WATCH Urenregistratie moduleUrenregistratie logo groot

Urenregistratie: grip op effectiviteit

U wilt uw personeel graag effectief inzetten. Daarvoor heeft u bovenal inzicht nodig. Inzicht dat urenregistratie u biedt. De urenregistratiemodule van WATCH is eenvoudig in gebruik, flexibel en compleet.

Eenvoudig uren registreren

Uw medewerkers schrijven de uren per dag en per projectonderdeel eenvoudig in het urenoverzicht. Zij zien daarbij alleen die projecten waar zij zelf bij betrokken zijn. En zij kunnen hiervoor al dan niet gebruik maken van de timer. Urenregistratie software kan niet eenvoudiger.

In deze korte film op youtube laten we zien hoe het urenregistratieproces in WATCH verloopt.

urenregistratiescherm film youtube

Fragment urenregistratiescherm
Fragment van het urenregistratiescherm

Flexibel

 • Aangepast aan uw proces: U hoeft uw bedrijfsproces niet aan te passen als u WATCH gaat gebruiken. Het pakket kan praktisch altijd zo ingericht worden dat het zich aanpast aan uw proces.
 • Registreer wat u wilt: Met behulp van kenmerken en domeinen maakt u eenvoudig en onbeperkt eigen velden aan.
 • Kosten en artikelen: Voeg kosten en artikelen toe aan geschreven uren of periodiek aan projectonderdelen.
 • Werken in de cloud: Voor optimale bereikbaarheid, zowel op kantoor als thuis en 24/7.
 • Met de mobiele versie zelfs onderweg te gebruiken: De mobiele urenregistratie applicatie laadt snel en is en op iedere smartphone en tablet te gebruiken.
 • Autorisatie tot in detail: Met de autorisatiestructuur kunt u als beheerder tot in detail zelf bepalen wie welke informatie kan aanmaken, aanpassen, invullen en bekijken.

Mobiele app voor urenregistratie

Met de mobiele app voor urenregistratie van WATCH kunt u uren op een smartphone of tablet registreren. Ook kunt u uw agenda en planning bijhouden en contactinformatie van uw relaties inzien. Handig, want u heeft waarschijnlijk niet altijd een computer bij de hand! Met WATCH Mobiel hoeft u niet te wachten tot u weer achter uw computer zit.

Fragment van het mobiele urenregistratiescherm
Fragment van de mobiele versie van de module urenregistratie

Compleet

U kunt uw complete projectadministratie aan WATCH toevertrouwen. De WATCH software is namelijk modulair opgebouwd. Informatie uit de ene module gebruikt u zonder probleem in de andere. Zo kunt u de begrote- en werkelijk uren uit de urenregistratie eenvoudig factureren in de Factureringsmodule.

Hoe werkt urenregistratie in WATCH?

 • U maakt een project aan en voegt projectonderdelen toe. Deze projectonderdelen kent u toe aan medewerkers. Zodra u het project heeft aangemaakt, kunnen uw medewerkers beginnen met hun tijdregistratie.
 • De geschreven uren kunt u met tal van rapportages analyseren.
 • Op ieder niveau kunt u extra informatie toevoegen. Een aantal velden, zoals het uurtarief en het aantal begrote uren, staat al voor u klaar. Heeft u meer informatie nodig? Dan kunt u eenvoudig zelf nog kenmerken toevoegen.
 • Heeft u vaak gelijksoortige projecten? Dan kunt u deze projecten ook gewoon kopiëren.
 • Maakt u ook gebruik van de Offertemodule of de Planningsmodule, dan heeft u de daar aangemaakte projecten ook tot uw beschikking in de Urenregistratiemodule.
 • In de documentatie vindt u gedetailleerde informatie over het registreren van uw uren en projecten in de Urenmodule.

Bekijk de schermen

Bekijk de schermafdrukken voor een snelle en accurate indruk van de WATCH Urenregistratiemodule:

Urenregistratie
Rapportages
Validatie
Kenmerken

Functionaliteitsoverzicht

In het functionaliteitsoverzicht staan de belangrijkste mogelijkheden die de WATCH-modules u bieden op een rij.

Demonstratie

Probeer urenregistratie in WATCH zelf uit in de online demo-versie of vraag een kosteloze demonstratie van WATCH aan bij u op locatie.

Bestellen  Contact  Demo

Naast de keuze voor een goed urenregistratiesysteem, is het ook van belang hoe deze in uw organisatie wordt gebruikt. Lees bijvoorbeeld in het artikel Help! Mijn medewerkers doen niet aan urenregistratie hoe u uw medewerkers kunt motiveren om uren tijdig en zo correct mogelijk te schrijven. 

Meer LEZEN over urenregistratie?

Urenregistratie structuur

In de volgende vier zinnen wordt de structuur van de urenregistratie in WATCH samengevat.

 1. Voor een klant wordt een project uitgevoerd en dit project is opgedeeld in een aantal projectonderdelen.
 2. Deze projectonderdelen worden toegekend aan medewerkers.
 3. Welke medewerker werk mag verrichten voor een projectonderdeel wordt vastgelegd bij resources.
 4. De medewerkers zijn, in verband met de autorisatie van de applicatie ingedeeld, in groepen.

Leer meer …

Beginnen met urenregistratie

De minimale stappen om te beginnen met WATCH Urenregistratie zijn de volgende:

 1. Maak een medewerker aan
 2. Maak een klant aan (externe klant of een afdeling binnen uw organisatie)
 3. Maak een project aan
 4. Maak projectonderdelen voor het project
 5. Koppel medewerkers aan projectonderdelen

Leer meer …

Standaard-projecten & projecten kopiëren

Standaardprojecten zijn een snelle manier om nieuwe projecten aan te maken met een vooraf gedefinieerde structuur. Een standaardproject is zelf geen project, het is een template waarmee projecten aangemaakt kunnen worden. Een standaardproject wordt voorzien van standaardprojectonderdelen en eventueel nog van standaardresources.

Lees meer …

Inrichten urenregistratiescherm

Het urenregistratiescherm is het belangrijkste scherm van de applicatie. Er is een groot aantal instellingen die bepaalt hoe de urenregistratiescherm er voor de eindgebruiker uit komt te zien. Door de juiste instellingen te kiezen maakt u van uw urenregistratiescherm een dashboard:

 • Kies 5 of 7 dagen.
 • Toon alle projectonderdelen direct of groepeer ze per project.
 • Gebruik voor de tijdregistratie de timer, schrijf uren met behulp van een begin- en eindtijd of registreer eenvoudig de gemaakte uren per dag.
 • Geef de weekplanning weer in het urenregistratiescherm.
 • Geef de dagen tot de deadline van het projectonderdeel weer.
 • Geef de resterende begrote uren weer op projectonderdeel- of medewerkerniveau.
 • Kopieer gegevens uit de planning.
 • Kopieer gegevens van de vorige week.
 • Genereer een PDF variant van de weekstaat.

 Lees meer …

Autorisatie en filteren

Medewerkers zijn altijd lid van één groep. De groep waarin een medewerker is ingedeeld bepaalt over welke schermen deze medewerker beschikt als er wordt ingelogd in het systeem. Wat er precies te zien is binnen die schermen hangt af van de filtering die is ingesteld voor deze persoon.

Lees meer …

Kenmerken

Via het scherm "Urenregistratie > Beheer extra > Kenmerken" is het mogelijk eigen kenmerken aan te maken en te beheren voor de volgende zaken:

 • geschreven uren;
 • projecten;
 • projectonderdelen;
 • medewerkers;
 • klanten.

Met deze kenmerken kunt u de applicatie zo uitbreiden dat elke organisatie al zijn relevante gegevens in WATCH kwijt kan en hier ook nog eens op kan filteren en rapporteren.

Lees meer…

Validatie

WATCH heeft de mogelijkheid om geregistreerde uren te laten valideren. Als er gewerkt wordt met valideren van uren zijn er twee verschillende varianten 

 • alleen validatie door manager
 • validatie door managers en projectleiders

Bij de systeeminstellingen kan aangegeven worden welke variant wordt gebruikt.

Als een manager deze geregistreerde uren wil valideren kan deze eerst door middel van het scherm “Valideren overzicht” zien welke medewerkers welke weeknummers nog niet gereed hebben gegeven. Op basis van dit overzicht is er de mogelijkheid om een herinneringsmail te sturen naar iedereen die een week nog niet gereed heeft gegeven.

Lees meer …

Status verwerkt

De “verwerkt status” kan ingezet worden als de urengegevens uit WATCH worden geëxporteerd en elders verwerkt, bijvoorbeeld voor boekhouding en salarisadministratie.

Ook kan deze status ingezet worden als de uren gebruikt gaan worden voor facturatie binnen WATCH.

In beide gevallen moet er voorkomen worden dat er een verschil ontstaat tussen de uren in WATCH en de uren een ander systeem of op de in WATCH gegenereerde facturen.

Door het inzetten van de “status verwerkt” functionaliteit is het mogelijk om in één keer meerdere weken voor meerdere medewerkers te vergrendelen.

Lees meer …

Status projecten, projectonderdelen en resources

In WATCH wordt gewerkt met statussen om de levenscyclus van een project aan te geven.

 • In voorbereiding
  Het doel van deze status is dat een project al wel kan worden gedefinieerd en uitgedeeld aan de juiste medewerkers zonder dat er al uren op geschreven kunnen worden.
 • Lopend
  Lopende projecten, projectonderdelen en resources kunnen volop binnen de applicatie worden gebruikt.
 • Gesloten
  Gesloten projecten kunnen niet meer worden uitgebreid of gebruikt in Urenregistratie of Agenda. De geschreven en geplande uren kunnen nog wel via de rapportages worden bekeken.

Deze statussen kunnen worden gebruikt op alle drie de niveaus van een project (projectniveau, projectonderdeel niveau en resourceniveau).

Lees meer …

Loonelementen

Uren worden in WATCH primair geschreven ten behoeve van het beheren van projecten. De geschreven uren kunnen echter ook als input dienen voor de salarisadministratie. Het is dan niet van belang op exact welke projecten en projectonderdelen uren zijn geschreven. Alleen onderscheid tussen bijvoorbeeld reguliere uren, overwerk uren, verzuim en vakantie zijn interessant voor de salarisadministratie. Om geschreven uren te kunnen groeperen voor een salarisadministratie maken we in WATCH gebruik van loonelementen.

Lees meer…

Einddatum waarschuwingen

In WATCH kan voor een projectonderdeel een start- en einddatum opgegeven worden. Via het scherm kan ingesteld worden of, en wanneer, er op basis van deze einddata automatisch via e-mail een waarschuwing verstuurd moet worden naar betrokkenen bij het project.

Lees meer…

 

Klantervaringen

WATCH Modules


WATCH Offertes module
Offertes

 

WATCH Offertes module
Agenda & planning

 

WATCH Offertes module
Urenregistratie

 

WATCH Offertes module
Facturering

 

WATCH Offertes module
Support

 

WATCH Offertes module
Relatiebeheer

 

WATCH Log module
WATCH Log

Laatste nieuws

Budgetbescherming in euro compleet

Budgetbescherming in euro's, in plaats van uren, is nu compleet! Het verbruik van budgetten is direct zichtbaar in de urenregistratie en de budgetten kunnen worden gebruikt in de rapportages. Bovendien is de bescherming van deze budgetten nu mogelijk.

Lees meer

Upgrade naar 6.4.1 in weekend van 11 en 12 maart

In het weekend van 11 en 12 maart gaan we alle huurlicenties upgraden naar 6.4.1. U hoeft hiervoor niets te doen. Wel kan het zijn dat uw WATCH omgeving tijdelijk niet bereikbaar is.

Lees meer

Waarom kan ik deze uren niet meer wijzigen?

Er zijn verschillende redenen waardoor u uren niet meer kunt aanpassen in het urenregistratie- of validatiescherm. Sinds kort kunt u in een oogopslag zien wat de onderliggende oorzaak hiervan is.

Lees meer

Budgetbescherming

U kunt in WATCH instellen dat het aantal begrote uren niet mag worden overschreden. Dat noemen we Budgetbescherming. In versie 6.4 van WATCH zijn de mogelijkheden hiervoor verder uitgebreid. Zo kunt u nu ook een totaalbudget in euro’s opgeven.

Lees meer