Bestanden downloaden

In de Supportmodule kunt u in de back-end bestanden uploaden, die uw klanten in de front-end kunnen downloaden.

Back-end

In de support back-end kunt u bestanden via twee stappen uploaden. Het bestanden beheerscherm gebruikt u eerst voor het uploaden van bestanden. Vervolgens geeft u in het bestanden/klanten matrixscherm aan welke bestanden door welke klanten te downloaden zijn.

Bestanden beheer

In het bestanden beheerscherm uploadt u het bestand naar de server en geeft u het bestand een titel en een omschrijving. U geeft ook aan welk bestandstype het betreft. Vooralsnog ondersteunt WATCH zip-bestanden, pdf-bestanden en Word-bestanden.

Optioneel kunt u het bestand een volgorde geven. Deze volgorde bepaalt de volgorde waarin de bestanden aan de klant worden aangeboden in de support front-end.

Bestanden beheerscherm
Figuur 1 Bestanden beheerscherm in de WATCH support module back-end

Bestanden/klanten matrix

In het bestanden/klanten matrixscherm kunt u door middel van aanvinkvakjes aangeven welke klanten toegang hebben tot welke bestanden. De in de matrix getoonde klanten kunnen gefilterd worden op beginletter en op relatiesoort. Het is ook mogelijk om direct een enkele klant te kiezen.

Download bestanden / klanten matrixscherm
Figuur 2 bestanden / klanten matrix scherm

Front-end

Klanten waarvoor een wachtwoord is ingevoerd, kunnen inloggen in de support front-end. Lees hierover meer in het hoofdstuk over autorisatie.

Op de pagina “Support > Downloads > Download” kunnen de bestanden zoals deze in de bestanden/klanten matrix aan de klant zijn toegekend, gedownload worden.

Front end download scherm
Figuur 3 Download pagina in de support front-end

Laatste nieuws

Budgetbescherming in euro compleet

Budgetbescherming in euro's, in plaats van uren, is nu compleet! Het verbruik van budgetten is direct zichtbaar in de urenregistratie en de budgetten kunnen worden gebruikt in de rapportages. Bovendien is de bescherming van deze budgetten nu mogelijk.

Lees meer

Upgrade naar 6.4.1 in weekend van 11 en 12 maart

In het weekend van 11 en 12 maart gaan we alle huurlicenties upgraden naar 6.4.1. U hoeft hiervoor niets te doen. Wel kan het zijn dat uw WATCH omgeving tijdelijk niet bereikbaar is.

Lees meer

Waarom kan ik deze uren niet meer wijzigen?

Er zijn verschillende redenen waardoor u uren niet meer kunt aanpassen in het urenregistratie- of validatiescherm. Sinds kort kunt u in een oogopslag zien wat de onderliggende oorzaak hiervan is.

Lees meer

Budgetbescherming

U kunt in WATCH instellen dat het aantal begrote uren niet mag worden overschreden. Dat noemen we Budgetbescherming. In versie 6.4 van WATCH zijn de mogelijkheden hiervoor verder uitgebreid. Zo kunt u nu ook een totaalbudget in euro’s opgeven.

Lees meer