Herinneringen en aanmaningen

In WATCH Facturering kunnen ook herinneringen en aanmaningen gegenereerd worden. Herinneringen en aanmaningen kunnen zowel een voor een als in een batchproces worden gegenereerd.

Enkelvoudig

Herinnering

In het factuurdetailscherm “Facturering > Facturen > Details” vinden we op de “Herinnering”-tab de functionaliteit voor het maken van een herinnering voor een nog niet betaalde factuur. Zodra er een datum voor de herinnering is gekozen kan de herinnering PDF gegenereerd worden. Door de datum leeg te maken verdwijnt de herinnering weer uit het systeem.

Herinnering
Figuur 1 Herinnering maken

Aanmaning

In het factuurdetailscherm “Facturering > Facturen > Details” vinden we op de “Aanmaning”-tab de functionaliteit voor het maken van een aanmaning voor een nog niet betaalde factuur. De functionaliteit voor het maken van een aanmaning is identiek aan die voor het maken van een herinnering.

Aanmaning
Figuur 2 Aanmaning maken

Batch

Herinneringen en aanmaningen kunnen ook voor meerdere facturen in één keer gegenereerd worden via een batchproces.

Herinnering

Het batchproces voor het genereren van herinneringen begint met het invoeren van een aantal dagen in het veld “dagen sinds factuurdatum >=”. Door hier bijvoorbeeld 21 in te voeren wordt aangegeven dat er een herinnering gegenereerd moet worden voor alle nog onbetaalde facturen waarvan de factuurdatum meer dan drie weken in het verleden ligt. Onbetaalde facturen zijn hier: alle facturen waar in het factuurdetailscherm het “datum betaald”-veld nog leeg is.

Herinnering batch
Figuur 3 Batch genereren herinneringen

Aanmaning

Het batchproces voor het genereren van aanmaningen lijkt sterk op het batchproces voor het genereren van herinneringen. Het proces begint met het invoeren van een aantal dagen in het veld “dagen sinds datum herinnering* >=”. Door hier bijvoorbeeld 21 in te voeren wordt aangegeven dat er een aanmaning gegenereerd moet worden voor alle nog onbetaalde facturen waarvoor er al meer dan drie weken geleden een herinnering is verstuurd.

Aanmaning batch
Figuur 4 Batch genereren aanmaningen

Laatste nieuws

WATCH en de AVG

Per 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming, oftewel de AVG in werking. Is uw organisatie al AVG-proof? WATCH biedt een verscheidenheid aan functies die u kunt inzetten om uw organisatie aan de AVG te laten voldoen.

Lees meer

HTML voor inleidende en afsluitende tekst

Voor de inleidende tekst en de afsluitende zin van de factuur kunt u vanaf versie 5.3 gebruik maken van een online HTML-editor.

Lees meer

Nieuwe vormgeving in de planningsmodule

De planningsmodule heeft een aanzienlijke opfrisbeurt gekregen. Zowel de maandkalender als het planbord zijn aangepakt.

Lees meer

Validatie per maand

Naast het per week gereed stellen en valideren van geschreven uren kan dit vanaf versie 5.3 ook per maand.

Lees meer