Projectresources

De projectresources informatie toont het percentage projecten waar bij de optelling van de begrote uren van alle resources van het project lager is dan het aantal begrote uren zoals dit op projectniveau is ingevoerd.

Waarschuwing

systeeminstellingen waarschuwing projectresources
Figuur 13 Systeeminstellingen voor het projectresources-waarschuwingsblok.

In bovenstaand voorbeeld wordt de informatie in het groen weergegeven als het percentage projecten met onvoldoende resources minder dan 10% van het aantal projecten betreft.

Als het aantal projecten met onvoldoende resources tussen de 10% en 20% ligt, dan wordt de informatie in het oranje getoond.

waarschuwingsblok projectresources
Figuur 14 Waarschuwingsblok in oranje omdat de drempelwaarde van 10% overschreden is.

Als het aantal projecten met onvoldoende resources hoger is dan 20%, wordt de informatie in het rood getoond.

Projectoverzicht resources

In het projectenoverzicht resources worden in een tabel alle projecten getoond waarbij op projectniveau de begrote uren zijn ingevoerd.

tabel project-resources
Figuur 15 Tabel met detailinformatie over de project-resources.

De tabel bevat de volgende kolommen:

klant

De klantcode van de klant waarvoor het project wordt uitgevoerd.

project

De projectcode van het betreffende project.

budget

De begrote uren zoals deze op projectniveau zijn ingevoerd.

resources

De som van de begrote uren van alle resources van het project.

% resources

De som van de begrote uren van de resources als percentage van de begrote uren op projectniveau.

Projectresources grafiek

Naast de projectresources-tabel wordt een grafiek getoond met informatie over het aantal resources.

grafiek project-resources
Figuur 16 Grafiek met informatie over de projectresources.

Onvoldoende resources

In de Projectresources-grafiek worden in het rood het aantal projecten weergegeven waarvan de som van de begrote uren van alle resources kleiner is dan de begrote uren zoals deze op het projectniveau zijn ingevuld.

Voldoende resources

In de Projectresources-grafiek worden in het oranje het aantal projecten weergegeven waarvan de som van de begrote uren van alle resources exact gelijk is aan de begrote uren zoals deze op het projectniveau zijn ingevuld.

Meer dan voldoende resources

In de Projectresources-grafiek worden in het groen het aantal projecten weergegeven waarvan de som van de begrote uren van alle resources groter is dan het aantal begrote uren zoals deze op het projectniveau zijn ingevuld.

Laatste nieuws

Budgetbescherming in euro compleet

Budgetbescherming in euro's, in plaats van uren, is nu compleet! Het verbruik van budgetten is direct zichtbaar in de urenregistratie en de budgetten kunnen worden gebruikt in de rapportages. Bovendien is de bescherming van deze budgetten nu mogelijk.

Lees meer

Upgrade naar 6.4.1 in weekend van 11 en 12 maart

In het weekend van 11 en 12 maart gaan we alle huurlicenties upgraden naar 6.4.1. U hoeft hiervoor niets te doen. Wel kan het zijn dat uw WATCH omgeving tijdelijk niet bereikbaar is.

Lees meer

Waarom kan ik deze uren niet meer wijzigen?

Er zijn verschillende redenen waardoor u uren niet meer kunt aanpassen in het urenregistratie- of validatiescherm. Sinds kort kunt u in een oogopslag zien wat de onderliggende oorzaak hiervan is.

Lees meer

Budgetbescherming

U kunt in WATCH instellen dat het aantal begrote uren niet mag worden overschreden. Dat noemen we Budgetbescherming. In versie 6.4 van WATCH zijn de mogelijkheden hiervoor verder uitgebreid. Zo kunt u nu ook een totaalbudget in euro’s opgeven.

Lees meer