Projectbudgetten

De projectbudgetten informatie toont voor projecten waarbij de begrote uren zijn ingevoerd of deze begrote uren al dan niet zijn overschreden.

Waarschuwing

Systeeminstellingen voor het projectbudgetten-waarschuwingsblok
Figuur 5 Systeeminstellingen voor het projectbudgetten-waarschuwingsblok.

In bovenstaand voorbeeld wordt in het projectbudgetten waarschuwingsblok het blok in groen getoond als bij 0% van de projecten er meer uren geschreven zijn dan er op projectniveau begroot was.

Als het percentage projecten met een budgetoverschrijding tussen de 0% en de 15% ligt, wordt het waarschuwingsblok in oranje weergegeven.

Als meer dan 15% van de projecten een budgetoverschrijding hebben, tonen we het waarschuwingsblok in rood.

Waarschuwingsblok projectbudgetten
Figuur 6 Waarschuwingsblok in rood omdat de drempelwaarde van 15% overschreden is.

Projectenoverzicht urenbudget

In de urenbudget tabel worden alle projecten getoond waarbij op projectniveau een urenbudget is ingevoerd.

Tabel project-urenbudgetten
Figuur 7 Tabel met detailinformatie over de project-urenbudgetten.

De tabel bevat de volgende kolommen:

klant

De klantcode van de klant waarvoor het project wordt uitgevoerd.

project

De projectcode van het betreffende project.

budget

De begrote uren zoals deze op projectniveau zijn ingevuld.

gebruikt

Het totaal aantal van de op het project geschreven uren.

% gebruikt

Het aantal geschreven uren als percentage van de begrote uren op projectniveau.

% gereed

De waarde van het “percentage compleet” veld zoals deze voor het project is ingevuld.

Projectbudgetten grafiek

Naast de urenbudget-tabel wordt een grafiek getoond met informatie over het verbruik van het urenbudget.

Grafiek met informatie over de projectbudgetten
Figuur 8 Grafiek met informatie over de projectbudgetten.

Budget overschreden

In de Projectbudgetten-grafiek wordt in het rood de projecten weergegeven waarvan het aantal geschreven uren groter is dan de begrote uren op projectniveau.

Achter op schema

In de Projectbudgetten-grafiek wordt in het oranje het aantal projecten weergegeven waarvan het urenbudget op projectniveau nog niet is overschreden, maar waarvan het “% gebruikt” hoger ligt dan het “% gereed”.

Voor op schema

In de Projectbudgetten grafiek wordt in het groen het aantal projecten weergegeven waarvan het urenbudget op projectniveau nog niet is overschreden, en waarvan het “% gebruikt” lager is dan het “% gereed”.

Projecten waarbij het veld “percentage gereed” niet is ingevuld, worden niet meegenomen in de groene en oranje categorie van de grafiek.

Laatste nieuws

Budgetbescherming in euro compleet

Budgetbescherming in euro's, in plaats van uren, is nu compleet! Het verbruik van budgetten is direct zichtbaar in de urenregistratie en de budgetten kunnen worden gebruikt in de rapportages. Bovendien is de bescherming van deze budgetten nu mogelijk.

Lees meer

Upgrade naar 6.4.1 in weekend van 11 en 12 maart

In het weekend van 11 en 12 maart gaan we alle huurlicenties upgraden naar 6.4.1. U hoeft hiervoor niets te doen. Wel kan het zijn dat uw WATCH omgeving tijdelijk niet bereikbaar is.

Lees meer

Waarom kan ik deze uren niet meer wijzigen?

Er zijn verschillende redenen waardoor u uren niet meer kunt aanpassen in het urenregistratie- of validatiescherm. Sinds kort kunt u in een oogopslag zien wat de onderliggende oorzaak hiervan is.

Lees meer

Budgetbescherming

U kunt in WATCH instellen dat het aantal begrote uren niet mag worden overschreden. Dat noemen we Budgetbescherming. In versie 6.4 van WATCH zijn de mogelijkheden hiervoor verder uitgebreid. Zo kunt u nu ook een totaalbudget in euro’s opgeven.

Lees meer