Klantgegevens beheren

In de support front-end van WATCH kunnen uw klanten zelf hun eigen NAW-gegevens beheren.

In het bovenste deel van het beheerscherm voor klantgegevens (Support > Beheer > Klantgegevens) kan het postadres worden vastgelegd dat onder andere voor de facturering van uw organisatie wordt gebruikt.

In het onderste deel van het scherm kunnen de gegevens van de contactpersonen van de klant door de klant zelf worden beheerd.

Naast de naam, telefoon en e-mailgegevens, kan uw klant hier ook aangeven hoe de persoon in kwestie op de hoogte gehouden wordt van de voortgang van de door hem ingediende meldingen. Er kan per contactpersoon gekozen worden of deze via e-mail op de hoogte moet worden gehouden van wijzigingen in alleen eigen meldingen of van wijzigingen in alle meldingen van de klant. Ook kan uw klant aangeven of er een e-mail moet worden verzonden bij elke statuswijziging of alleen bij het sluiten van de melding.

Klantgegeven beheren in support front-end
Figuur 1 Klantgegevens beheren in de support front-end.

Als onderste veld in het contactpersonenblok, zien we hierboven als voorbeeld de vraag of de contactpersoon al dan niet een nieuwsbrief wil ontvangen. Dit veld is een in de back-end van WATCH aangemaakt kenmerk voor contactpersonen (Relatiebeheer > Beheer extra > Kenmerken). Bij het aanmaken van kenmerken voor contactpersonen kunt u aangeven of het kenmerk al dan niet in de support front-end door de klant zelf kan worden geraadpleegd en kan worden gewijzigd.

Kenmerkenbeheerscherm
Figuur 2 De "support front-end" optie in kenmerken beheerscherm

Onder de “Toevoegen Nieuw” tab in het Support > Beheer > Klantgegevens scherm kan uw klant zelf nieuwe contactpersonen toevoegen. Ook bij deze nieuwe contactpersonen kan de e-mailinstelling voor meldingen worden ingesteld en kunnen kenmerken van een waarde worden voorzien.

Laatste nieuws

E-mail herinneringen en aanmaningen

Vanuit WATCH kon u al facturen versturen via e-mail. In WATCH 6.1.0 kunt u nu ook herinneringen en aanmaningen op een vergelijkbare manier verzenden.

Lees meer

Speciaal scherm voor Start- en eindtijd urenregistratie

Registreert u graag uren via een start- en een eindtijd? Dan kan dat nu heel makkelijk via een speciaal hiervoor ingericht scherm.

Lees meer

Tweede planbord geeft inzicht in planning projecten

In WATCH 6.1.0 biedt het additionele Planbord Projecten u nu ook inzicht in de plannen van projecten en projectonderdelen.

Lees meer

Nieuw: de Projectverkenner

De nieuwe projecterkenner in WATCH biedt u een nieuwe mogelijkheid om uw projecten te beheren.

Lees meer