Vragenlijst in laten vullen

Om een vragenlijst in te zetten, moet u eerst de vragenlijst koppelen aan de contactpersonen die u wilt uitnodigen om mee te doen aan de enquête. Nadat u deze koppeling heeft gelegd, kunt u een uitnodiging sturen naar de contactpersonen. Zij kunnen vervolgens via de support front-end de vragenlijst invullen en inleveren.

Vragenlijst koppelen aan contactpersonen

Om de vragen in een vragenlijst beantwoord te krijgen, koppelt u de vragenlijst aan de contactpersonen aan wie u de vragenlijst wilt voorleggen. Deze koppeling maakt u in het “Support > Vragenlijsten > Toekennen vragenlijsten” scherm, maar ook in het “Toegekende vragenlijsten beheer” scherm.

Het “Toekennen vragenlijsten” scherm kunt u gebruiken om in een keer een groep contactpersonen aan een vragenlijst te koppelen door middel van het gebruik van selecties of query’s. Selecties en query’s zijn verzamelingen contactpersonen die u in de module Relatiebeheer kunt samenstellen op basis van kenmerken van relaties en contactpersonen (zie ook het hoofdstuk over het maken van selecties en query's). Dezelfde selecties en query's kunnen ook goed gebruikt worden om de contactpersonen via een mail uit te nodigen om in te loggen op de support front-end en de vragenlijst te beantwoorden.

toekennen vragenlijst scherm
Figuur 1 Toekennen vragenlijst scherm

In bovenstaand voorbeeld worden alle contactpersonen uit de opgeslagen selectie “KLANTEN_TOTAAL_2015” gekoppeld aan de “DEMO vragenlijst”. Al deze koppelingen krijgen de status lopend mee, dus contactpersonen kunnen de vragenlijst direct invullen.

Vragenlijst beantwoorden

Na het inloggen in de support front-end kan iedere contactpersoon die aan een vragenlijst gekoppeld is, deze vragenlijst in het vragenlijstenscherm (Support > Vragenlijsten > Vragenlijsten) opvragen. Na het selecteren van de juiste vragenlijst/contactpersoon combinatie kan de vragenlijst ingevuld worden.

Vragenlijst in de support front-end
Figuur 2 Vragenlijst invullen in de support front-end

Nadat alle vragen zijn ingevuld, kan op de laatste tab de ingevoerde vragenlijst opgeslagen worden om later verder te gaan of kan de vragenlijst worden “ingeleverd”. Door de vragenlijst in te leveren, verdwijnt de vragenlijst uit de support front-end en kan deze in de back-end geanalyseerd worden.

Vragenlijst inleveren
Figuur 3 Opslaan of inleveren van de vragenlijst in de laatste tab

Laatste nieuws

Budgetbescherming in euro compleet

Budgetbescherming in euro's, in plaats van uren, is nu compleet! Het verbruik van budgetten is direct zichtbaar in de urenregistratie en de budgetten kunnen worden gebruikt in de rapportages. Bovendien is de bescherming van deze budgetten nu mogelijk.

Lees meer

Upgrade naar 6.4.1 in weekend van 11 en 12 maart

In het weekend van 11 en 12 maart gaan we alle huurlicenties upgraden naar 6.4.1. U hoeft hiervoor niets te doen. Wel kan het zijn dat uw WATCH omgeving tijdelijk niet bereikbaar is.

Lees meer

Waarom kan ik deze uren niet meer wijzigen?

Er zijn verschillende redenen waardoor u uren niet meer kunt aanpassen in het urenregistratie- of validatiescherm. Sinds kort kunt u in een oogopslag zien wat de onderliggende oorzaak hiervan is.

Lees meer

Budgetbescherming

U kunt in WATCH instellen dat het aantal begrote uren niet mag worden overschreden. Dat noemen we Budgetbescherming. In versie 6.4 van WATCH zijn de mogelijkheden hiervoor verder uitgebreid. Zo kunt u nu ook een totaalbudget in euro’s opgeven.

Lees meer