Vragenlijst analyseren

In de back-end van de WATCH Supportmodule kunt u met behulp van een aantal schermen het invullen van de vragenlijsten monitoren en de resultaten analyseren.

Toegekende vragenlijsten beheer

In het toegekende vragenlijsten beheerscherm (Support > Vragenlijsten > Toegekende vragenlijsten beheer) kan de koppeling tussen vragenlijst en contactpersoon beheerd worden. De status van de koppeling kan hier ook aangepast worden. Alleen koppelingen met de status “actief” zijn in de front-end te benaderen.

Toegekende vragenlijsten beheerscherm
Figuur 1 Toegekende vragenlijsten beheerscherm

Door op de open vragenlijst>> link te klikken kan een enkelvoudige vragenlijst bekeken worden precies zoals de klant deze ook ziet.

Vragenlijst resultaat

In het vragenlijst resultaatscherm kan een selectie gemaakt worden van ingeleverde vragenlijsten op basis van relatie- en contactpersoonsgegevens.

Vragenlijst resultaat filter
Figuur 2 Vragenlijst resultaat scherm filters

Als het filter is ingevuld, kan het totale resultaat van de enquête in een enkele vragenlijst weergegeven worden.

Vragenlijst resultaat
Figuur 3 Vragenlijsten resultaat scherm meerdere reacties in een enkele vragenlijst

Bij open vragen kan er middels de pijltjesknoppen door de verschillende antwoorden gelopen worden.

Bij ja/nee en ja/nee/misschien vragen wordt per optie aangegeven hoe vaak de optie gekozen is. De meest gekozen optie wordt geselecteerd getoond.

Bij meerkeuzevragen wordt getoond hoe vaak de optie gekozen is en wordt dit ook uitgedrukt als percentage van het geheel. Ook hier is de meest gekozen optie geselecteerd. 

Vragenlijst overzicht

In het vragenlijst overzicht (Support > Vragenlijsten > Vragenlijst overzicht) is de het complete resultaat van een enquête in een enkel overzicht te zien. Er kan in dit overzicht zowel horizontaal als verticaal gescrold worden. Daar waar als antwoord op een vraag numerieke scores konden worden toegekend, wordt onderin het overzicht de gemiddelde score weergegeven.

Vragenlijst overzicht
Figuur 4 Alle reacties op een vragenlijst in een compleet overzicht

Het is ook mogelijk om de inhoud van dit overzichtsscherm naar Excel te exporteren voor verdere analyse. 

Laatste nieuws

Budgetbescherming in euro compleet

Budgetbescherming in euro's, in plaats van uren, is nu compleet! Het verbruik van budgetten is direct zichtbaar in de urenregistratie en de budgetten kunnen worden gebruikt in de rapportages. Bovendien is de bescherming van deze budgetten nu mogelijk.

Lees meer

Upgrade naar 6.4.1 in weekend van 11 en 12 maart

In het weekend van 11 en 12 maart gaan we alle huurlicenties upgraden naar 6.4.1. U hoeft hiervoor niets te doen. Wel kan het zijn dat uw WATCH omgeving tijdelijk niet bereikbaar is.

Lees meer

Waarom kan ik deze uren niet meer wijzigen?

Er zijn verschillende redenen waardoor u uren niet meer kunt aanpassen in het urenregistratie- of validatiescherm. Sinds kort kunt u in een oogopslag zien wat de onderliggende oorzaak hiervan is.

Lees meer

Budgetbescherming

U kunt in WATCH instellen dat het aantal begrote uren niet mag worden overschreden. Dat noemen we Budgetbescherming. In versie 6.4 van WATCH zijn de mogelijkheden hiervoor verder uitgebreid. Zo kunt u nu ook een totaalbudget in euro’s opgeven.

Lees meer