Kenmerken

Via het scherm "Urenregistratie > Beheer extra > Kenmerken" is het mogelijk eigen kenmerken te beheren voor de volgende zaken:

  • geschreven uren;
  • projecten;
  • projectonderdelen;
  • medewerkers;
  • klanten.

Een kenmerk is een zelf te definiëren eigenschap waaraan een waarde kan worden toegekend. De kenmerken van geschreven uren kunnen in het pop-up-opmerkingenscherm van de urenregistratie van een waarde worden voorzien.

kenmerken voor geregistreerde uren

Figuur 1 kenmerken voor geregistreerde uren

De overige kenmerksoorten zijn terug te vinden in de beheerpagina’s op een extra kenmerkentab.

Kenmerktypes

In het veld "type" kan aangegeven worden wat voor soort data er voor het kenmerk kan worden ingevoerd.

kenmerken beheerscherm

Figuur 2 kenmerken beheerscherm

aantal, geld en uren

Bij kenmerken van het type “aantal” wordt bij de invoer gecheckt op de invoer van een numerieke waarde.

tekst

Bij het type “tekst” kan ook het aantal regels worden aangegeven. Dit aantal regels bepaalt de hoogte van het tekstveld dat bij het invoeren van de kenmerkwaarden wordt gebruikt.

datum

Kenmerken van het type “datum” maken gebruik van de kalender-tool bij de invoer van gegevens. De ingevoerde data worden gecheckt tegen het datumformaat zoals deze bij de instellingen is aangegeven.

tijdstip

Bij kenmerken van het type “tijdstip” wordt de invoer gecontroleerd op juistheid. Alleen waarden tussen 00:00 en 24:00 worden geaccepteerd.

domein

Als er bij een kenmerk voor het type “domein” wordt gekozen dan kan bij het invullen van de kenmerkwaarden een waarde uit een lijst gekozen worden. Deze domeinen worden beheerd in het scherm “Urenregistratie > Beheer extra > Domeinen”

domeinen beheerscherm

Figuur 3 domeinen beheerscherm

kopje en pagina

De kenmerktypen “kopje” en “pagina” zijn er alleen voor de opmaak en ordening van de overige kenmerken. Door het maken van een kenmerk “kopje” wordt op die positie tussen de overige kenmerken alleen de naam van dit kenmerk getoond. Op deze manier kunnen kenmerken gegroepeerd worden onder een kopje. Ook het type “pagina” is voor het groeperen en ordenen van kenmerken. Dit kenmerk zorgt er voor dat er een nieuw tabblad wordt getoond met de naam van dit kenmerk als titel.

 kenmerken voorbeeld

Figuur 4 kenmerken voorbeeld

Zoeken rapportage

In de zoekenrapportage kunnen alle kenmerken van geregistreerde uren, medewerkers, projecten en projectonderdelen gepresenteerd worden. In de rapportage wordt de mogelijkheid geboden om door middel van vinkvakjes aan te geven welke kenmerksoorten er in de rapportage getoond moeten worden. Ook kan hier gefilterd worden op kenmerken van het type domein. In het resultaat van de rapportage wordt voor kenmerken van het type aantal, geld en uren naast de ingevoerde waarden ook het totaal getoond.

kenmerken in zoeken rapportage

Figuur 5 kenmerken in zoeken rapportage

Laatste nieuws

WATCH en de AVG

Per 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming, oftewel de AVG in werking. Is uw organisatie al AVG-proof? WATCH biedt een verscheidenheid aan functies die u kunt inzetten om uw organisatie aan de AVG te laten voldoen.

Lees meer

HTML voor inleidende en afsluitende tekst

Voor de inleidende tekst en de afsluitende zin van de factuur kunt u vanaf versie 5.3 gebruik maken van een online HTML-editor.

Lees meer

Nieuwe vormgeving in de planningsmodule

De planningsmodule heeft een aanzienlijke opfrisbeurt gekregen. Zowel de maandkalender als het planbord zijn aangepakt.

Lees meer

Validatie per maand

Naast het per week gereed stellen en valideren van geschreven uren kan dit vanaf versie 5.3 ook per maand.

Lees meer