Bestanden downloaden

In de Supportmodule kunt u in de back-end bestanden uploaden, die uw klanten in de front-end kunnen downloaden.

Back-end

In de support back-end kunt u bestanden via twee stappen uploaden. Het bestanden beheerscherm gebruikt u eerst voor het uploaden van bestanden. Vervolgens geeft u in het bestanden/klanten matrixscherm aan welke bestanden door welke klanten te downloaden zijn.

Bestanden beheer

In het bestanden beheerscherm uploadt u het bestand naar de server en geeft u het bestand een titel en een omschrijving. U geeft ook aan welk bestandstype het betreft. Vooralsnog ondersteunt WATCH zip-bestanden, pdf-bestanden en Word-bestanden.

Optioneel kunt u het bestand een volgorde geven. Deze volgorde bepaalt de volgorde waarin de bestanden aan de klant worden aangeboden in de support front-end.

Bestanden beheerscherm
Figuur 1 Bestanden beheerscherm in de WATCH support module back-end

Bestanden/klanten matrix

In het bestanden/klanten matrixscherm kunt u door middel van aanvinkvakjes aangeven welke klanten toegang hebben tot welke bestanden. De in de matrix getoonde klanten kunnen gefilterd worden op beginletter en op relatiesoort. Het is ook mogelijk om direct een enkele klant te kiezen.

Download bestanden / klanten matrixscherm
Figuur 2 bestanden / klanten matrix scherm

Front-end

Klanten waarvoor een wachtwoord is ingevoerd, kunnen inloggen in de support front-end. Lees hierover meer in het hoofdstuk over autorisatie.

Op de pagina “Support > Downloads > Download” kunnen de bestanden zoals deze in de bestanden/klanten matrix aan de klant zijn toegekend, gedownload worden.

Front end download scherm
Figuur 3 Download pagina in de support front-end

Laatste nieuws

E-mail herinneringen en aanmaningen

Vanuit WATCH kon u al facturen versturen via e-mail. In WATCH 6.1.0 kunt u nu ook herinneringen en aanmaningen op een vergelijkbare manier verzenden.

Lees meer

Speciaal scherm voor Start- en eindtijd urenregistratie

Registreert u graag uren via een start- en een eindtijd? Dan kan dat nu heel makkelijk via een speciaal hiervoor ingericht scherm.

Lees meer

Tweede planbord geeft inzicht in planning projecten

In WATCH 6.1.0 biedt het additionele Planbord Projecten u nu ook inzicht in de plannen van projecten en projectonderdelen.

Lees meer

Nieuw: de Projectverkenner

De nieuwe projecterkenner in WATCH biedt u een nieuwe mogelijkheid om uw projecten te beheren.

Lees meer