Figuur 3 Extra filter opties in de CRM toolbar van het relaties-beheerscherm

CRM UPDATE

In het onderste deel van de toolbar bevindt zich functionaliteit om gegevens van meerdere relaties tegelijkertijd aan te passen.

In onderstaand voorbeeld kunnen in één keer 87 gevonden relaties (Gemeentes) in één keer aan het project BELRONDE_GRATIS_TRIAL gekoppeld worden.

CRM toolbar updatefunctionaliteit
Figuur 4 Koppelen van meerdere relaties in één keer aan een sales-project.

Medewerkers

Als er een project is aangemaakt en er zijn suspects en prospects aan het project gekoppeld, dan is de volgende stap om aan te geven welke medewerkers welke stappen kunnen zetten binnen sales-projecten.

Medewerker-rol koppeling

In het medewerkers-beheerscherm kunnen we aangeven welke rol een medewerker vervult in het sales proces.

In onderstaand voorbeeld heeft de medewerker Liesbeth de rol van TELEMARKETEER toegewezen gekregen.

medewerker-rol koppeling
Figuur 5 Toekennen van een rol aan een medewerker in het medewerkers-beheerscherm

Dit betekent dat voor haar de procedure autorisatie geld zoals deze in het Procedure autorisatiescherm is gedefinieerd voor de rol TELEMARKETEER.

autorisatie voor rol TELEMARKETEER
Figuur 6 Procedure autorisatie voor de rol TELEMARKETEER

Medewerker–project koppeling

Als we willen instellen dat bepaalde medewerkers alleen toegang krijgen tot de suspects en prospects van bepaalde projecten, dan moeten we bij de projectrol van deze medewerker aangeven dat het resource filter actief is.

Als in het scherm “Relatiebeheer > Procedures > Project rollen” een vinkje staat bij het vinkvakje “gebruik resource filter” dan zal een medewerker die aan deze rol gekoppeld is alleen toegang krijgen tot projecten waarvoor hij of zij een resource heeft.

resourcefilter voor projectrollen
Figuur 7 Resourcefilter activeren voor de project rol TELEMARKETEER

Het maken van een resource kan in WATCH op verschillende plekken. Hieronder zien we dat LIESBETH gekoppeld wordt als resource aan het projectonderdeel UITVOERING van het project ACQUISITIE_2020_Q3.

resource maken
Figuur 8 Maken van een resource voor LIESBETH voor het project ACQUISITIE_2020_Q3

Als Liesbeth vervolgens inlogt in WATCH en naar het prospectoverzicht-scherm gaat kan ze op de suspects tab nu kiezen uit alle suspects die gekoppeld zijn aan het ACQUISITIE_2020_Q3 project.

suspects overzicht liesbeth
Figuur 9 De suspect tab in het Prospect overzicht van Liesbeth

De PROSPECT tab waarmee het prospect overzicht standaard opent is, nadat Liesbeth een aantal suspects heeft benaderd, haar to-do-lijst met opvolgacties.

suspect overzicht suspects liesbeth
Figuur 10 Prospects tab in het prospect overzicht scherm als to-do-lijst van Liesbeth

In bovenstaand voorbeeld heeft Liesbeth een procedurestap als “urgent” gemarkeerd. Deze urgente actie wordt met een rode rand om de velden geaccentueerd. Omdat deze actie voor vandaag staat gepland verschijnt er boven de prospect stappen lijst ook nog een waarschuwing in het rood.

Laatste nieuws

Budgetbescherming in euro compleet

Budgetbescherming in euro's, in plaats van uren, is nu compleet! Het verbruik van budgetten is direct zichtbaar in de urenregistratie en de budgetten kunnen worden gebruikt in de rapportages. Bovendien is de bescherming van deze budgetten nu mogelijk.

Lees meer

Upgrade naar 6.4.1 in weekend van 11 en 12 maart

In het weekend van 11 en 12 maart gaan we alle huurlicenties upgraden naar 6.4.1. U hoeft hiervoor niets te doen. Wel kan het zijn dat uw WATCH omgeving tijdelijk niet bereikbaar is.

Lees meer

Waarom kan ik deze uren niet meer wijzigen?

Er zijn verschillende redenen waardoor u uren niet meer kunt aanpassen in het urenregistratie- of validatiescherm. Sinds kort kunt u in een oogopslag zien wat de onderliggende oorzaak hiervan is.

Lees meer

Budgetbescherming

U kunt in WATCH instellen dat het aantal begrote uren niet mag worden overschreden. Dat noemen we Budgetbescherming. In versie 6.4 van WATCH zijn de mogelijkheden hiervoor verder uitgebreid. Zo kunt u nu ook een totaalbudget in euro’s opgeven.

Lees meer