Relatiebeheer structuur

De relatie tussen de verschillende objecten van de module Relatiebeheer kan als volgt worden omschreven:

  1. Een relatie kan een of meer contactpersonen hebben.
  2. Op basis van de communicatie tussen medewerkers enerzijds en relaties of contactpersonen anderzijds, kunnen meerdere communicatiegegevens worden geregistreerd.
  3. Medewerkers maken, voor autorisatiedoeleinden, deel uit van een groep.
  4. Door relatietypen en functies van contactpersonen als filter te gebruiken, kunnen selecties en queries worden gemaakt.
  5. De selecties en queries kunnen worden gebruikt voor mailings in de vorm van mailmerge of e-mails.

Onderstaand schema geeft de structuur van de module Relatiebeheer grafisch weer.

relatiebeheer structuur

Laatste nieuws

WATCH en de AVG

Per 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming, oftewel de AVG in werking. Is uw organisatie al AVG-proof? WATCH biedt een verscheidenheid aan functies die u kunt inzetten om uw organisatie aan de AVG te laten voldoen.

Lees meer

HTML voor inleidende en afsluitende tekst

Voor de inleidende tekst en de afsluitende zin van de factuur kunt u vanaf versie 5.3 gebruik maken van een online HTML-editor.

Lees meer

Nieuwe vormgeving in de planningsmodule

De planningsmodule heeft een aanzienlijke opfrisbeurt gekregen. Zowel de maandkalender als het planbord zijn aangepakt.

Lees meer

Validatie per maand

Naast het per week gereed stellen en valideren van geschreven uren kan dit vanaf versie 5.3 ook per maand.

Lees meer