WATCH Projectleider dashboard

Dashboard > Projectleider dashboard

Bovenaan het Projectleider dashboardscherm worden een aantal “waarschuwingsblokken” getoond.

Waarschuwingsblokken boven in het projectleider dashboard
Figuur 1 Waarschuwingsblokken boven in het projectleider dashboard

Als eerste worden de waarschuwingsblokken op projectniveau weergegeven. Onder deze waarschuwingsblokken op projectniveau vinden we de waarschuwingsblokken op projectonderdeelniveau.

In deze waarschuwingsblokken wordt aangegeven wat de oorzaak van de waarschuwing is en op hoeveel projecten of projectonderdelen de waarschuwing van toepassing is. Door de kleur van het waarschuwingsblok wordt de ernst van de waarschuwing weergegeven.

De ernst wordt door de kleuren groen, oranje of rood getoond en de getoonde kleur is afhankelijk van de voor de waarschuwing ingestelde drempelwaarden.

Vanuit elk waarschuwingsblok kan er, door op het icoon aan de linkerkant te klikken, gesprongen worden naar de bijbehorende tabel met daarin de detailgegevens die horen bij de waarschuwing. Naast de tabel wordt een grafiek getoond met extra informatie.

Tabel en grafiek
Figuur 2 Tabel en grafiek die horen bij de urenbudget waarschuwing.

Het al of niet tonen van de verschillende waarschuwingsblokken in het Projectleider dashboardscherm en de gehanteerde drempelwaarden kunnen worden ingesteld in het systeeminstellingenscherm “Dashboard > Instellingen > Systeeminstellingen”.

Systeeminstellingen
Figuur 3 Systeeminstellingen voor de waarschuwingsblokken op projectniveau.

Laatste nieuws

Budgetbescherming in euro compleet

Budgetbescherming in euro's, in plaats van uren, is nu compleet! Het verbruik van budgetten is direct zichtbaar in de urenregistratie en de budgetten kunnen worden gebruikt in de rapportages. Bovendien is de bescherming van deze budgetten nu mogelijk.

Lees meer

Upgrade naar 6.4.1 in weekend van 11 en 12 maart

In het weekend van 11 en 12 maart gaan we alle huurlicenties upgraden naar 6.4.1. U hoeft hiervoor niets te doen. Wel kan het zijn dat uw WATCH omgeving tijdelijk niet bereikbaar is.

Lees meer

Waarom kan ik deze uren niet meer wijzigen?

Er zijn verschillende redenen waardoor u uren niet meer kunt aanpassen in het urenregistratie- of validatiescherm. Sinds kort kunt u in een oogopslag zien wat de onderliggende oorzaak hiervan is.

Lees meer

Budgetbescherming

U kunt in WATCH instellen dat het aantal begrote uren niet mag worden overschreden. Dat noemen we Budgetbescherming. In versie 6.4 van WATCH zijn de mogelijkheden hiervoor verder uitgebreid. Zo kunt u nu ook een totaalbudget in euro’s opgeven.

Lees meer