Rapportageschermen

WATCH urenregistratie is uitgerust met een groot aantal rapportages om inzicht te krijgen in de voortgang van projecten. Deze rapportages geven dit inzicht veelal op projectniveau, projectonderdeel niveau en op medewerker niveau. Er zijn ook rapportages die inzicht geven in verzuim, in productiviteit en andere zaken die voor een manager van belang zijn.

Projecten

De WATCH urenregistratiemodule bevat 10 projectrapportages voor het weergeven en vergelijken van:

 • begrote uren versus werkelijke uren;
 • begrote kosten versus werkelijke kosten;
 • begrote omzet versus werkelijke omzet;
 • begroot resultaat versus werkelijk resultaat;
 • alle bovenstaande waarden in een overzicht.

Deze vergelijkingen worden uitgevoerd op projectniveau, projectonderdeel niveau en op medewerker (resource) niveau.

Project uren rapportage

Medewerkers

De WATCH urenregistratiemodule bevat 5 medewerker rapportages voor het weergeven en vergelijken van:

 • begrote uren versus werkelijke uren;
 • begrote kosten versus werkelijke kosten;
 • begrote omzet versus werkelijke omzet;
 • begroot resultaat versus werkelijk resultaat;
 • alle bovenstaande waarden in een overzicht.

medewerker uren rapportage

Verzuim

Vanuit de geregistreerde uren kan te allen tijde verzuim berekend worden over elke gekozen periode. Het percentage wordt berekend voor elk individu maar ook voor een groep medewerkers.

Verzuim rapportage

Productiviteit

Productiviteit wordt berekend door het vergelijken van uren geschreven op projectonderdelen met en zonder een uurtarief. Afhankelijk van de gekozen systeeminstelling worden productieve uren berekend op basis van alle geschreven uren of op basis van de contracturen van de medewerker.

productiviteit rapportage

Zoeken

Voor alle vragen die niet door bovenstaande rapportages beantwoord worden, bestaat de "zoeken" rapportage. In deze rapportage kan op alle relevante kenmerken van geschreven uren worden gezocht om vervolgens als resultaat de afzonderlijk geregistreerde urenregels te presenteren.

zoeken rapportage

Meer....

Verder bevat de urenregistratie module ook rapportages voor:

 • controle op overwerk door vergelijken geschreven uren met contract uren;
 • weergeven geschreven uren die werden ingevoerd met een begin- en eindtijd;
 • voortgang en deadline controle van projecten en projectonderdelen;
 • Gantt chart voor gedetailleerd weergeven van de voortgang van een enkel project;
 • Gantt chart voor weergeven van de voortgang van meerdere projecten in een overzicht.

Laatste nieuws

Meer platte rapportagemogelijkheden

U kunt voortaan ook zogenaamde platte rapportages maken voor medewerkersrapportages en deze bovendien in WATCH zelf openen.

Lees meer

Nieuwe website en whitepaper bieden hulp bij het kiezen

Er zijn tegenwoordig heel veel systemen en tools voor urenregistratie op de markt. De geboden functionaliteit en de kwaliteit daarvan verschillen nogal.

Lees meer

Horeca-adviesbureau werd verrast met bijzondere wijnen

Enige tijd geleden won het horeca-adviesbureau Van Spronsen & Partners een wijnproeverij. Deze prijs ontvingen zij omdat zij mee hadden gedaan aan het klanttevredenheidsonderzoek onder WATCH-gebruikers.

Lees meer

Tips voor het mailen vanuit WATCH

Facturen versturen naar klanten, een nieuwsbrief e-mail de deur uit doen, planning-items en afspraken versturen. Het kan allemaal vanuit WATCH zelf. Wij hebben een paar tips voor u opgesteld om mailen vanuit WATCH zo goed mogelijk te laten verlopen.

Lees meer