Rapportageschermen

WATCH urenregistratie is uitgerust met een groot aantal rapportages om inzicht te krijgen in de voortgang van projecten. Deze rapportages geven dit inzicht veelal op projectniveau, projectonderdeel niveau en op medewerker niveau. Er zijn ook rapportages die inzicht geven in verzuim, in productiviteit en andere zaken die voor een manager van belang zijn.

Projecten

De WATCH urenregistratiemodule bevat 10 projectrapportages voor het weergeven en vergelijken van:

 • begrote uren versus werkelijke uren;
 • begrote kosten versus werkelijke kosten;
 • begrote omzet versus werkelijke omzet;
 • begroot resultaat versus werkelijk resultaat;
 • alle bovenstaande waarden in een overzicht.

Deze vergelijkingen worden uitgevoerd op projectniveau, projectonderdeel niveau en op medewerker (resource) niveau.

Project uren rapportage

Medewerkers

De WATCH urenregistratiemodule bevat 5 medewerker rapportages voor het weergeven en vergelijken van:

 • begrote uren versus werkelijke uren;
 • begrote kosten versus werkelijke kosten;
 • begrote omzet versus werkelijke omzet;
 • begroot resultaat versus werkelijk resultaat;
 • alle bovenstaande waarden in een overzicht.

medewerker uren rapportage

Verzuim

Vanuit de geregistreerde uren kan te allen tijde verzuim berekend worden over elke gekozen periode. Het percentage wordt berekend voor elk individu maar ook voor een groep medewerkers.

Verzuim rapportage

Productiviteit

Productiviteit wordt berekend door het vergelijken van uren geschreven op projectonderdelen met en zonder een uurtarief. Afhankelijk van de gekozen systeeminstelling worden productieve uren berekend op basis van alle geschreven uren of op basis van de contracturen van de medewerker.

productiviteit rapportage

Zoeken

Voor alle vragen die niet door bovenstaande rapportages beantwoord worden, bestaat de "zoeken" rapportage. In deze rapportage kan op alle relevante kenmerken van geschreven uren worden gezocht om vervolgens als resultaat de afzonderlijk geregistreerde urenregels te presenteren.

zoeken rapportage

Meer....

Verder bevat de urenregistratie module ook rapportages voor:

 • controle op overwerk door vergelijken geschreven uren met contract uren;
 • weergeven geschreven uren die werden ingevoerd met een begin- en eindtijd;
 • voortgang en deadline controle van projecten en projectonderdelen;
 • Gantt chart voor gedetailleerd weergeven van de voortgang van een enkel project;
 • Gantt chart voor weergeven van de voortgang van meerdere projecten in een overzicht.

Laatste nieuws

Budgetbescherming in euro compleet

Budgetbescherming in euro's, in plaats van uren, is nu compleet! Het verbruik van budgetten is direct zichtbaar in de urenregistratie en de budgetten kunnen worden gebruikt in de rapportages. Bovendien is de bescherming van deze budgetten nu mogelijk.

Lees meer

Upgrade naar 6.4.1 in weekend van 11 en 12 maart

In het weekend van 11 en 12 maart gaan we alle huurlicenties upgraden naar 6.4.1. U hoeft hiervoor niets te doen. Wel kan het zijn dat uw WATCH omgeving tijdelijk niet bereikbaar is.

Lees meer

Waarom kan ik deze uren niet meer wijzigen?

Er zijn verschillende redenen waardoor u uren niet meer kunt aanpassen in het urenregistratie- of validatiescherm. Sinds kort kunt u in een oogopslag zien wat de onderliggende oorzaak hiervan is.

Lees meer

Budgetbescherming

U kunt in WATCH instellen dat het aantal begrote uren niet mag worden overschreden. Dat noemen we Budgetbescherming. In versie 6.4 van WATCH zijn de mogelijkheden hiervoor verder uitgebreid. Zo kunt u nu ook een totaalbudget in euro’s opgeven.

Lees meer