Projectdeadlines

De project-deadlines informatie toont voor projecten waarbij de verwachte einddatum is ingevoerd of deze deadline al dan niet is overschreden.

Waarschuwing

Systeeminstellingen projectdeadlines-waarschuwingsblok
Figuur 9 Systeeminstellingen voor het projectdeadlines-waarschuwingsblok.

In bovenstaand voorbeeld wordt in het project-deadlines waarschuwingsblok het blok in het groen getoond als bij 0% van de projecten de einddatum in het verleden ligt.

Waarschuwingsblok project-deadlines
Figuur 10 Waarschuwingsblok in groen omdat de drempelwaarde van 0% niet overschreden is.

Als het percentage projecten waarvan de deadline verstreken is tussen de 0% en de 15% ligt, wordt het waarschuwingsblok in oranje weergegeven.

Als bij meer dan 15% van de projecten de deadline overschreden is, tonen we het waarschuwingsblok in rood.

Projectenoverzicht deadlines

In de projectenoverzicht-tabel worden alle projecten getoond waarbij op projectniveau de verwachte einddatum is ingevuld.

overzichttabel projectdeadlines
Figuur 11 Tabel met detailinformatie over de project-deadlines.

De tabel bevat de volgende kolommen:

klant

De klantcode van de klant waarvoor het project wordt uitgevoerd.

project

De projectcode van het betreffende project.

deadline

De verwachte einddatum zoals deze op projectniveau is ingevoerd.

dagen te gaan

Het aantal dagen tot het bereiken van de deadline.

% tijd

Het percentage van de periode tussen de verwachte startdatum en de verwachte einddatum dat al verstreken is.

% gereed

De waarde van het “percentage compleet” veld zoals deze voor het project is ingevuld.

Projectdeadlines grafiek

Naast de deadlines-tabel wordt een grafiek getoond met informatie over het verstrijken van deadlines.

grafiek projectdeadlines
Figuur 12 Grafiek met informatie over de projectdeadlines.

Deadline verstreken

In de Projectdeadlines-grafiek worden in het rood het aantal projecten weergegeven waarvan de verwachte einddatum al in het verleden ligt.

Achter op schema

In de Projectdeadlines-grafiek wordt in het oranje het aantal projecten weergegeven waarvan de verwachte einddatum op projectniveau nog niet in het verleden ligt, maar waarvan de waarde van ”% tijd” groter is dan die van “% gereed”.

Voor op schema

In de Projectdeadlines grafiek wordt in het groen het aantal projecten weergegeven waarvan het de verwachte einddatum op projectniveau nog niet in het verleden ligt, en waarvan de waarde van “% tijd” kleiner is dan die van “% gereed”.

Projecten waarbij het veld “percentage gereed” niet is ingevuld, worden niet meegenomen in de groene en oranje categorie van de grafiek.

Laatste nieuws

Budgetbescherming in euro compleet

Budgetbescherming in euro's, in plaats van uren, is nu compleet! Het verbruik van budgetten is direct zichtbaar in de urenregistratie en de budgetten kunnen worden gebruikt in de rapportages. Bovendien is de bescherming van deze budgetten nu mogelijk.

Lees meer

Upgrade naar 6.4.1 in weekend van 11 en 12 maart

In het weekend van 11 en 12 maart gaan we alle huurlicenties upgraden naar 6.4.1. U hoeft hiervoor niets te doen. Wel kan het zijn dat uw WATCH omgeving tijdelijk niet bereikbaar is.

Lees meer

Waarom kan ik deze uren niet meer wijzigen?

Er zijn verschillende redenen waardoor u uren niet meer kunt aanpassen in het urenregistratie- of validatiescherm. Sinds kort kunt u in een oogopslag zien wat de onderliggende oorzaak hiervan is.

Lees meer

Budgetbescherming

U kunt in WATCH instellen dat het aantal begrote uren niet mag worden overschreden. Dat noemen we Budgetbescherming. In versie 6.4 van WATCH zijn de mogelijkheden hiervoor verder uitgebreid. Zo kunt u nu ook een totaalbudget in euro’s opgeven.

Lees meer