Rapportageschermen

WATCH urenregistratie is uitgerust met een groot aantal rapportages om inzicht te krijgen in de voortgang van projecten. Deze rapportages geven dit inzicht veelal op projectniveau, projectonderdeel niveau en op medewerker niveau. Er zijn ook rapportages die inzicht geven in verzuim, in productiviteit en andere zaken die voor een manager van belang zijn.

Projecten

De WATCH urenregistratiemodule bevat 10 projectrapportages voor het weergeven en vergelijken van:

 • begrote uren versus werkelijke uren;
 • begrote kosten versus werkelijke kosten;
 • begrote omzet versus werkelijke omzet;
 • begroot resultaat versus werkelijk resultaat;
 • alle bovenstaande waarden in een overzicht.

Deze vergelijkingen worden uitgevoerd op projectniveau, projectonderdeel niveau en op medewerker (resource) niveau.

Project uren rapportage

Medewerkers

De WATCH urenregistratiemodule bevat 5 medewerker rapportages voor het weergeven en vergelijken van:

 • begrote uren versus werkelijke uren;
 • begrote kosten versus werkelijke kosten;
 • begrote omzet versus werkelijke omzet;
 • begroot resultaat versus werkelijk resultaat;
 • alle bovenstaande waarden in een overzicht.

medewerker uren rapportage

Verzuim

Vanuit de geregistreerde uren kan te allen tijde verzuim berekend worden over elke gekozen periode. Het percentage wordt berekend voor elk individu maar ook voor een groep medewerkers.

Verzuim rapportage

Productiviteit

Productiviteit wordt berekend door het vergelijken van uren geschreven op projectonderdelen met en zonder een uurtarief. Afhankelijk van de gekozen systeeminstelling worden productieve uren berekend op basis van alle geschreven uren of op basis van de contracturen van de medewerker.

productiviteit rapportage

Zoeken

Voor alle vragen die niet door bovenstaande rapportages beantwoord worden, bestaat de "zoeken" rapportage. In deze rapportage kan op alle relevante kenmerken van geschreven uren worden gezocht om vervolgens als resultaat de afzonderlijk geregistreerde urenregels te presenteren.

zoeken rapportage

Meer....

Verder bevat de urenregistratie module ook rapportages voor:

 • controle op overwerk door vergelijken geschreven uren met contract uren;
 • weergeven geschreven uren die werden ingevoerd met een begin- en eindtijd;
 • voortgang en deadline controle van projecten en projectonderdelen;
 • Gantt chart voor gedetailleerd weergeven van de voortgang van een enkel project;
 • Gantt chart voor weergeven van de voortgang van meerdere projecten in een overzicht.

Laatste nieuws

Uw uurtarieven indexeren

In WATCH is er een apart scherm om uw uurtarieven te indexeren. Door dit scherm te gebruiken, indexeert u de tarieven alleen voor toekomstige uren. Uren die in het verleden zijn geschreven houden het oude tarief.

Lees meer

Haal alles uit WATCH met de MaxWATCH sessie

WATCH zit bomvol mogelijkheden. We zien bij klanten dat ze lang niet al deze mogelijkheden inzetten. Tijdens een MaxWATCH-sessie zorgen we voor de perfecte match!

Lees meer

Prijsaanpassingen per 1 januari 2023

Musthave voert per 1 januari 2023 sinds jaren een prijsaanpassing door. Iedere klant krijgt hierover nog persoonlijk bericht.

Lees meer

Nieuw: de Projectverkenner

De nieuwe projecterkenner in WATCH biedt u een nieuwe mogelijkheid om uw projecten te beheren.

Lees meer