WATCH rapportgenerator

WATCH bevat een groot aantal standaardrapportages die voor een groot deel de informatiebehoefte van gebruikers vervullen. WATCH is daarnaast ook uitgerust met de “zoeken” rapportage die ingezet kan worden voor het beantwoorden van ad hoc vragen wanneer de standaardrapportages niet de gewenste informatie bevatten. Als derde rapportageoptie is er de mogelijkheid om zelf projectrapportages te definiëren en deze rapportdefinities net zo eenvoudig te gebruiken als de reguliere rapportages in WATCH.

Rapportdefinities

In het scherm “Facturering > Beheer extra > Rapportgenerator > Rapport definities” kunnen nieuwe rapporten worden samengesteld. Een nieuw rapport krijgt een naam en een omschrijving en vervolgens kunnen de kolommen voor de nieuwe rapportage worden toegevoegd.

rapport definities beheerscherm
Figuur 1 Rapport definities beheerscherm

In bovenstaand voorbeeld is een projectrapport gedefinieerd dat bestaat uit 6 kolommen. We onderscheiden bij het definiëren van rapportagekolommen twee soorten waarden die we voor deze kolommen kunnen kiezen. Allereerst zijn er “gevonden waarden” die rechtstreeks uit de database worden opgehaald. Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van zogenaamde “afgeleide waarden”. Deze afgeleide waarden maken gebruik van de gevonden waarden, maar kunnen door de gebruiker van het systeem zelf ingericht worden.

Gevonden waarden

De lijst met de “gevonden” waarden is een vaste lijst met projectgegevens waaruit een keuze kan worden gemaakt.

klant en project
  KLANTCODE
  KLANTNAAM
  PROJECTCODE
  PROJECTNAAM
uur gerelateerd
  UREN_BEGROOT
  UREN_WERKELIJK
  UREN_KOSTEN_BEGROOT
  UREN_KOSTEN_WERKELIJK
  UREN_OMZET_BEGROOT
  UREN_OMZET_WERKELIJK
artikel gerelateerd
  ARTIKELEN_KOSTEN_BEGROOT
  ARTIKELEN_OMZET_BEGROOT
  ARTIKELEN_KOSTEN_WERKELIJK
  ARTIKELEN_OMZET_WERKELIJK
overige kosten gerelateerd
  OVERIG_KOSTEN_BEGROOT
  OVERIG_OMZET_BEGROOT
  OVERIG_KOSTEN_WERKELIJK
  OVERIG_OMZET_WERKELIJK
offerte en factuur
  GEOFFREERD
  GEFACTUREERD
planning en voortgang
  PERCENTAGE_COMPLEET
  VERWACHTE_STARTDATUM
  VERWACHTE_EINDDATUM
  WERKELIJKE_STARTDATUM
  WERKELIJKE_EINDDATUM

Afgeleide waarden

Op basis van de bovenstaande lijst met projectwaarden kunnen afgeleide waarden worden gedefinieerd. In het “Beheer extra > Rapportgenerator > Afgeleide rapport waarden” scherm kan een afgeleide waarde van een code, een titel en een omschrijving worden voorzien. In het formuleveld kan vervolgens op basis van de “gevonden waarden” een formule voor de afgeleide waarde worden samengesteld. De gevonden waarden kunnen door middel van een keuzelijst aan het formuleveld worden toegevoegd.

afgeleleide waarden beheerscherm
Figuur 2 Afgeleide rapportwaarden beheerscherm 

In bovenstaand voorbeeld worden de begrote uurkosten, de begrote artikel kosten en de begrote overige kosten bij elkaar opgeteld om zo de totale begrote kosten te berekenen.

De in het scherm gedefinieerde afgeleide waarden kunnen vervolgens in het rapport definitiescherm worden gekozen uit de keuzelijst met waarden, net als de gevonden waarden.

kiezen van afgeleide waarden
Figuur 3 Kiezen van afgeleide waarden in het "Rapport definities" scherm

Eigen projectrapportages

In het scherm “Facturering > Rapportages > Eigen project rapportages” kunnen de zelf gedefinieerde projectrapportages getoond worden en deze kunnen tevens geëxporteerd worden naar Excel.

eigen projectrapportagesFiguur 4 Eigen projectrapportages

Laatste nieuws

Meer platte rapportagemogelijkheden

U kunt voortaan ook zogenaamde platte rapportages maken voor medewerkersrapportages en deze bovendien in WATCH zelf openen.

Lees meer

Nieuwe website en whitepaper bieden hulp bij het kiezen

Er zijn tegenwoordig heel veel systemen en tools voor urenregistratie op de markt. De geboden functionaliteit en de kwaliteit daarvan verschillen nogal.

Lees meer

Horeca-adviesbureau werd verrast met bijzondere wijnen

Enige tijd geleden won het horeca-adviesbureau Van Spronsen & Partners een wijnproeverij. Deze prijs ontvingen zij omdat zij mee hadden gedaan aan het klanttevredenheidsonderzoek onder WATCH-gebruikers.

Lees meer

Tips voor het mailen vanuit WATCH

Facturen versturen naar klanten, een nieuwsbrief e-mail de deur uit doen, planning-items en afspraken versturen. Het kan allemaal vanuit WATCH zelf. Wij hebben een paar tips voor u opgesteld om mailen vanuit WATCH zo goed mogelijk te laten verlopen.

Lees meer