Inzien log

Voor privacygevoelige gegevens kan het van belang zijn om niet alleen de toegang tot deze gegevens te beperken via “role based access control’, maar om ook bij te houden wie bepaalde gegevens heeft ingezien. Het "inzien log" is actief voor de gegevens van klanten, contactpersonen en medewerkers.

Wat wordt er gelogd?

Door middel van een aantal systeeminstellingen kan aangegeven worden wanneer het inzien van bepaalde gegevens wordt gelogd.

inzien log instellingen
Figuur 1 Instellingen voor het "Inzien log"

Opties:

inzien niet loggen

Als deze optie wordt gekozen, dan wordt er niets gelogd.

log laatste keer inzien per medewerker/type combinatie

Als deze optie wordt gekozen, dan wordt de meest recente keer dat een gebruiker bepaalde klant- , contactpersoon- of medewerkergegevens heeft ingezien bijgehouden. Klantgegevens en contactpersoongegevens kunnen op drie locaties in WATCH worden ingezien. Voor elk type (beheerscherm, export naar excel en relatiebeheeroverzicht in relatiebeheermodule) wordt apart een log regel aangemaakt. Voor de medewerkergegevens wordt apart bijgehouden of de gegevens via het beheerscherm of middels een export naar Excel zijn ingezien.

log laatste keer inzien per medewerker/type combinatie per dag.

Als deze optie wordt gekozen, dan wordt de meest recente keer dat een gebruiker bepaalde klant-, contactpersoon- of medewerkergegevens heeft ingezien per dag bijgehouden. Als een gebruiker dus meerdere keren op een dag gegevens inziet, dan wordt dit niet meerdere keren gelogd. Als een gebruiker op verschillende dagen de gegevens inziet, dan wordt dit wel apart opgeslagen in de logtabellen.

log alle inzien momenten

Als deze optie wordt gekozen, dan worden alle afzonderlijke inzienacties allemaal apart als log-records opgeslagen.

Extra tab in beheerschermen

Voor de relatiegegevens, contactpersoonsgegevens en medewerkergegevens in WATCH kan worden bijgehouden wie deze gegevens heeft bekeken. In de beheerschermen van klanten, contactpersonen en medewerkers is een extra tab aanwezig waar per klant/relatie, contactpersoon en medewerker wordt getoond wie wanneer gegevens heeft gewijzigd en wie wanneer de gegevens heeft ingezien.

inzien log overzicht
Figuur 2 Inzien log overzicht in het klantenbeheerscherm

Laatste nieuws

E-mail herinneringen en aanmaningen

Vanuit WATCH kon u al facturen versturen via e-mail. In WATCH 6.1.0 kunt u nu ook herinneringen en aanmaningen op een vergelijkbare manier verzenden.

Lees meer

Speciaal scherm voor Start- en eindtijd urenregistratie

Registreert u graag uren via een start- en een eindtijd? Dan kan dat nu heel makkelijk via een speciaal hiervoor ingericht scherm.

Lees meer

Tweede planbord geeft inzicht in planning projecten

In WATCH 6.1.0 biedt het additionele Planbord Projecten u nu ook inzicht in de plannen van projecten en projectonderdelen.

Lees meer

Nieuw: de Projectverkenner

De nieuwe projecterkenner in WATCH biedt u een nieuwe mogelijkheid om uw projecten te beheren.

Lees meer