Vragenlijst samenstellen

Via de Supportmodule kunt u vragenlijsten samenstellen. Deze vragenlijsten kunnen bestaan uit allerlei vraagsoorten (open vragen, ja-nee vragen, meerkeuzevragen, etc.). Ook kunt u aan een vragenlijst verklarende tekst toevoegen en de vragenlijst opmaken met tabbladen en indelen in blokken met bloktitels. De vragenlijsten worden samengesteld in de WATCH Support module back-end. Door het verzenden van een mailing vanuit de WATCH Relatiebeheermodule kunt u uw klanten uitnodigen om in te loggen in de WATCH support front-end om daar de vragenlijst in te vullen. Nadat de vragenlijsten zijn ingevoerd kan het resultaat van de enquête weer in de support back-end worden geanalyseerd. 

Vragenlijst samenstellen

De vragenlijsen worden samengesteld in de WATCH Support module back-end. 

Vragenlijst maken

De eerste stap bij het samenstellen van een vragenlijst is het invoeren van een naam, een inleidende tekst en een afsluitende tekst voor de vragenlijst.

vragenlijst beheerscherm
Figuur 1 Vragenlijst aanmaken

samenstelling vragenlijst

Een vragenlijst bestaat uit een aantal vragen en structuuritems in een bepaalde volgorde. Structuuritems kunnen bestaan uit extra teksten, blokken en tabbladen. Hieronder worden de verschillende vraagsoorten en structuuritems beschreven die u kunt gebruiken bij het samenstellen van een vragenlijst.

Vragen

Bij het maken van vragen kunt u kiezen uit de volgende vraagsoorten:

OPEN

Bij de vraagsoort “OPEN” wordt in de vragenlijst de tekst van de vraag getoond met daaronder een invoerveld voor het (open) antwoord. Bij het definiëren van de vraag kunt u aangeven hoe groot het antwoordveld moet worden in de vragenlijst. Het aantal regels dat u hier opgeeft, bepaalt hoe groot het zichtbare veld wordt. Het in te voeren antwoord kan veel langer zijn.

open vraag
Figuur 2 Voorbeeld van een OPEN vraag

JA/NEE

Een vraag van het type JA/NEE kan beantwoord worden door een van de twee keuzevakjes te selecteren.

ja-nee vraag
Figuur 3 Voorbeeld van een JA/NEE vraag

JA/NEE/ONBEKEND

Een vraag van het type JA/NEE/ONBEKEND kan beantwoord worden door een van de drie keuzevakjes te selecteren.

ja-nee-onbekend vraag
Figuur 4 Voorbeeld van een JA/NEE/ONBEKEND vraag

MEERKEUZEVRAAG ENKELVOUDIG

Bij een vraag van type “MEERKEUZEVRAAG ENKELVOUDIG” wordt de tekst van de vraag getoond met daaronder een lijst met mogelijke opties waarvan er maximaal één gekozen kan worden.

Meerkeuzevraag enkelvoudig
Figuur 5 Voorbeeld van een MEERKEUZEVRAAG ENKELVOUDIG vraag

Het is mogelijk om bij dit type vraag een extra optie “anders” te laten tonen. Bij het kiezen van deze optie kan vervolgens het antwoord in een tektvak worden genoteerd.

meerkeuzevraag enkelvoudig met 'anders' optie
Figuur 6 Voorbeeld van een MEERKEUZEVRAAG ENKELVOUDIG vraag met "anders" optie

MEERKEUZEVRAAG MEERVOUDIG

Bij een vraag van type “MEERKEUZEVRAAG MEERVOUDIG” wordt de tekst van de vraag getoond met daaronder een lijst met mogelijke opties, waarvan er één of meerdere gekozen kunnen worden.

Meerkeuzevraag meervoudig
Figuur 7: Voorbeeld van een MEERKEUZEVRAAG MEERVOUDIG vraag

Het is mogelijk om ook bij dit type vraag een extra optie “anders” te laten tonen. Bij het kiezen van deze optie kan vervolgens het antwoord in een tektvak worden genoteerd.

Meerkeuzevraag meervoudig met 'anders' optie
Figuur 8 Voorbeeld van een MEERKEUZEVRAAG MEERVOUDIG vraag met "anders" optie

SCHAAL 1-5

Bij een vraag van het type SCHAAL 1-5 kan een score gegeven worden van 1 tot en met 5

Schaal 1 tot en met 5 vraag
Figuur 9 Voorbeeld van een SCHAAL 1-5 vraag

SCHAAL 1-10

Bij een vraag van het type SCHAAL 1-10 kan een score gegeven worden van 1 tot en met 10

Schaal 1 tot en met 10 vraag
Figuur 10 Voorbeeld van een SCHAAL 1-10 vraag

Structuuritems

TEKST

Bij een structuuritem van het type “TEKST” kunt u een extra tekst aan uw vragenlijst toevoegen. Zo kunt u bjvoorbeeld een extra toelichting op een vraag geven of een nieuw blok met vragen van een introductie voorzien.

BLOK

U kunt het structuuritem van het type “BLOK” inzetten om visueel aan te geven welke vragen bij elkaar horen.

TAB

Met een “TAB” structuuritem kunt u een vragenlijst verdelen over verschillende tabbladen.

In onderstaand voorbeeld ziet u een vragenformulier met vijf tabbladen (Algemeen, Support, Waardering, Cursussen en Ten Slotte).

Op het tabblad “Waardering” ziet u twee blokken. Het eerste blok bevat twee vragen over waardering. In het tweede blok kunnen verbeterpunten worden ingevoerd. De uitleg van de betekenis van de schaal van 1 tot 10 in woorden is een voorbeeld van een structuuritem van het type TEKST.

Vragenlijst voorbeeld
Figuur 11 Tabblad met twee blokken waarvan het eerste blok begint met een TEKST structuuritem

VRAGENLIJST MAKEN

U stelt een vragenlijst samen door in het vragenbeheerscherm “Support > Vragenlijsten > Vragen” vragen en structuuritems in de juiste volgorde aan te maken.

Linkerkant vragen beheerscherm
Figuur 12 Linkerkant van het vragenbeheerscherm

Aan de rechterkant van het vragenbeheerscherm kunt u bestaande vragen aanpassen en nieuwe vragen definiëren.

Vraag tab beheerscherm
Figuur 13 “Vraag” tab in de rechterkant van het vragenbeheerscherm

Als u kiest voor een van de twee soorten meerkeuzevragen, dan verschijnt er een tweede tabblad waar u de keuzeopties van de vraag in kunt voeren. Wilt u ook een optie 'anders', dan kunt u dit onderin dit tabblad aanvinken.

Opties tab beheerscherm
Figuur 14  “Opties” tab in de rechterkant van het vragenbeheerscherm

Laatste nieuws

Budgetbescherming in euro compleet

Budgetbescherming in euro's, in plaats van uren, is nu compleet! Het verbruik van budgetten is direct zichtbaar in de urenregistratie en de budgetten kunnen worden gebruikt in de rapportages. Bovendien is de bescherming van deze budgetten nu mogelijk.

Lees meer

Upgrade naar 6.4.1 in weekend van 11 en 12 maart

In het weekend van 11 en 12 maart gaan we alle huurlicenties upgraden naar 6.4.1. U hoeft hiervoor niets te doen. Wel kan het zijn dat uw WATCH omgeving tijdelijk niet bereikbaar is.

Lees meer

Waarom kan ik deze uren niet meer wijzigen?

Er zijn verschillende redenen waardoor u uren niet meer kunt aanpassen in het urenregistratie- of validatiescherm. Sinds kort kunt u in een oogopslag zien wat de onderliggende oorzaak hiervan is.

Lees meer

Budgetbescherming

U kunt in WATCH instellen dat het aantal begrote uren niet mag worden overschreden. Dat noemen we Budgetbescherming. In versie 6.4 van WATCH zijn de mogelijkheden hiervoor verder uitgebreid. Zo kunt u nu ook een totaalbudget in euro’s opgeven.

Lees meer