Factuurlay-out

De factuurlay-out kan beperkt worden aangepast vanuit de factuurinstellingenpagina. In onderstaande factuurschema kunnen we de verschillende blokken herkennen die we door aanpassen van de X- en Y-waarden binnen de factuur kunnen verplaatsen. De X-waarden lopen van 0 (geheel links) tot 595 (geheel rechts). De Y-waarden lopen van 0 (geheel onder) tot 842 (geheel boven).

factuuropbouw
Figuur 1 Factuurschema

In het factuurinstellingenscherm (Facturering > Instellingen > Factuur) op de lay-outtab vinden we velden waarin alle X- en Y-waarden uit bovenstaand schema aangepast kunnen worden.

lay-outinstellingen factuur
Figuur 2 Lay-outinstellingen factuur

Header

De header is een afbeelding aan de bovenkant van de factuur. Als de factuur wordt uitgeprint op briefpapier dat al de bedrijfsinformatie bevat hoeft dit niet gebruikt te worden. Als er op blanco papier geprint wordt kan de header (en ook de footer) door middel van een afbeelding geprint worden op de factuur.

De X1- en X2-waarden bepalen de breedtepositie van de linker- en rechteronderhoek van de headerafbeelding. De Y bepaalt de hoogte van de linkeronderhoek. Het formaat van de afbeelding in pixels heeft geen invloed op de positie van de header. Een afbeelding met veel pixels heeft evenwel een hogere resolutie in de gegenereerde PDF tot gevolg. De verhouding tussen de breedte en de hoogte van de afbeelding bepalen wel hoe deze in de PDF wordt weergegeven.

TIP: Resolutie
Een headerafbeelding die de hele breedte van de factuur beslaat is in uitgeprinte vorm ongeveer 20 cm (8 inch) breed. Als we de factuur willen printen met een resolutie van 300 dpi (dots per inch) is het mooi om de header minimaal 8 X 300 = 2400 pixels breed te maken.


Headerafbeeldingen kunnen beheerd worden op de header- en footertab van het systeeminstellingenscherm (Facturering > Instellingen > Systeem)

header- en footerinstellingen
Figuur 3 Header- en footertab in het systeeminstellingenscherm

Adres

In het adresblok geeft Y de hoogtepositie van de rechterbovenhoek aan. De X1 en X2 bepalen de breedtepositie van de linker- en rechteronderhoek van het adresblok. K2 en K3 geven de breedte aan van de twee kolommen waarin factuurdatum, leverdatum, klantnummer en factuurnummer worden weergegeven. De breedteruimte die overblijft wordt gebruikt voor de naam en het adres van de ontvanger van de factuur. Deze breedte is dus X2 – X1 – K2 – K3.

Factuur

Het factuurblok bestaat uit drie delen: de inleidende zin, de factuurregels en de afsluitende zin.

Inleidende zin

De Y-positie van de inleidende zin bepaalt de Y-positie van het hele factuurblok. De X1 en X2 bepalen de breedtepositie van de linker- en rechteronderhoek van de inleidende zin.

Factuurregels

De instellingen van het factuurregelsblok zijn vergelijkbaar met die van het adresblok. De X1 en X2 bepalen de breedtepositie van de linker- en rechterzijde van het factuurregelblok. K2, K3, K4 en K5 geven de breedte aan van de kolommen waarin aantal, tarief, bedrag en btw-percentage worden weergegeven. De breedteruimte die overblijft wordt gebruikt voor een omschrijving van de factuurregel. Deze laatste breedte is dus X2 – X1 – K2 – K3 –K4 – K5.

Afsluitende zin

De X1 en X2 bepalen de breedtepositie van de linker- en rechterzijde van de afsluitende zin.

Footer

Net als het headerblok bestaat het footerblok ook uit een afbeelding. X1 en X2 bepalen de breedtepositie van de linker- en rechteronderhoek van deze footerafbeelding. De Y bepaalt de hoogte van de linkeronderhoek. Het formaat van de afbeelding in pixels heeft geen invloed op de positie. Een afbeelding met veel pixels heeft evenwel een hogere resolutie in de gegenereerde PDF tot gevolg. De verhouding tussen de breedte en de hoogte van de afbeelding bepalen wel hoe deze in de PDF wordt weergegeven.

Factuur pdf voorbeeld
Figuur 4 Voorbeeld van in WATCH gegenereerde factuur

Laatste nieuws

Meer platte rapportagemogelijkheden

U kunt voortaan ook zogenaamde platte rapportages maken voor medewerkersrapportages en deze bovendien in WATCH zelf openen.

Lees meer

Nieuwe website en whitepaper bieden hulp bij het kiezen

Er zijn tegenwoordig heel veel systemen en tools voor urenregistratie op de markt. De geboden functionaliteit en de kwaliteit daarvan verschillen nogal.

Lees meer

Horeca-adviesbureau werd verrast met bijzondere wijnen

Enige tijd geleden won het horeca-adviesbureau Van Spronsen & Partners een wijnproeverij. Deze prijs ontvingen zij omdat zij mee hadden gedaan aan het klanttevredenheidsonderzoek onder WATCH-gebruikers.

Lees meer

Tips voor het mailen vanuit WATCH

Facturen versturen naar klanten, een nieuwsbrief e-mail de deur uit doen, planning-items en afspraken versturen. Het kan allemaal vanuit WATCH zelf. Wij hebben een paar tips voor u opgesteld om mailen vanuit WATCH zo goed mogelijk te laten verlopen.

Lees meer