Vragenlijst in laten vullen

Om een vragenlijst in te zetten, moet u eerst de vragenlijst koppelen aan de contactpersonen die u wilt uitnodigen om mee te doen aan de enquête. Nadat u deze koppeling heeft gelegd, kunt u een uitnodiging sturen naar de contactpersonen. Zij kunnen vervolgens via de support front-end de vragenlijst invullen en inleveren.

Vragenlijst koppelen aan contactpersonen

Om de vragen in een vragenlijst beantwoord te krijgen, koppelt u de vragenlijst aan de contactpersonen aan wie u de vragenlijst wilt voorleggen. Deze koppeling maakt u in het “Support > Vragenlijsten > Toekennen vragenlijsten” scherm, maar ook in het “Toegekende vragenlijsten beheer” scherm.

Het “Toekennen vragenlijsten” scherm kunt u gebruiken om in een keer een groep contactpersonen aan een vragenlijst te koppelen door middel van het gebruik van selecties of query’s. Selecties en query’s zijn verzamelingen contactpersonen die u in de module Relatiebeheer kunt samenstellen op basis van kenmerken van relaties en contactpersonen (zie ook het hoofdstuk over het maken van selecties en query's). Dezelfde selecties en query's kunnen ook goed gebruikt worden om de contactpersonen via een mail uit te nodigen om in te loggen op de support front-end en de vragenlijst te beantwoorden.

toekennen vragenlijst scherm
Figuur 1 Toekennen vragenlijst scherm

In bovenstaand voorbeeld worden alle contactpersonen uit de opgeslagen selectie “KLANTEN_TOTAAL_2015” gekoppeld aan de “DEMO vragenlijst”. Al deze koppelingen krijgen de status lopend mee, dus contactpersonen kunnen de vragenlijst direct invullen.

Vragenlijst beantwoorden

Na het inloggen in de support front-end kan iedere contactpersoon die aan een vragenlijst gekoppeld is, deze vragenlijst in het vragenlijstenscherm (Support > Vragenlijsten > Vragenlijsten) opvragen. Na het selecteren van de juiste vragenlijst/contactpersoon combinatie kan de vragenlijst ingevuld worden.

Vragenlijst in de support front-end
Figuur 2 Vragenlijst invullen in de support front-end

Nadat alle vragen zijn ingevuld, kan op de laatste tab de ingevoerde vragenlijst opgeslagen worden om later verder te gaan of kan de vragenlijst worden “ingeleverd”. Door de vragenlijst in te leveren, verdwijnt de vragenlijst uit de support front-end en kan deze in de back-end geanalyseerd worden.

Vragenlijst inleveren
Figuur 3 Opslaan of inleveren van de vragenlijst in de laatste tab

Laatste nieuws

E-mail herinneringen en aanmaningen

Vanuit WATCH kon u al facturen versturen via e-mail. In WATCH 6.1.0 kunt u nu ook herinneringen en aanmaningen op een vergelijkbare manier verzenden.

Lees meer

Speciaal scherm voor Start- en eindtijd urenregistratie

Registreert u graag uren via een start- en een eindtijd? Dan kan dat nu heel makkelijk via een speciaal hiervoor ingericht scherm.

Lees meer

Tweede planbord geeft inzicht in planning projecten

In WATCH 6.1.0 biedt het additionele Planbord Projecten u nu ook inzicht in de plannen van projecten en projectonderdelen.

Lees meer

Nieuw: de Projectverkenner

De nieuwe projecterkenner in WATCH biedt u een nieuwe mogelijkheid om uw projecten te beheren.

Lees meer