Structuur van WATCH Facturering

De samenhang tussen de verschillende objecten die gebruikt worden in de module WATCH Facturering kan als volgt worden samengevat:

  1. Voor een klant wordt een project uitgevoerd en dit project is opgedeeld in een aantal projectonderdelen.
  2. Projectonderdelen kunnen worden voorzien van een uurtarief en van een aantal begrote uren.
  3. Aan projecten of projectonderdelen kunnen ook artikelen en overige kosten worden gekoppeld.
  4. Op een factuur worden voor een project factuurregels gegenereerd op basis van begrote of werkelijke uren, keer het uurtarief, artikelkosten en overige kosten.
  5. Op basis van de originele factuur kunnen herinneringen en aanmaningen worden gegenereerd.

In onderstaand schema is de structuur van WATCH Facturering zoals deze hierboven is beschreven grafisch weergegeven.

Opbouw factuur
Figuur 1 Opbouw van een factuur in WATCH

Geheel of deel factureren

Werkelijk (of op nacalculatie)

Als er werkelijke uren, werkelijke kosten en artikelen gefactureerd worden, gebeurt dit voor het gehele project of voor een bepaalde periode.

Begroot (of fixed price)

Als er begrote uren, begrote kosten en artikelen gefactureerd worden kan ervoor gekozen worden om deze in één keer voor het gehele project te doen of om facturen voor verschillende percentages van het totaal op verschillende data te genereren.

Werkelijk versus begroot factureren
Figuur 2 Factureren van werkelijke kosten versus begrote kosten

Brondata versus factuurgegevens

Let op! Op het moment dat een factuur gegenereerd wordt, worden er factuurregels gemaakt die gebaseerd zijn op de uren-, artikel- en kostengegevens uit de WATCH applicatie, maar er bestaat na deze generatieslag geen directe relatie meer tussen deze brongegevens en de gegenereerde factuurregels. M.a.w. als er na het genereren van een factuur aanpassingen gedaan worden aan de uren, artikelen en kosten die gebruikt zijn in het generatieproces, werkt dit niet meer door in de factuur. Andersom zullen aanpassingen in de factuur niet leiden tot aanpassingen aan de uren, artikelen en kosten zoals deze voor een project zijn gedefinieerd.

Laatste nieuws

WATCH en de AVG

Per 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming, oftewel de AVG in werking. Is uw organisatie al AVG-proof? WATCH biedt een verscheidenheid aan functies die u kunt inzetten om uw organisatie aan de AVG te laten voldoen.

Lees meer

HTML voor inleidende en afsluitende tekst

Voor de inleidende tekst en de afsluitende zin van de factuur kunt u vanaf versie 5.3 gebruik maken van een online HTML-editor.

Lees meer

Nieuwe vormgeving in de planningsmodule

De planningsmodule heeft een aanzienlijke opfrisbeurt gekregen. Zowel de maandkalender als het planbord zijn aangepakt.

Lees meer

Validatie per maand

Naast het per week gereed stellen en valideren van geschreven uren kan dit vanaf versie 5.3 ook per maand.

Lees meer