Vragenlijst analyseren

In de back-end van de WATCH Supportmodule kunt u met behulp van een aantal schermen het invullen van de vragenlijsten monitoren en de resultaten analyseren.

Toegekende vragenlijsten beheer

In het toegekende vragenlijsten beheerscherm (Support > Vragenlijsten > Toegekende vragenlijsten beheer) kan de koppeling tussen vragenlijst en contactpersoon beheerd worden. De status van de koppeling kan hier ook aangepast worden. Alleen koppelingen met de status “actief” zijn in de front-end te benaderen.

Toegekende vragenlijsten beheerscherm
Figuur 1 Toegekende vragenlijsten beheerscherm

Door op de open vragenlijst>> link te klikken kan een enkelvoudige vragenlijst bekeken worden precies zoals de klant deze ook ziet.

Vragenlijst resultaat

In het vragenlijst resultaatscherm kan een selectie gemaakt worden van ingeleverde vragenlijsten op basis van relatie- en contactpersoonsgegevens.

Vragenlijst resultaat filter
Figuur 2 Vragenlijst resultaat scherm filters

Als het filter is ingevuld, kan het totale resultaat van de enquête in een enkele vragenlijst weergegeven worden.

Vragenlijst resultaat
Figuur 3 Vragenlijsten resultaat scherm meerdere reacties in een enkele vragenlijst

Bij open vragen kan er middels de pijltjesknoppen door de verschillende antwoorden gelopen worden.

Bij ja/nee en ja/nee/misschien vragen wordt per optie aangegeven hoe vaak de optie gekozen is. De meest gekozen optie wordt geselecteerd getoond.

Bij meerkeuzevragen wordt getoond hoe vaak de optie gekozen is en wordt dit ook uitgedrukt als percentage van het geheel. Ook hier is de meest gekozen optie geselecteerd. 

Vragenlijst overzicht

In het vragenlijst overzicht (Support > Vragenlijsten > Vragenlijst overzicht) is de het complete resultaat van een enquête in een enkel overzicht te zien. Er kan in dit overzicht zowel horizontaal als verticaal gescrold worden. Daar waar als antwoord op een vraag numerieke scores konden worden toegekend, wordt onderin het overzicht de gemiddelde score weergegeven.

Vragenlijst overzicht
Figuur 4 Alle reacties op een vragenlijst in een compleet overzicht

Het is ook mogelijk om de inhoud van dit overzichtsscherm naar Excel te exporteren voor verdere analyse. 

Laatste nieuws

E-mail herinneringen en aanmaningen

Vanuit WATCH kon u al facturen versturen via e-mail. In WATCH 6.1.0 kunt u nu ook herinneringen en aanmaningen op een vergelijkbare manier verzenden.

Lees meer

Speciaal scherm voor Start- en eindtijd urenregistratie

Registreert u graag uren via een start- en een eindtijd? Dan kan dat nu heel makkelijk via een speciaal hiervoor ingericht scherm.

Lees meer

Tweede planbord geeft inzicht in planning projecten

In WATCH 6.1.0 biedt het additionele Planbord Projecten u nu ook inzicht in de plannen van projecten en projectonderdelen.

Lees meer

Nieuw: de Projectverkenner

De nieuwe projecterkenner in WATCH biedt u een nieuwe mogelijkheid om uw projecten te beheren.

Lees meer